REGENERAREA NEAMULUI ROMÂNESC (COMPENDIU)

De către admin

22/05/2020

Motto: “Neam născut din topirea a două suflete într-un  singur trup, din amestecul sângelui latin cu vechiul sânge getic, destinul nostru istoric a fost vreme de   două milenii, aspru. Am luptat pentru dreptate, iar toate neamurile vecine se întovărășeau să ne fure dreptatea. Am luptat pentru libertate, iar istoria trecutului nostru e îndelung lanț de robii. Am luptat pentru pământ, iar rodul pământului a fost întotdeauna al altora.”

                                                                       CEZAR PETRESCU- CARTEA ROBILOR

I. DEGENERAREA NEAMULUI ROMÂNESC

După trei dictaturi succesive: carlistă( 1938-1940), antonesciană (1941-1944), comunistă ( 1945-1989) și trei decenii de tranziție la capitalism ( 1990-2020) sub conducători democrați, securiști, post-comuniști, NEAMUL ROMÂNESC, se află în fața pericolului dispariției biologice din spațiul carpato-danubiano-pontic. România se zbate într-un adevărat dezastru național. Statul național român este în pragul disoluției și degenerării, datorită pasivității, lașității și iresponsabilității de care dau dovadă conducătorii politici. Genialul analist român Nicu Porsenna, autor a multor studii psiho-sociologice și istorico-politice și juridice – definea încă din 1937, principalele caracteristici ale procesului DEGENERĂRII NEAMULUI ROMÂNESC

astfel :

 1. Corupția publică devenită sistem

 2. Slăbiciunea morală și resemnarea

 3. Lipsa concepției morale

 4. Reforma caracterului

 5. Ineficacitatea pedagogică

 6. Tembelism oriental

Esența procesului de degenerare a neamului românesc – descrisă de Nicu Porsenna, stă în următoarele aprecieri și cugetări:

 • Pe ruinele interesului obștesc cresc interesul personal, dezinteresarea istorică și imoralitatea;

 • Lipsa de energie și perseverență; dorința de a beneficia de pomană și gratuitate, de protecție și noroc;

 • Câștigul fără muncă, superficialitatea și spoiala;

 • Omul stăruitor, corect, muncitor, înzestrat cu conștiința profesională, este excepția, iar leneșul înfrumurat, deșteptul superficial este regulă.

 • Românul este lipsit de mândrie omenească, cetățenească, națională; el rabdă ca o piatră să fie călcat în picioare, pălmuit, scuipat, jefuit de oamenii politici, strivit de impozite, insultat în gândul și simțirea lui; rămâne pururi cu fruntea în țărână neavând îndrăzneala să țină pieptul înainte și capul sus;

 • Am ajuns un popor de sclavi pentru că suntem un popor de lași;

 • Tineretul de azi este lipsit de pregătire intelectuală, morală și efort cerebral, dar are o feroce sete de bani. “Pâine și circ” ca pevremea lui NERO; atașament față de zeul internet, telefonul mobil și manelele de factură țigănească;

 • Corupția politică dezvoltă în sufletul copiilor o adevărată flora putrescență de idei și moravuri.

 • Manifestări de tembelism oriental;

 • Grava degradare morală și o subtilă diluare a ethosului creștin;

Chintesența gândirii filozofului Nicu Porsenna despre degenerarea neamului românesc, a românilor este prezentată astfel:

Astăzi avem un român moale, tembel, superficial, ușuratic, indiferent la progres, egoist, incorect;

un semibarbar, numai cu aparențele civilizației. Acest om locuiește și conduce o țară cu aspect general primitiv ( de “țigănie”), o patrie ale cărei bogății nu le știe pune în valoare, iar puținele valorificate îngrașă o oligarhie de conducători hrăpăreți [….], care duc o existență de lux în mizeria generală.

Lux și mizerie: iată aspectul civilizației românești. În țara cea mai bogată din Europa, noi suntem cel mai înapoiat popor, din pricina lipsei de adevărați oameni.”

