Dosarul nr 19483/2019
Materia: Civil
Stadiul procesual al dosarului: Fond
Obiectul dosarului: acțiune în răspundere delictuală
Complet F 16

ÎNTÂMPINARE

Stimată doamnă / Stimate domn Președinte,

Subsemnatul ION COJA, CNP 1421022400077, domicilat în București, șoseaua Nicolae Titulescu, nr 95-103, bloc 8, scara C, ap.147, sector 1, telefon 0744 90 38 90, având calitatea de pârît în dosarul nr 19483 / 2019, am de făcut următoarele precizări:

1. Administrez un site, www.ioncoja.ro de mai mulți ani, pe care s-au publicat câteva mii de articole, semnate de mine, dar și de alte persoane. Site-ul are o secțiune intitulată TEXTELE ALTORA, unde am o publicat câteva mii de texte care poartă semnătura altor autori, nu a mea. Se înțelege că autorii respectivi răspund legal și moral pentru textele semnate.

2. În aceste condiții a apărut pe site la 18 aprilie 2017 și textul NADĂȘ ESTE ROMÂNIA. CAZUL NADĂȘ ESTE CAZUL ROMÂNIEI ÎN MINIATURĂ, text semnat de Adrian Grigoriu. Precizez că pe site-ul meu au apărut primele și cele mai numeroase texte legate de abuzul de la NADĂȘ.

3. În textul menționat se face la un moment dat afirmația următoare:

„Anul 2015 decembrie – 2016 februarie – se încearcă îndepărtarea GRUPULUI DE SOLIDARITATE ROMÂNEASCĂ CU SĂTENII DIN NADAŞ, ARAD şi înlocuirea lui cu oamenii Partidului România Unită, acţiunea fiind condusă de Loredana Rivis Killermann, managera lui Daniel Ghiţă, bătăușul mercenar stilul kickboxing.”

4. Atragem atenția asupra ultimelor cuvinte: „acțiunea fiind condusă de Loredana Killermann, managera lui Daniel Ghiță, bătăușul mercenar stilul kickboxing”. Acestea sunt singurele cuvinte în legătură cu numita Killermann care apar pe site-ul meu. Din aceste cuvinte se poate înțelege un singur lucru, anume că numita K.L. ar fi având legături cu Partidul România Unită.
Or, în Comunicarea Adresă depusă la Tribunal în dosarul nr 19483 / 2019 se vorbește despre calomnii și insulte, cum că persoana respectivă ar fi evreică, agent Mossad și alte bazaconii.

5. Mai înainte de orice nu vedem de ce afirmația că o persoană ar fi de etnie evreiască ar fi o insultă, o calomnie. Nici măcar apartenența la Mossad nu o putem considera o calomnie, de natură să afecteze imaginea publică a cuiva, la fel cum nici afirmația că o persoană ar lucra la SRI nu poate constitui o insultă. Din păcate pentru Killermann Loredana, asemenea afirmații nu s-au făcut pe site-ul wwww.ioncoja.ro

6. Raționamentul persoanei numită Killermann Loredana este extrem de bizar: pentru că am publicat textul lui Adrian Grigoriu asta dovedește că aș fi solidar cu acesta în tot ce a mai publicat pe alte site-uri. Se pare că Adrian Grigoriu a mai publicat alte texte în care o atacă pe numita Killermann. E absurd să mă facă pe mine co-autor al acelor texte. E prostie curată să afirmi că credibilitatea publică de care mă bucur s-a transferat astfel asupra lui Adrian Grigoriu și a dat prestigiu acuzațiilor sale la adresa numitei Killermann..

7. Îmi rezerv dreptul de a studia posibilitatea de a-i pretinde numitei Killermann Loredana daune morale pentru afirmațiile făcute despre persoana mea în reclamația înaintată în justiție.

8. Cât privește daunele morale pretinse de persoana mai sus numită, în sumă de 200.000 de euro, se înțelege că resping asemenea pretenție și sunt convins că aceasta va fi și sentința onor Tribunalului.

Cu urări de bine și tot respectul cuvenit,

Ion Coja

14 octombrie 2019