mihai
85 aprobate

ioncoja.rox
mihai.remion@yahoo.com
86.122.182.113

 

De scazut din nr total de evrei traitori in Romania in 1940 – SUNT CITATE DOCUMENTE:
„Acţiunea trupelor sovietice în Basarabia şi Bucovina a avut ca urmare o emigrare a numeroşi evrei basarabeni
din Capitală către aceste provincii.
Se constată că totalitatea celor ce pregătesc plecarea din Capitală se recrutează din meseriaşi, mici comercianţi,
misiti şi unii studenţi, lipsiţi în general de o situaţie materială mai bună.
De asemeni, încearcă să părăsească ţara şi o serie de liber profesionişti, intelectuali, majoritatea dintre aceia care
au fost excluşi de la exercitarea profesiunilor lor din diverse motive sau care au fost decăzuţi din drepturile de
cetăţenie. Motivul care îi determină pe aceşti evrei să părăsească ţara noastră îl constituie în majoritatea cazurilor credinţa abil susţinută de propaganda comunistă că sub regimul sovietic vor reuşi să-şi creeze situaţii mai înfloritoare decît cele avute în România, nemaifiind totodată nici obiectul presupuselor represiuni antisemite.
Tendinţa de emigrare a acestor evrei, în general încurajată de către coreligionarii lor originari din Basarabia, este
însă în parte combătută de către evreii originari din Vechiul Regat, ca şi de cei bine situaţi materialiceşte, care
speră încă într-o ameliorare a situaţiei lor în ţara noastră.
In general, cadenţa trecerilor în Basarabia este în medie de aproximativ 10 000 PERSOANE PE ZI.
Printre cei cari şi-au manifestat intenţia de a trece în Basarabia sînt şi următorii:
Zimcenko – Bucureşti, Cal. Moşilor 130 (la general medic Marosin);
S. Fomagi – Galaţi, str. Egalităţii 11;
Horovici – Galati, str. Pas. Mercur (la lunius Jean).
De asemenea Kratzman Raia, dactilografă la biroul de presă Luvru din Capitală, reprezentantul sovietic din ţara
noastră al publicatiunilor, domiciliată în Bucureşti, str. Poenaru Bordea 18, şi-a manifestat intenţia de a pleca la
Cetatea Albă, unde îşi are părinţii. De la Biroul Luvru a mai plecat în Basarabia, de unde este originară, şi
funcţionara Steinberg D. Fania.
Printre cei cari au trecut în Basarabia este fostul senator evreu din Tighina Moise Zipstein, care în ultimul timp
domicilia în Capitală, unde conducea o tipografie.
De asemenea, se înregistrează plecarea din Bucureşti spre Basarabia şi Bucovina a unui număr de 70-80 studenţi
evrei de la Căminul Studenţilor Evrei Schuller din Capitală, cunoscut focar de propagandă comunistă.
Este de relevat că faţă de eventualitatea de a rămîne lipsit de cadre, care în bună parte şi peste aproape tot
cuprinsul ţării se recrutează din evrei basarabeni, Partidul Comunist din România a dat ordine severe în sensul ca
membrii care, fără autorizaţia conducerii partidului, vor părăsi localităţile unde au însărcinări, vor fi socotiţi trădători”
1. După toate probabilităţile, această lista cuprinde persoane aflate sub contract informativ cu Biroul 2, de aceea sînt nominalizate.
Acest document important este completat şi confirmat de unele documente găsite în Arhivele Speciale de la
Moscova de o echipă de istorici români.
ALEX MIHAI STOENESCU – ARMATA MARESALUL SI EVREII