Aug 22 at 9:09 AM

Subject: Epurarea rasiala infaptuita de ungurii sovini

Fenomenul de epurare „rasială”are 4 aspecte maghiarizarea, colonizarea, etnocidul şi expulzarea Primul genocid din Europa modernă În 1848 s-a produs primul etnocid din istoria Europei moderne când 40.000 de români au fost executaţi în Transilvania. Acest genocid a fost prefaţat de asasinatele de la Jucuri, Vaida-Cămăraş,43 pg467 Sâncrai, Mihalţ şi Luna. La Luna, de exemplu, treizeci şi mai bine de tineri români au fost împuşcaţi de autorităţile ungureşti pentru că au refuzat „conscrierea de recruţi” pe motiv că legea de recrutare nu e sancţionată de împărat. Cum nici nu era.

În primăvara lui 1849 s-au organizat echipe pentru vânarea fiinţelor umane. În Abrud au fost împuşcaţi 32 de bărbaţi, 18 femei şi 6 prunci. La Ocna Mureş 64 bărbaţi, 4 femei şi un prunc. Şamd.3 vol2 pg484-492 La 22 februarie 1849 baronul Fureszi a vânat la Chirileu 6 bărbaţi şi o femeie, la 15 martie în pădurea Berghieş au fost vânaţi 11 românii, la Hodac şi împrejur 7 bărbaţi şi o femeie, la Ibăneşti 7 bărbaţi. La 17 martie o trupă condusă de Jenei a terminat asasinarea a 600 de români etc.71pg34 La finalul primului război mondial a fost şi măcelul de la Beliş. Maniu îi comunică, din Ardeal, lui Brătianu, aflat la Paris, în februarie 1919, că atrocităţile ungureşti continuă zilnic, conduse de autorităţi ungureşti.9 pg52

Genocidul continuu 1940-1945 În al doilea război mondial, aliatul lui Hitler dar şi precursorul ideologic al acestuia, Horthy, a trimis la moarte sigură sute de mii de români. Miklós Kallay, primul ministru al Ungariei horthiste, răspundea unei comisii parlamentare despre înfrângerea armatei a II-a „ungare” la Don: „Noi am pierdut 100.000 de oameni, dar nu vă speriaţi, nu erau maghiari”25 pg69. Ori se ştie că după protocolul din 1 februarie 1942 şvabii din Ungaria şi din teritoriile anexate au fost integraţi în unităţi germane. După Raul Şorban, numai din zona de nord-vest ocupată de unguri, au fost duşi la deminat, în faţa frontului din est, peste 150.000 de românii neinstruiţi, tocmai cu scopul purificării etnice. Astfel cu un sfert de milion de nemaghiari Ungaria mare e mai pură. Concentrat pentru front în armata ungară şi trimis în Ucraina, intelectualul clujean – Tudor Bugnariu notează despre unităţile armatei a II a din care a făcut şi el parte : ,,La Gherla (nnacolo a avut loc formalitatea de încorporare a lui Tudor Bugnariu) mişcări neobişnuite. Nicíodată n-am văzut atâta lume adunată aici; mii de ţărani… toţi români. .. Comandantul companiei îmi pune în vedere că funcţia mea reală va fi aceea de translator şi că va trebuí să-l ajut (…) ca să se poată descurca cu numele acestea scâIciate de români, sârbi, ucrainieni, care formau compania. .. Scriind numele celor mobilizaţi, mă surprinde faptul că, deşi erau ortografiate în ungureşte, imensa lor majoritate erau româneşti, sârbeşti ori ucrainiene… În cazarmă domina limba română. Din prima zi îmi dădui seama că, îndeplinind cererea lui Keitel, Horthy intenţiona să trimită pe frontul de răsărit trupe de minoritari, … Din primele zile avui posibilitatea să-i cunosc pe minoritarii din companie. În afară de un cadru restrâns de soldaţi unguri în termen, compania era compusă din rezervişti de vârsta mea români, sârbi, ucrainieni… Au fost instruiţi în grabă pentru a fi trimişi pe front… Pe întregul teritoriu ocupat de unităţile Diviziei erau adunaţi soldaţii români. Nu-mi închipuiam să fie atât de mulţi. Era clar că Horthy, pentru a-şi îndeplini obligaţia faţă de Reich, vrea să-i sacrifice pe minoritari… 20.11.1943. Plecând din Bieliţa (Ucraina), întâlnim un grup compact de maramureşeni … soldaţii nu ştiau, iar ofiţerii nu voiau să ştie că Armata a II-a (ungară) fusese trimisă de la început pentru a fi sacrificată” 57pg231 Iată o carte poştală trimisă acasă de lt. Vasile Păltineanu, din Răşinari, de pe front, din armata regală română: „15.11.1943. Dragii mei puişori, Vă scriu această scrisoare de la o depărtare foarte mare de voi. Pe aici e cald cu vânt continuu. Până în prezent nu mi s-a întâmplat nimic, drumul fiind asigurat de aviaţie. În drum prin Ucraina am întâlnit foarte mulţi români din Ardealul cedat ce făceau serviciu în armata maghiară. Pot să spun că mai mult de jumătate sunt români, astfel se plătesc ungurii de război, tot pe pielea românilor…” 57 pg 234

Nu trebuie să uităm că în afara de armata a II a au existat încă, din 1941, unităţile de muncă şi deminare din faţa frontului german formate tot din români, evrei şi ruteni. Şi aici referitor la armata a II-a ungară, din nou ungară înseamnă de fapt, română! Despre această formă a genocidului instrumentat de Ungaria, vom produce o dovadă a unui evreu din batalioanele de muncă, ca o prefaţă la Soluţia finală (aprilie 1944). Amintim, în Panonia epurarea rasială mai cunoaşte o formă – expulzarea şvabilor după al II-lea război mondial. Fenomenul de maghiarizare a românilor dintre Tisa şi Carpaţi are la rîndul său, două forme esenţiale: maghiarizarea grupurilor pe teritorii întinse cuprinzând oraşe şi sate întregi şi maghiarizarea familiilor. În continuare ne vom referi doar la primul aspect al maghiarizării. Însă fenomenul de maghiarizare nu e o particularitate în Transilvania, maghiarizarea a cuprins tot spaţiul administrat de şovinismul maghiar, la fel de devastatoare în Suabia Turcească, unde 90% erau germani, cât şi în restul „Ungariei”.(Octavian Capatina)

FREE Animations for Your Email!
Click Here!

Settings