„Comunicat: Sovietele urmăresc pe toate căile să producă acte de sabotaj, de dezordine şi de agresiune în spatele frontului. În acest scop lansează din avion – cu paraşutele – spioni agenţi terorişti, care iau contactul cu agenţii rezidenţi din ţară şi cu populaţia iudeo-comunistă, pentru a organiza împreună acte de agresiune. Câţiva din aceşti agenţi au fost prinşi, iar actele de agresiune încercate au fost sancţionate. La Iaşi au fost executaţi 500 iudeo-comunişti, care trăseseră focuri de armă din case asupra soldaţilor germani şi români. Toate încercările ce se vor mai face de a turbura liniştea şi ordinea, vor fi reprimate pe loc, fără cruţare. Populaţia paşnică are datoria de a divulga imediat autorităţilor locale pe toţi cei suspecţi şi pe toţi străinii apăruţi de curând in localitate. Cine nu divulga la timp pe aceşti turburători ai ordinei şi siguranţei, vor fi executaţi împreună cu toată familia.“
Comunicat al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri:

*

Nota redacției: Dimpotrivă, cei ce scornesc mii de morți, ale căror cadavre nu au fost niciodată găsite, nu pomenesc nimic despre acest comunicat oficial. Lista evreilor îngropați la cimitirul evreiesc în acele zile cuprinde un număr de sub 300 de evrei. Dacă mi-aduc bine aminte, sunt 274 de morminte! Comunicatul se pare că a umflat numărul morților pentru a-i speria pe cei dispuși să colaboreze cu URSS. Nicolae Minei, istoric evreu, în cartea publicată pe acest subiect propune un număr de circa 500 de victime.