Hitler a evadat din încercuire și s-a refugiat undeva în America de Sud, la bunicul său evreu       

Acum, când Lavrov, ditamai ministrul de externe rus, s-a pronunțat cu privire la „sângele evreiesc” ce i-ar fi curs prin vine lui Hitler, putem lua ca pe o certitudine afirmația care circulă de ani de zile despre bunicul evreu pe linie maternă pe care l-a avut Hitler.La rangul său, Lavrov are informații bine documentate, putem conta pe acest adevăr: Hitler a avut un bunic evreu!

De ce este așa de important acest fapt? Motivul este simplu, deși nu este prea cunoscut de publicul larg: există o definiție oficială a evreului: este evreu orice persoană care are un bunic evreu! Într-un interviu dat în urmă cu câțiva ani, noul mare rabin din România a citat această definiție și a precizat un lucru cu totul surprinzător: această definiție este preluată de la cei mai aprigi antisemiți: naziștii! În legile anti-semite pe care aceștia le-au dat la Nuremberg au avut nevoie în textul legii de o definiție a evreilor și au dat această definiție: este evreu orice persoană care are un bunic evreu! 

Noi credeam că este evreu orice persoană care are mamă o evreică! Circulă această definiție în „folclor”! Deci nu mai contează acest criteriu, conform căruia, bunăoară, reprezentantul actual al comunității evreiești din Parlamentul României nu ar fi evreu, deoarece mama sa nu este evreică!

Definiția dată de naziști este foarte importantă pentru evrei, căci le permite să sporească astfel numărul evreilor din lume într-o manieră neașteptată, cu rezultate spectaculoase. Se cunosc multe persoane care au fost contactate pentru a li se comunica că …sunt evrei, deoarece unul dintre bunici a fost evreu! Bunăoară așa a aflat Kirk Douglas că ar fi evreu! Nu contează ceilalți trei bunici, ne-evrei, ci contează numai bunicul evreu! Iar acest bunic ar putea la rândul său să conteze ca evreu deoarece unul dintre bunicii săi a fost evreu!… 

În felul acesta va fi declarat evreu o persoană care are sânge evreiesc în proporție de 8%! Sau chiar mai puțin! lar acesta este oare artificiul prin care evreii, un Jacques Attali de exemplu, se laudă că sunt peste 200 de milioane de evrei în prezent?  Oricum, este evident că definiția dată de naziști evreilor este foarte favorabilă pentru aceștia! Naziștii le-au făcut astfel evreilor un cadou extrem de important și cu totul inexplicabil! Oare ce i-a împins pe legiuitorii naziști să le facă evreilor această favoare care contrazice atât realitatea cât și bunul simț, dar ține cont de un interes major al evreimii, aducându-le evreilor un serviciu imens din toate punctele de vedere?!

O întrebare legitimă: oare Hitler nu a cunoscut această prevedere a legilor anti-semite de la Nuremberg? Oare Hitler nu și-a dat seama că după aceste prevederi el, cu un bunic evreu, devenea evreu cu acte în regulă?!Desigur, am putea interpreta această situație și ca pe o dovadă că Hitler nu știa că are un bunic evreu sau că într-adevăr nu avea în ascendența sa nici un evreu!

Caz în care se înșeală toți Lavrovii care îl suspectează pe bietul Hitler că ar fi avut sânge evreiesc în nobilul său trup! Dar rămâne în picioare mirarea noastră cu privire la legiuitorul nazist: într-un text de lege care urmărea să lovească în interesele și drepturile evreiești cum de apare o definiție a evreului atât de părtinitoare pentru evrei, aducându-le evreilor beneficii atât de importante?! Au fost nemții atât de neatenți, ca să nu le zic proști?! Au fost manipulați? Care este explicația acestui text de lege cu totul surprinzător de favorabil pentru evrei?

