„Cine este Acesta?”
Mesaje primite
x

Romania Magnifica
10:18 (acum 5 ore)
către eu

21:10. Şi intrând El în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat, zicând: Cine este Acesta?
21:11. Iar mulţimile răspundeau: Acesta este Iisus, proorocul din Nazaretul Galileii.

Sfânta Evanghelie după Matei

Ramuri înflorite şi cântări de bucurie!
O Duminică binecuvantată!

La Mulţi Ani!
Valentin-Nicolae Bercă
„România Magnifică” – www.romaniamagnifica.ro – un proiect cultural pentru unitatea şi bogăţia spirituală a Românilor de pretutindeni, militând pentru reafirmarea valorilor spiritualităţii poporului român, unit prin limbă, tradiţii şi credinţă creştină, mereu mândru de istoria sa multimilenară în spaţiul carpato-danubiano-pontic.