S-a  întîmplat  în februarie 2012, în România,  stat membru al NATO şi al UE, care în Constituţie la art.16(1) are următoarea prevedere: “Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi  a autorităţilor publice, fără privilegii şi discriminări”.

Vă invit să analizăm cu maximă atenţie  situaţia a doi militari .

  Locotenentul Alexandru Gheorghe

 La 27 ani era locotenent, fiind încadrat pe o funcţie de maior. În vara anului 2011 întocmeşte şi înaintează Şefului SMG un raport în care prezintă gravele anomalii existente în promovarea cadrelor provenite pe filiera indirectă. La 23 ianuarie participă la mitingul din Piaţa Universităţii din Bucureşti.

Consiliul de judecată al ofiţerului din Flotila 71 Aeriană din Cîmpia Turzii a propus  luni 6 februarie 2012, trecerea în rezervă a locotenentului  Alexandru Gheorghe care s-a făcut vinovat de:

– participarea în data de 23.01.2012 la mitingul/demonstraţia din Piaţa Universităţii-Municipiul Bucureşti, faptă interzisă de prevederile art. 29, lit. g) din Legea nr. 80/1995 şi prevăzută de art. 2, lit. d) din „R.G.-8, Regulamentul consiliilor de judecată”;

– purtarea uniformei militare pe timpul participării, în data de 23.01.2012, la mitingul/demonstraţia din Piaţa Universităţii-Municipiul Bucureşti, cu nerespectarea prevederilor coroborate ale art. 89, alin. (1) din „R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate” şi art. 3, alin. (2) din Dispoziţia şefului Statului Major General nr. SMG-13/02.02.2011 privind unele reguli pentru portul uniformelor militare, faptă prevăzută de art. 2, lit. e) din R.G.8;

– neînştiinţarea comandantului despre deplasarea şi în alte localităţi pe timpul părăsirii garnizoanei pe data de 23.01.2012, respectiv în municipiul Bucureşti, încălcând astfel prevederile art. 122, alin. (7), din R.G.-1, faptă prevăzută de art. 2, lit. e) din R.G.-8;

– acordarea de interviuri şi declaraţii reprezentanţilor mass-mediei civile, fără a păstra echidistanţa politică a armatei şi fără aprobarea comandantului unităţii, şi, totodată, furnizarea unor informaţii exceptate de la liberul acces, respectiv denumirea funcţiei şi a structurii unde se găseşte aceasta, conform prevederilor art. 12, lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 65, alin. (1), lit. d) şi e) din „Instrucţiunile privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul nr. M. 12/28.01.2009, fapte prevăzute de art. 2, lit. e) din R.G.-8.

Generalul Gabriel Oprea

 Este acuzat că:

– deşi la trecerea în rezervă avea gradul de căpitan  s-a  reactivat  cu gradul de colonel;

–  a obţiut gradul de general de brigadă cu încălcarea prevederilor legale;

– a obţinut titlul de profesor universitar cu încălcarea prevederilor legale;

– a devenit  îndrumător de doctorat cu încălcarea prevederilor legale;

–  a fost şeful Mafiei personale a lui  Adrian Năstase( acuzaţia i-a fost adusă de preşedintele României);

– prin măsuri ilegale dispuse a distrus sistemul de pensii militare-  a ordonat  contrar prevederilor legale eliberarea adeverinţelor de venituri de către Centrele Militare; a forţat întocmirea sistemului informatizat cu veniturile salariale ale tuturor cadrelor militare,fapt care a avut  consecinţe grave asupra cuantumului pensiilor ; nu a luat măsuri , conform OUG nr.1/2011,  ca la 31 decembrie 2011 procesul de revizuire să se încheie, existînd contrar declaraţiilor sale triumfaliste numeroase cazuri de pensionari care în februarie 2012 nu au primit încă decizii de revizuire;

-a  politizat acordarea gradului de general;

Neţinîndu-se cont de  aceste acuze foarte grave este numit   ministru al apărării naţionale, fiind unul din oamenii de bază ai actualei guvernări.

