• De la  AKRITAS

   

  Hristos a inviat din morti, cu moartea pe moarte calcand, si celor din morminte, viata daruindu-le !

  Pentru aceasta, intraţi toţi întru bucuria Domnului nostru: şi cei dintâi şi cei de-al doilea luaţi plată.
  Bogaţii şi săracii, împreună bucuraţi-vă.
  Cei ce v-aţi înfrânat şi cei leneşi, cinstiţi ziua.
  Cei ce aţi postit şi cei ce n-aţi postit, veseliţi-vă astăzi.
  Masa este plină, ospătaţi-vă toţi. Viţelul este mult, nimeni să nu iasă flămând.
  Gustaţi toţi din ospăţul credinţei: împărtăşiţi-vă toţi din bogăţia bunătăţii.
  Să nu se plangă nimeni de lipsă, că s-a arătat împărăţia cea de obşte.
  Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate că din mormânt, iertare a răsărit.
  Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului; şi a stins-o pe ea cel ce a fost ţinut de ea.
  Pradat-a iadul, Cel ce s-a pogorât în iad; umplutu-l-a de amărăciune fiindcă a gustat din Trupul Lui. Şi aceasta mai înainte înţelegând-o, Isaia a strigat: Iadul s-a amărât întâmpinându-Te pe Tine jos: amărâtu-s-a că s-a stricat.
  S-a amărât că a fost batjocorit; s-a amărât că a fost omorât, s-a amărât că s-a surpat, s-a amărât că a fost legat.
  A prins un trup şi de Dumnezeu a fost lovit.
  A prins pământ şi s-a întâlnit cu cerul.
  A primit ceea ce vedea şi a căzut prin ceea ce nu vedea.
  Unde-ţi este, moarte, boldul?
  Unde-ţi este, iadule, biruinţa?
  Înviat-a Hristos şi tu ai fost nimicit.
  Sculatu-s-a Hristos şi au căzut diavolii.
  Înviat-a Hristos şi se bucură îngerii.
  Înviat-a Hristos şi viaţa stăpâneşte.
  Înviat-a Hristos şi nici un mort nu este în groapă; că Hristos sculându-Se din morţi, începătura celor adormiţi S-a făcut.
  Lui se cuvine slavă şi stăpânire în vecii vecilor.

  Cuvânt al Sfântului Ioan Hrisostom.

  Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

  Hristos a înviat! Adevărat că a înviat!

  Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

  Cristo ressuscitou! Em verdade ressuscitou!

  Le Christ est ressuscité! En vérité Il est ressuscité!

  Cristo è risorto! È veramente risorto!

  Cristo ha resucitado! Verdaderamente, ha resucitado!

  ハリストス復活!実に復活!

  .םק תמאב ; םק ח׳שמה

  Christ is Risen! He is Risen Indeed!

  less