Genomul poporului român în viziunea Dr. George Emil Palade, laureat al premiului Nobel pentru medicină, stă la baza regenerării neamului românesc pentru că: “…așa cum fiecare om are genomul lui la fel se poate vorbi despre genomul unei nații care la români este reprezentată de capacitatea formidabilă de a renaște din cenușă ori de câte ori românul distrus material sau sufletește a avut forța de a o lua de la început, de a reporni aproape de la zero, de a reconstrui mediul în care trăia și de a se reface și pe el

Reperele care definesc neamul romanesc sunt:
pământul – leagăn al neamului;
trecutul viu – păstrat în viața satului;
legea românească – izvorul credinței și conștiinței neamului;
limba și portul – cele mai scumpe bunuri moștenite de la strămoși;
datinile și virtuțile sociale – surse ale sufletului neamului;
munca și îndeletnicirile fizice și culturale ale poporului român călit într-un regim de viață activă “Un neam este o realitate care stă la încheietura metafizicii cu Istoria, o unitate de soartă, de destin în timp, unitate prin care pământ, singe, trecut, lege, limbă, datini, obicei, cuget, credință, virtute, muncă, așezăminte, port, dureri, bucurii, semne de trăire laolaltă, stăpânirea și asuprire constituie doar chezășii, semne de recunoaștere, peceți, temeiuri” (Mircea Vulcănescu)

II. LUPTA PENTRU REGENERAREA NEAMULUI ROMÂNESC

 Regenerarea noastră nu este un lux, nici o ambiție cu atât mai puțin un capriciu.Este o necesitate de neînlăturat, în mijlocul unor pericole de moarte” (NICU PORSENNA)

A. În Concepția Ortodoxiei Române, viziunea despre REGENERARE este diversă, mijloacele de a lupta pentru a rămâne întregi, într-o lume care ne vrea fragmentați sunt:

1. Îndumnezeirea omului prin menținerea credinței și atașamentului față de Dumnezeu și ancorarea vie și trainică în Biserică, pentru a controla teribilele “forțe ale devierii”, pentru “a ne putea păstra sufletul neatins de scursurile unei lumi ce înoată bezmetică în patimă, ce tulbură cumplit sufletul și vederea și te aduc de multe ori în pragul disperării” (IRINA BAZON)

2. Racordarea la memoria vie prin care să menținem legătura cu neamul și strămoșii. A ști și a afirma adevărul, a-ți păsa de ceea ce se întâmplă înseamnă a-ți păstra conștiința, înseamnă a dovedi că ai memorie, că ai identitate .

3. Comuniunea cu ceilalți, iubirea, legătura vie cu oamenii cu care suntem înrudiți prin aceeași credință și aceleași idealuri, alături de care putem lupta .

4. Întinerirea neamului este un proces regenerator care se poate petrece în viața neamului și care începe de la viața personală care nu trebuie risipită, care trebuie să aibă un sens profund al existenței pe acest pământ. Neamul trebuie să-și tragă seva din suflete vii, tinere, care respiră frumusețea lui adică ceea ce-l întinerește și îl înnobilează .Ortodoxia este “inima neamului nostru” (Părintele Dumitru Stăniloaie)

B. ÎN CONCEPȚIA MARILOR GÂNDITORI ȘI FILOZOFI PATRIOȚI ROMÂNI lupta pentru regenerarea neamului românesc aspirațiile și prioritățile pot fi:

 1. Regenerarea Familiei Tradiționale Românești

            Familia reprezintă “o formă superioară de comunitate în principal a soțului, soției și copiilor, care se bazează pe relații sociale și biologice, având drept scop principal pregătirea unei generații viitoare, sănătoase și temeinice, educate, care să participle la dezvoltarea societății”

         Familia este celula de bază a societății. Aici e locul unde copiii învață respectful, valoarea muncii, solidaritatea și iubirea de țară și semeni.

         Familia adevărată este o putere formativă a neamului nostru, este sursa creatoare și laborator sacru în care se plăsmuiesc mlădițele ce asigură continuitatea veșnică a poporului pe pământul strămoșesc.

         Regenerarea familiei, celula de bază a societății, înseamnă bunăstare, stare prosperă și fericită, o viață înfloritoare, un trai decent, un nivel al calității vieții cel puțin egal cu al oricărei familii din țările Uniunii Europene Asigurarea unui trai decent fiecărui român este o obligație constituțională pentru statul român.

