DOMNULUI PROFESOR ALEXIANU G. DOCTOR ÎN ŞTIINŢE JURIDICE

HONORIS CAUZA AL UNIVERSITĂŢII DIN ODESA

 

Dragă colega,

În legătură cu reorganizarea administraţiilor dintre Nistru şi Bug dumneavoastră părăsiţi postul de guvernator al Trasnistriei şi plecaţi din Odessa.

Despărţindu-ne de dumneavoastră nu putem să nu amintim toată contribuţia dumneavoastră la relansarea activităţii Universităţii din Odessa şi să vă exprimăm cu acest prilej sincera şi adânca noastră recunoştiinţă.

Încă de la data de 7 Decembie 1941 când oraşul Odessa deabea începea să-şi revină după zguduitoarele evenimente, dumneavoastră aţi socotit oportun şi de strictă necesitate deschiderea Universităţii din Odesa trezind speranţe în sufletele noastre, dându-ne posibilitatea de a începe activitatea noastră ştiinţifică, deschizând în faţa tineretului uşile şcolii superioare.

Chiar în ziua deschiderii Universităţii, dumneavoastră aţi ordonat salarizarea, în Februarie 1942 au fost aprobate statele, iar în primăvara aceluiaşi an dumneavoastră aţi emis ordinul privind asigurarea întreţinerii tuturor profesorilor, docenţilor şi asistenţilor, chiar dacă în fapt nu exista posibilitatea antrenării lor în activitatea Universităţii.

Acest act a dat o foarte mare susţinere tuturor forţelor intelectuale din oraşul nostru şi acest act, pentru totdeauna, va ramâne în memoria noastră.

Dumneavoastră nu aţi uitat de bătrâni şi bolnavi, nu aţi uitat de văduve şi orfanii din familia ştiinţifică şi le-aţi acordat pensii academice superioare altor categorii de pensionari.

Sub conducerea dumnevoastră Universitatea din Odesa s-a întărit şi şi-a desfăşurat toate facultăţile sale. După munca încordată pentru restabilirea laboratoarelor, cabinetelor, muzeelor şi bibliotecilor la 14 Februarie 1942 au început lecţiile la facultăţile de medicină şi politehnică, în Aprilie al aceluiaşi an s-a deschis facultatea de agronomie, iar din toamnă, la ordinul dumneavoastră, au fost deschise şi celelalte facultăţi: ştiinţele exacte, de drept şi de filologie şi istorie. În felul acesta Universitatea a fost restaurată în întreaga sa dimensiune şi a ajuns numărul studenţilor la 2000. A fost refăcută şi biserica universitară şi din nou în incinta Universităţii s-au înnoit slujbele creştine.

Acordând o înaltă apreciere operei ştiinţifice a dumneavoastră şi în atenţiunea grijii dumneavoastră pentru Universitatea din Odessa, Sovietul (Sfatul) profesorilor v-a ales în unanimitate membru de onoare şi v-a acordat gradul de Doctor în ştiinţe juridice Honoris Causa.

Luându-ne rămas bun de la dumneavoastră noi încă o dată vă aducem adânca recunoştinţă şi vă urăm succes deplin în activitatea dumnevoastră viitoare.

Odessa, 5 Februarie 1944

Profesori şi docenţi

Rector

Decan

20 de semnături

Profesori 24 de semnături

2 semnături

*

Nota redacției – Document deosebit de important pentru adevărul despre persoana guvernatorului Transnistriei, profesorul George Alexianu. Guvernarea românească asupra Transnistriei este un capitol care onorează istoria noastră într-un mod cu totul desosebit, în contextul evenimentelor tragice, dramatice, din acei ani. Transnistria, România în general, au fost o oază de normalitate, de omenie vie și activă. Sunt semne că la Odessa au apărut încercări de reabilitare a devărului privind ocupația românească! Doamne, ajută!

ion coja