Objet : CINE AMENINTA LUMEA ?
Un al 2-lea Parlament în Europa care functioneaza în paralel cu cel existent – Înfiintarea Parlamentului Evreiesc European

             
CE-AŢI PIERDUT DIN VEDERE – ŞTIRI LUNA MAI 2012-
Înfiinţarea parlamentului Evreiesc European (EJP)
http://www.zelea-codreanu.com/Cuvantul_Legionar/2012/05/poze/EjP.jpg Pe data de 14 mai 2012, în clădirea Parlamentului European din Bruxelles, a avut loc întâlnirea celor 120 de membri ai primului Parlament European Evreiesc (European Jewish Parliament – EJP).
Membrii Parlamentului au fost aleşi de evreii din Europa, care şi-au depus votul online prin intermediul site-ului http://www.eju.org/. – conform declaraţiei Uniunii Evreilor Europeni (EJU), organizaţie care a creat acest Parlament (ideea aparţinându-i preşedintelui Israelului, Shimon Peres).
Pretenţia dintotdeauna a evreilor, că ar încerca să se integreze în societăţile în care-şi desfăşoară viaţa, e infirmată categoric de această ştire.
Cine vorbea de cetăţeanul român de origine evreiască ca de … un bun român? Nu contează: să-i uităm pe „orbi”!
EJU afirmă că el va reprezenta interesele comunităţilor evreieşti din Europa, va propune soluţii la problemele existente şi va constitui un garant al respectării intereselor evreilor, va da glas opiniilor, convingerilor, ideilor şi preocupărilor evreilor europeni.
Devine din ce în ce mai evident faptul că interesele iudaice nu coincid cu cele ale ţărilor care-i găzduiesc de sute ani!
În cuvântul de deschidere al întâlnirii inaugurale, Antonyia Parvanova, membră a Parlamentului, a spus că, „pentru prima dată în istorie, poporul evreiesc european s-a adunat ca un singur om sau, mai bine zis, ca un ansamblu care apără aceieaşi cauză”.
De cine o apără, cine o ameninţă? Dar, mai întâi, care este „cauza evreilor” din Europa?
Joel Rubinfeld, preşedintele EJP, ne lămureşte indirect, menţionând faptul că „provocările care privesc nici mai mult nici mai puţin decât viitorul a 3 milioane de evrei europeni răspândiţi în diverse ţări sunt uriaşe”, printre acestea aflându-se nu numai promovarea valorilor evreieşti, dar şi antisemitismul şi „delegitimizarea” Israelului.
Credeaţi că puteau să discute despre altceva? Noi, nu!
S-a accentuat ideea că „EJP va fi o voce puternică care va contribui în mod pozitiv la dezvoltarea Europei”.
Deci, fără un Parlament Evreiesc, Europa ar rămâne… subdezvoltată!
„Faptul că EJP se întruneşte în aceeaşi clădire ca şi Parlamentul European este mai mult decât un simbol” – a spus acelasi Joel Rubinfeld.
Evident! Ca şi cum n-ar fi fost suficient faptul că evreii sunt cetăţeni cu supra-drepturi în fiecare stat european, ca şi cum nu e destul că deţin pretutindeni funcţii-cheie, va exista un for suprem iudaic care va acţiona de acum încolo peste autorităţile din ţările în care trăiesc evrei (adică toate).
Întrebare-cheie: Parlamentul respectiv va avea putere de lege în ţările UE – asupra cui?, asupra ţărilor ori asupra evreilor trăitori în acele ţări?
Şi într-un caz, şi în celălalt, se creează o situaţie care dezvăluie poziţia de facto a evreimii:
– ori vor să conducă printr-o forţă paralelă ţările, lucru negat de ei şi atribuit unor „antisemiţi nenorociţi”,
– ori „evreii români”, nemţi unguri etc., de exemplu, vor ignora legile ţărilor de unde îşi sug bunăstarea, comportându-se ca stat in stat, ca … supra-stat?
S-a creat, practic, o autoritate paralelă la nivel european, care, chiar dacă nu formal, în fapt se va substitui Parlamentului European. Avem de-a face cu o nouă manifestare, cu un nou tip de masonerie care se oficializează, creând noi posibilităţi de acţiune anti-creştină.
La inaugurarea EJP a participat o delegaţie de 40 de membrii ai Conferinţei Preşedinţilor Organizaţiilor Evreieşti Majore din America. Delegaţia a purtat discuţii cu UE, NATO şi oficialii belgieni, abordând problema antisemitismului în Europa, Iran şi Siria.
În lumina acestor precizări credem că s-au lămurit chiar şi cei care înţeleg mai greu: evident că acest Parlament Evreiesc nu se va ocupa doar de „problema” evreilor europeni, nici măcar de cea a evreilor din lume, ci, evident, de lumea întreagă!
Nu este oare cazul sa ne intrebam finalmente: PE CAND UN NOU HITLER? SAU: HITLER S-A
NASCUT ORI  A  F O S T  C R E A T?
(Surse: stiriazi.ro, 14.05.2012 – „Primul Parlament Evreiesc European”, http://www.vaineaaurel.jewishfeld.ro/)