La fel, elaborarea și transpunerea în fapt a unui ansamblu de măsuri și programe pentru creșterea calității vieții și asigurarea unui trai decent. Reașezarea politicilor demografice în direcția relansării creșterii și întineririi populației, cu politici educativ-instructive și de sănătate, la nivel European și mondial.

Criteriile ce definesc un Trai Decent pentru orice familie tradițională sunt:

 • Siguranța vieții;

 • Venit (salariu) normal care să acopere cheltuielile pentru adăpost (locuință); utilități; chirie; hrană de calitate; acces la apă potabilă, căldură și apă caldă permanent; îmbrăcăminte; încălțăminte; materiale școlare; medicamente; diverse servicii cultural; cumpărarea în rate a unei locuințe și a unui autoturism; concediu de odihnă, vacanță;

 • Acces la spațiu verde pentru mișcare, sport, spații de joacă pentru copii;

 • Suficient timp liber;

 • Tratament demn din partea tuturor instituțiilor și funcționarilor plătiți din bani publici;

 • Aer curat (fără poluare);

 • Predarea – preluarea cu usurință a deșeurilor menajere;

 • Educație de calitate;

 • Acces ușor și în timp rezonabil la unitățile administrației publice pentru soluționarea problemelor inerente;

 • Acces liber la justiție pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime;

 • Acces liber neîngrădit și necenzurat la informațiile de interes public și la informație de calitate – internet gratuit;

 • Decență în afișajul publicitar public;

 • Acces la servicii de sănătate de calitate și ieftine;

 • Infrastructură decent pentru deplasarea pe jos sau cu un mijloc de transport;

 • Viața intimă, familială și privată respectată și ocrotită;

 • Familia unită din punct de vedere georgafic.

 1. Regenerarea Satului Românesc

Specific românesc nu rămâne a fi socotit decât satul, populația rurală, care, castrat de fund, modest și tăcut, dar extraordinar de tenace, a reușit să supraviețuiască, păstrând tradiția unei culturi occidentale latine, degradată, ruralizata, totuși suficient de puternică, Să constituia constituie ceea ce s-a numit <o enigmă și un miracol al istoriei>”. (H  H. Stahl) “Sufletul omului este ca pământul, trebuie să-l hrănești ca să-l faci să rodească” (Mihai Eminescu) Profesorul american George Palade vorbind despre genomul poporului român consideră că la baza a stabilității noastre teritorială stă țăranul pe care-l prezintă astfel:

a) Țăranul român este păstrătorul efectiv al teritoriului nostru național;

b) Pentru țăran satul reprezintă centrul lumii, satul devin atemporal.

Din păcate, comunismul i-a luat țăranului pământul și mijloacele de muncă prin colectivizare, neocapitalismul postrevoluționar l-a adus în situația să-și înstrăineze (vândă) pământul, redobândit prin restituire, pe bani puțini, neavând mijloacele necesare pentru a-l lucra. Conform Dr. Călin GEORGESCU – eminent analist în economie și sociologie, Triada Valorilor peste tot în lume este HRANĂ – APĂ – ENERGIE iar a fiecărei națiuni CULTURĂ – EDUCAȚIE – IDENTITATE. Proiectul de Salvare al României este un “proiect de eliberare din robia ignoranței, a sărăciei materiale și spirituale”. În centrul “PROIECTULUI DE ȚARĂ” stă “micul producător și gospodăria țărănească tradițională care pot aduce prosperitate, iar icoana vie a neamului va salva țara”.

Actorii stategici principale sunt: țăranul român, familia lui și obștea satului, comunitatea sătească, în frunte cu dregătorii comunali – aleși după vrednicia lor și devoțiunea în interesul cauzei obștești, nicidecum după criteria aleatorii, ale intereselor dictate de conjuncturi, politice efemere.“Salvatorul națiunii – așa cum a fost în toată existența noastră istorică, ca neam, ca stat și ca națiune – nu poate fi decât: “satul, cu valorile sale milenare de cultură și civilizație –  validate, veacuri la rând, de capacitatea dovedită de a fi mereu reînnoite, spre a răspunde, exigent și deplin adaptat, tuturor transformărilor și cerințelor vieții moderne, singura forță economică, socială și culturală, etică și religioasă, capabilă să genereze o adevărată renaștere materială și morală a societății românești, apărând credința străbună. Dezrădăcinarea din glia pământului strămoșesc – i-a trimis pe țărani în bejenie să muncească pentru străini sau le-a agravat starea de sărăcie.