Tînărul locotenent Alexandru Gheorghe, avea o  carieră impecabilă, putînd să stea liniştit în cazarmă. Dar era îngrijorat de ceea ce se întîmplă în armata română, dovadă fiind raportul înaintat şefului SMG, rămas fără nici un răspuns. Oare generalul Ştefan Dănilă de ce nu este tras la răspundere pentru acest lucru? Mai era îngrijorat de ceea ce se întîmpla în ţară. A refuzat să rămână mut ca obedienţii generali din structurile de conducere, în birourile luxoase din comandamente, nu şi-a pus piciorul în ghips, ca un celebru general din 1989. A ales conştient o cale a demnităţii. Îmbrăcat în uniforma armatei române s-a deplasat în Piaţa Universităţii unde şi-a declarat, ca toţi românii de altfel, dezgustul faţă de ce se întîmplă în România şi a arătat că militarii românii sunt solidari cu restul populaţiei, adusă în pragul disperării de o conducere coruptă şi trădătoare de ţară. A reuşit prin gestul său să obţină respectul cuvenit armatei române, pentru prima oară  după 1989 militarii  activi şi în rezervă  simţind din nou mîndria că sunt români şi că se bucură de încrederea  semenilor lor. În Piaţa Universităţii şi apoi în toate localităţile din ţară, unde aveau loc manifestaţii, s-a scandat “Armata e cu noi!”. Acesta este lucrul formidabil reuşit de un tînăr ofiţer, care a demonstrat că în România sunt tineri, care oricînd  pot deveni demni conducărori ai unei Românii mai bune. Nu avem nevoie de manageri străini, avem suficienţi tineri valoroşi, care nu au loc să se afirme din cauza odraslelor care se sparg în fiţe prin baruri. Locotenentul Alexandru Gheorghe a dat încredere romînilor că schimbarea în bine a României este posibilă. El, prin modestia sa, spiritul său de sacrificiu, chiar încălcînd  prevederi ale legilor şi regulamentelor militare, a devenit un erou adulat de marea majoritate a românilor şi va rămîne  în memoria colectivă ca un simbol al demnităţii. Acesta este adevărul şi sancţiunile disproportionate aplicate de către consiliul de judecată nu vor putea diminua cu nimic gestul de o exemplară frumuseţe morală a acestui tînăr militar.

Spre deosebire de el, Gabriel Oprea, militarul a cărui carieră s-a realizat prin încălcări grosolane a legilor, are tupeul să fie mîndru de realizările sale. Are în sînge trădarea, aroganţa parveniţilor şi slugărnicia faţă de puternicii zilei. Niciodată nu a fost şi nu va fi respectat de locotenentul Alexandru Gheorghe şi colegii săi, care vor să se afirme prin competenţă şi pentru care onoarea şi demnitatea  militară sunt sfinte. Gabriel Oprea aranjează băi de mulţime, împreună cu generalul fruntaş Onţanu, celui care l-a transformat dint-un mafiot periculos, într-un politician respectabil. Dar nu va avea curajul, chiar şi  îmbrăcat în uniformă de general cu patru stele,  să intre în rîndul mulţimii care protestează în Piaţa Universităţii. Probabil că ar fi ultima baie de mulţime pe care ar face-o. Sper ca în perioada următoare organele abilitate ale statului, pentru că totuşi suntem un stat de drept, să manifeste aceeaşi exigenţă şi faţă de acest militar, ca şi în cazul locotenentului Alexandru Gheorghe.  Sau  avem legi care se aplică doar celor mici, în special locotenenţilor? În eventualitatea că acest lucru nu se va întîmpla, consider că ar fi extrem de util să se înfiinţeze, de către reprezentanţii societăţii civile, un Consiliul de judecată morală, care după aceleaşi criteri după care locotentul Alexandru Gheorghe a fost exclus din armată, să analizeze şi faptele generalului cu patru stele Gabriel Oprea.

Din compararea celor două cariere se desprinde  două concluzii:

–          Gabriel Oprea a fost, este şi va fi un mafiot demn de dispreţul romînilor, care îşi vor aduce aminte de el doar că a fost membru al grupului care a înrobit pe generaţii propriul popor.

–           Locotenentul Alexandru Gheorghe este şi va fi un erou demn de respectul celor pentru care şi-a sacrificat cariera militară.

Şi s-ar mai desprinde o întrebare: cînd, cum şi cît de repede va redeveni Romînia  un stat de drept?

Faptul că  eroul este îndepărtat, iar mafiotul rămîne să conducă armata română ar trebui să ne îngrijoreze profund.

Col.(r) Remus Macovei

Publicat de Sindicatul Militarilor