Holocaustul a fost, totdeauna, o născocire și a devenit o afacere rentabilă, apoi, o escrocherie odioasă, impusă de tancurile anglo-americane, concomitent cu mass media iudaice din S.U.A. A demonstrat-o științific și convingător un iudeu onest, Norman Finkelstein, în faimoasa lui carte INDUSTRIA HOLOCAUSTULUI, iar – direct sau tangențial – mulți autori iudei ca Benjamin H. Freedman, Israel Shahak, Isaac Asimov, Gilad Atzmon, Shlomo Sand, precum și cercetători goyimi, ca Paul Rassinier, Robert Faurisson, Roger Garaudy, Jurgen Graf, David Irving, Arthur Robert Butz (cf. https://www.academia.edu/31528893/ARTHUR_ROBERT_BUTZ_-_%C3%8En%C5%9Fel%C4%83toria_secolului_XX_de_la_AlterMedia_Rom%C3%A2nia) și mulți alții. După 1990, desigur, și autori români, ca Ion Coja, Radu Theodoru, Corvin Lupu, Marius-Albin Marinescu și, cu voia dvs., ultimul pe listă, subsemnatul.
Apologeții holocaustiști sunt nenumărați, tocmai din cauză că „holocaustul este un cașcaval uriaș”, cum scriau niște autori francezi. De aceea au apărut și nenumărați „memorialiști” – toți cu falsuri. Recent, d-l Coja a republicat un material preluat din presa americană – difuzar și de ziatul Haaretz, din Israel! -, despre cei care au fraudat S.U.A. cu circa 42 de milioane de dolari cu fabulațiile lor: cf https://ioncoja.ro/fabrica-de-victime-ale-holocaustului-descoperita-de-justitia-americana/.
Dintre nemernicii iudei din România care au fabulat pe tema holocaustului sunt Alexandru Florian, Radu Ioanid, Maximilian K. Katz, Liviu Beriș, Michael Shafir, Aurel Vainer, Petru Clej, Peter Iancu, Muya Benjamin. „ Istoricul George Voicu de la Bucureşti” este un nime-n-drum, ca și jidăniții Andrei Marga, Adrian Cioflâncă și cioflingarii săi – dar asta nu înseamnă că sunt mai puțin periculoși!..

Dezaprobă |  |  | Editează | Istoric | Spam | Aruncă la gunoi