REGENERAREA înseamnă în primul rând crearea satului românesc modern și civilizat, cu infrastructură modernă, care presupune alimentarea cu apă, energie electrică, gaz metan, canalizare, dispensar medical, farmacie, școală, grădiniță, centre de prestări servicii, centru de achiziție și prelucrare de produse agricole, centru bancar, drumuri pietruite sau asfaltate, post de poliție.

În al doilea rând, Regenerarea Satului Românesc presupune dezvoltarea și modernizarea agriculturii românești pentru asigurarea securității naționale alimentare și garantarea bunăstării și sănătății românilor beneficiari ai unei aliementații sănătoase, de origine românească. Agricultura românească trebuie să constituie prioritate națională – componentă obligatorie a securității naționale.Despre Regenerarea Neamului Românesc și plasarea satului și familiei tradiționale românești în centrul acestui proces au vorbit și alți mari intelectuali români printre care:Despre poporul român, prin țărănimea lui, de sorginte preistorică, Nicolae Iorga a afirmat că suntem “oamenii pământului”, filozoful Lucian Blaga autorul inspiratei sintagme “veșnicia s-a născut la sat” afirma că țăranii constituie “adevărata aristocrație a poporului român, fără înscrisuri istorice, dar cu o noblețe născută și având vocația dăinuirii milenare”.

H. H. Stahl:  “Neamul romanesc există cultural, în special prin făptura social culturală a satului, adica folclorului și etnografiei sale . Singurul lucru valoros, pe care putem să-l facem – dacă vrem să avem certitudinea că, în istoria culturilor, pe plan universal, putem veni cu un aport valoros – ar fi acela al afirmării plenare a creațiilor folclorice ale țărănimii române”.

 Mircea Eliade:Aproape tot ce a dat mai bun genul romanesc, până în prezent, l-a dat la nivelul creației folclorice”.

Liviu Rebreanu:Destinul nostru, ca neam, ca țară, ca stat și ca putere culturală, atârnă de cantitatea de aur curat ce se află în sufletul țăranului. Dar mai atârnă, în aceeași măsură, de felul cum va fi utilizat și transformat acest aur în valori eterne”.

Andrei Pleșu consideră că printre întâile urgențe ale reluării și descătușării vieții culturale, în țara noastră, după abolirea constrângerilor ideologice comuniste, “trebuie urgent să începem să recuperăm, să salvăm și să repunem în drepturi valorile tradiționale românești”, calea cea mai sigură și directă are descoperirii valorilor proprii noastre identității naționale, eradicând flagelul, endemic la generațiile tinere, rupte de tradiții, al îmbolnăvirii de Xenolatrie (admirarea a ceea ce este străin).

Așa cum spunea și Constantin Noica:Cea mai oarbă rătăcire a sinelui este să uiți cine ești și să cazi într-o stranie xenolatrie

C.Reformarea Educației

Educația este tot ce vezi și ce auzi” spunea marele patriot Nicolae Iorga.

Educația începe de la naștere și continuă toată viața prin acumularea de cunoaștere .
Pentru că trăiește într-un ecosistem care se schimbă rapid și imprevizibil, copilul de azi are nevoie de:

a) Deprinderile de bază – citit, scris, socotit, alfabetizare digitala și utilizarea datelor, sănătate fizică și mentală și dezvoltare socio emoțională;

b) Competențe transformatoare – abilitatea de a crea valori, de a reconcilia tensiuni și dilemă, de a-și asuma responsabilități;
c)
Cuprinderea într-un proces de învățare care înseamnă anticipare, acțiunea și reflecție.

ȚINTELE ÎN MATERIE DE EDUCAȚIE, asumate de România ca realizabile până în anul 2030 în consens cu obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă aprobate de ONU sunt:

1. Asigurarea faptului că toate fetele și toți băieții absolvă învățământul primar și secundar gratuit, echitabil și calitativ, care să conducă la rezultate relevante și eficiență pe planul învățare

2. Asigurarea faptului că toate fetele și toți băieții au acces la dezvoltarea timpurie de calitate, îngrijirea și educație preșcolară, astfel încât să fie pregătiți pentru învățământul primar .