Ne-aducem aminte de o carte apărută în Israel al cărei titlu afirma ideea că apariția statului Israel evreii o datorează lui … Hitlercreatorul de facto al Israelului! Ideea ar fi că prin cele petrecute în al Doilea Război Mondial – și e vorba în primul rând de Holocaust, persecuțiile dictate de Hitler au fost argumentele care au contat cel mai mult pentru apariția statului Israel! Pentru acceptarea inființării statului Israel! Așadar, iată un subiect care se cere a fi discutat pe toate fețele: ce servicii și binefaceri au adus Hitler și naziștii intereselor majore ale evreimii, ale sioniștilor? Beneficii aduse cu sau fără voia lor de către Hitler și acoliții săi!

După părerea unora  Hitler a adus evreimii talmudice un mare și cert serviciu, indiscutabil: moartea celor 60(șaizeci) de milioane de goimi sacrificați pe altarul celui de al Doilea Război Mondial! Personal, am fost marcat în judecata mea de comportamentul aberant al lui Hitler în momentele când era clar că Germania pierde războiul, iar el nu a luat nicio clipă în calcul ideea capitulării Germaniei pentru a salva astfel câteva milioane de vieți! Faptul că a trimis pe front tineri neinstruiți mi s-a părut întotdeauna gestul unui personaj care avea de îndeplinit o sarcină: să provoace uciderea unui număr cât mai mare de germani, de goimi! Altminteri, gestul nu avea nicio rațiune politică sau militară!

Indiferența lui Hitler față de viața acelor germani ni s-a părut a fi explicabilă și prin cauza imaginată de noi: scopul bine ascuns al lui Hitler a fost să distrugă Germania și poporul german! Rezultatul la care a ajuns Hitler va fi fost scopul urmărit de acesta! Această ipoteză devine și mai credibilă dacă cineva ne demonstrează că Hitler „a avut sânge evreiesc”!

Adaug la această suspiciune și altă bănuială rezonabilă: sinuciderea înscenată din buncărul berlinez… Sunt suficiente argumente din partea celor care susțin că Hitler a evadat din încercuire și s-a refugiat undeva în America de Sud unde nu a mai fost deranjat de nimeni! Așadar este vorba de suspiciunea că Hitler a fost personajul principal al unei diversiuni colosale. Hitler a jucat magistral rolul de Fuhrer al unei Germanii revanșarde și antisemite, lider al unei coaliții ariene care a dus popoarele ariene în situația de a se extermina unele pe altele, într-un război care a distrus valori materiale și umane îndeosebi ale popoarelor ariene, ale goimilor, ale ne-evreilor. Nu cumva este cazul să aplicăm regula străbună a lui cui prodest?

Cine a tras cele mai mari beneficii la sfârșitul conflagrației mondiale? Evident, este vorba de o ipoteză, pe care o putem formula pornind de la câteva date unele certe, altele mai puțin sigure. În ipoteza propusă mai sus, există o logică în comportamentul lui Hitler care lipsește în versiunea curentă. O logică  a diversiunii colosale, monstruoase, care ar sta la baza evoluției lui Hitler, a prestației sale ca personaj politic de maximă anvergură.

Orice ipoteză are propria argumentație și se justifică prin logica propusă, demnă de a fi luată în seamă atâta timp cât versiunea oficială, aflată în circulație, prezintă fisuri de logică. Aceste fisuri nu lipsesc din narațiunea curentă privitoare la traiectoria lui Hitler prin istoria lumii. O parte din aceste fisuri sunt acoperite prin ipoteza de mai sus, care se impune astfel de la sine, prin forța faptelor. Aceste fapte impun deci imaginației noastre și ipoteza că Hitler, prin dezastrul provocat Germaniei și altor popoare ariene, și-a îndeplinit misiunea, ținta bine ascunsă a ascensiunii și a activității sale: să lovească în interesele vitale ale rasei albe. Ura evreilor talmudici față de noi, rasa albă, durează încă din vremurile biblice. Pare a fi fără leac.

 Hary R.Porhter, investigator privat