3. Asigurarea accesului egal pentru toate femeile și toți bărbații la educație tehnică, vocațională și terțiară, inclusiv universitară, accesibilă și calitativă.

4. Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv competențe tehnice și vocațională, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și antreprenoriatul.
5.
Eliminarea disparităților între sexe în educație și asigurarea accesului egal la toate nivelurile de învățământ, formare profesională a persoanelor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, a populațiilor indigene și a copiilor aflați în situații vulnerabile.

6. Asigurarea faptului că toți tinerii și o proporție substanțială a adulților, atât bărbați, cat și femei, dispun de competență elementară, precum alfabetizarea și aritmetica elementară.

7. Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințe și competențe necesare pentru promovarea Dezvoltării Durabile, inclusiv, printre altele, prin educația pentru dezvoltare durabilă și stilul de viață durabilă, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non violenței, cetățenia globală și aprecierea diversității culturale și a contribuției culturi la dezvoltarea durabilă.Atingerea acestor ținte ar însemna, din partea României, garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți.Educația este și ramâne o teză fundamentală a oricărei societăți și în orice moment și ea presupune în principal îmbunătățirea sistemului educațional și reducerea abandonului școlar .

Regenerarea Neamului Românesc prin Educație cuprinde:

a –  Educația în Familie – de la valorile familiei începând cu “cei șapte ani de-acasă” timp în care formarea și modelarea copilului este esențială pentru întreg procesul educativ ulterior .

b – Parteneriatul Educațional Familie–Școală completat de autoeducație pot constitui piloni ai comportamentului moral al oricărui tânăr care dobândește trăsături ca: perseverență, spiritul de disciplină, respectul pentru adevăr, simțul răspunderii, conștiinciozitate, patriotismul, atitudinea față de democrație, libertatea, cinste, onestitatea, eroismul, cooperarea, modestia.


 c – Educația în Familia Românească Tradițională, al cărui principiu fundamental este moralitatea are drept scop consolidarea unor trăsături esențiale ale tânărului în formare cum ar fi: loialitatea față de instituția familiei care precede interesul propriu, subordonarea femei ca soție și ca mamă, atribuirea rolurilor în familie, încurajarea supunerii și a conformismului în relațiile din sânul familiei.

d – Educația în Familia Românească Modernă bazată pe individualism, ca element al modernității nu trebuie să excludă adaptarea la noua valoare denumită cooperare susținută de valori pentru egalitatea, schimbarea și comunicare.


e – Educația în Spiritul Valorilor Morale Europene presupune în primul rând o luptă greu de definit împotriva “dilemei identitare europene”.

Valorile umaniste promovate de familie în Europa occidentală cuprind, în primul rând, Valori Morale precum: 1. demnitatea; 2. onoarea; 3. onestitatea; 4. răspuns abilitatea față de sine, de comunitate și de societate; 5. dreptatea și corectitudinea; cărora li se asociază: 6. patriotismul și, 7. respectul sincer pentru valorile naționale, în general . În al doilea rând, în cadrul acestor state nu sunt agreată sub nicio formă violență, discriminarea sau orice de dictatură, existând credința fermă că nu vor exista abateri și nu se va susține niciodată, la nivel de autoritate și de individ, încălcarea egalității și a libertăților umane personale și de grup .

f – Educația Patriotică a Elevilor

Formarea educației patriotice, a unei morale decente sunt indispensabile tineretului de azi .
Conținutul educației patriotice are în centrul său Patria . Patria este pământul stropit cu sângele strămoșilor, bogățiile naturale și realizările poporului, frumusețile peisajelor, evenimentele de luptă și sacrificiu prin care a trecut poporul, precum și bogățiile sale spirituale: limba, sportul, obiceiuri le din străbuni. Toate acestea au susținut identitatea noastră națională peste capul tuturor vitregiilor vremii.
Educația patriotică și moral-civică a tineretului școlar nu poate fi concepută fără
studiu aprofundat al istoriei și fără creșterea rolului profesorului de istorie în insuflarea dragostei pentru această disciplină.
Academia Română atrage atenția că studiul limbii și literaturii române, istoriei și limbii latine în învățământul gimnazial și liceal este esențial pentru dezvoltarea gândirii logice, a capacității de exprimare, a creativității, a spiritului civic și al celui democratic, a înțelegerii integratoare în spiritul valorilor umaniste. Conducătorii sistemului național de învățământ au obligația morală să-și îndeplinească misiunea constituțională de a fi responsabil pentru viitorul națiunii române și să legifereze:


 – Introducerea ISTORIEI ROMÂNILOR în învățământul liceal ca materie de bază în procesul de formare a tinerei generații în spiritul adevărului istoric al neamului romanesc și materie obligatorie pentru bacalaureat .
– Creșterea numărului de ore de Limba și Literatura Română și Istorie și reintroducerea în programa școlară a Limbii Latine, fără de care identitatea românească nu poate fi înțeleasă .

III. REGENERARE SAU PIEIRE

A. PERICOLUL NEOMARXISM-PROGRESISMULUI BANUL ESTE OCHIUL DRACULUI!

Toate marile probleme ale lumii sunt înrădăcinate în această plagă financiară și au ca singur scop profitul. Profitul se obține de boli, războaie, jefuirea pământului sau sclavia umană. Oculta Mondială – formată dintr-un grup de oameni extrem de bogați, foarte bine organizați, care nu apar niciodată în văzul tuturor – guvernează din umbră întreaga planetă prin implementarea GLOBALISMULUI – PROGRESISMULUI – NEOMARXISMULUI (INGINERIA SOCIALĂ FRAGMENTATĂ – conceptul filozofului austriac KARL POPPER) cu scopul de a obține controlul omenirii.Membrii acestei OCULTE acționează pentru transpunerea în realitate a următoarelor OBIECTIVE:

a. Stabilirea unui Guvern Mondial Unic și a unei Noi Ordini Mondiale

b. Distrugerea identității naționale a statelor lumii

c. Distrugerea tuturor religiilor lumii (în special a creștinismului) și înlocuirea lor cu o religie unică de tip New Age

d. Controlul total al populației globului și al fiecărui individ în parte precum și transformarea lor în “sclavi de tip modern

e. Reducerea masivă a populației globului până la o limită ușor de susținut de către mediul și resursele planetei

f. Promovarea depravări și a obiceiurilor rele pentru îndepărtarea morale creștine

g. Distrugerea modelului actual de societate și a celulei ei de bază, familia .

h. Distrugerea libertății de exprimare și restrângerea unor drepturi fundamentale ale indivizilor .

Noua Ordine Mondială își bazează concepția pe: anarhism, ateism, satanism, big brother, dictatură, microcipuri 666 RFID, anularea proprietății, distrugerea familiei tradiționale, controlul absolut asupra omului, legalizarea căsniciilor homosexuale, copiii vor fi crescuți de stat, Statul va deveni proprietar unic, religia va fi scoasă în afara legii, o nouă religie pentru toți cu principiul “adorația omului și a minții”, o nouă revoluție sexuală și implementarea ideologiei queer/ gay, care include și pedofilia printre identitățile sociale oprimate și existente ca pure concepte sociale. Dostoievski spunea “Dacă Dumnezeu nu există, atunci totul este permis”. Omul nou în concepția neomarxismului trebuie să fie infinit maleabil, obedient, fluid, dependent de patimile sale și lipsit de educație.

Prelurea ideilor marxiste de către neomarxiștii actuali este nocivă și periculoasă pentru poporul român dacă citim următoarea concepție:

[Românii sunt] un popor fără istoriedestinați să piară în furtuna revoluției mondiale…[ei sunt] suporteri fanatici ai contrarevoluției și [vor] rămâne astfel până la extirparea sau pierderea caracterului lor național, la fel cum propria lor existență, în general, reprezintă prin ea însăși un protest contra unei mărețe revoluții istorice…Dispariția lor de pe fața pământului ar fi un pas înainte” – Frederich Engels, Neue Rheinische Zeitung, 13 ianuarie 1849 (“Lupta maghiarilor”)

B. CORUPȚIA DEVENITĂ SISTEM

Nimic nu e mai periculos pentru conștiința unui popor decât priveliștea corupției și a nulității recompensate […]. Această priveliște îi ia poporului încrederea în valoarea muncii și în siguranță înaintării prin merit. Dându-le zilnic exemplu că, fără a știi ceva și fără a fi muncit, cineva poate ajunge bogat și om cu vază […] contagiul intelectual devine din endemic epidemic, trece de la restrânsul grup la grupuri din ce în ce mai numeroase de cetățeni”. Mihai Eminescu, Opere, XIII, Editura Academiei RSR, București, 1985, pagina 124 Corupția nu este un fenomen specific numai României.

Ea există peste tot în lume.În România însă corupția a devenit endemică, ea este generalizată, extinsă în absolut toate structurile autorităților publice; Parlament, Președinție, Guvern, Administrația Publică Centrală de Specialitate, Administrația Publică Locală, Autoritatea Judecătorească, Instanțele Judecătorești, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii precum și în toate instituțiile, agențiile guvernamentale, serviciile publice deconcentrate, serviciile de informații, poliție, poliție locală, inspectorate centrale și locale de toate felurile, diplomație etc.

Corupția devine un pericol enorm în momentul în care atinge domeniul trădării de neam și țară. Interesul personal, egoismul omului întors la natura primitivă, sărăcia, imoralitatea, spiritul șmecheresc de a obține bani nemeritați, ne munciți, lipsa mândrie de a fi om cinstit și corect, setea de bani și îmbogățirea fără just temei, lipsa pregătirii intelectuale și morale, existența unei birocrații incomensurabilă, precum și lipsa unei legislații clare, raționale și corecte sunt numai câteva elemente care stau la baza propagării și instaurării flagelului corupției peste tot.

C. O POSIBILĂ STRATEGIE PENTRU REGENERAREA NEAMULUI ROMÂNESC

Viziunea posibilă pentru alegerea unui drum strategic pentru oprirea degenerării neamului romanesc și regăsirea frumosului pierdut – Patria română strămoșească demnă și puternică, bogată și respectată, suverană și independentă, pleacă de la următorii factori conjuncturali:

sărmană țară bogată cu oameni săraci;
popor cu mulți idioți și prosti  ușor de manipulat prin mass-media simbriașă;
neam de trădători și vânzători de țară;
clasa politică incompetentă, iresponsabilă, lacomă și arogantă, dornică de îmbogățire, penetrată de foști și actuali ofițeri acoperiți sau colaboratori;
parlament plin de incapabili, semidocți, iresponsabili, incompetenți, lipsiți de patriotism și responsabilitate, interesați de îmbogățire din bani publici;
guverne formate din politruci “fără prea multă carte”, semianalfabeți și agramați, fără viziune și atașament față de interesele naționale.
partide, ONG-uri și mijloace mass-media neomarxiste, progresiste globaliste – care propagă ideile promovate de oculta mondială;
existența unor diverse grupări în interiorul serviciilor de informații care se implică în jocuri politice, în mod ilegal la ordine situate în afara Constituției
sistemele de educație și sănătate sunt în veșnică reformare, în timp ce calitatea serviciilor oferite este tot mai slabă;
statutul de colonie dobândit de România prin instrăinarea resurselor naturale, distribuția energiei și sistemului bancar.

D. TRATAMENTE POSIBILE ÎN ACEASTĂ CONJUNCTURĂ

 1. Reînnoirea Parlamentului la primele alegeri electorale. Alegătorii, stăpânii “VOTULUI” nu trebuie să mai aleagă parlamentari care au deja două mandate sau care au probleme judiciare sau de incompatibilitate.

 2. Refuzul alegătorilor de a mai vota primari și președinți de consilii județene care au deja două mandate sau mai multe, sau au “probleme cu legea”.


 3. Manifestarea fermă și intransigentă a opiniei publice conștiente și responsabile, față de orice derapaj al oricărui conducător de la prevederile Constituției. Respectarea întocmai a Constituției, a supremației sale este obligatorie pentru toți cetățenii României.


 4. Generarea unei mișcări populare de amploare pentru declanșarea unui Referendum pentru Revizuirea Constituției, prin care minimum 500000 de alegători să solicite reactualizarea și modificarea unor articole constituționale lipsite de claritate și precizie. În așa fel se elimină orice împotrivire a Președintelui sau Parlamentului de a accepta Revizuirea Constituției, operațiune care poate afecta actuala situație de haos în respectarea principiului separației și echilibrului puterilor legislativă, executivă și judecătorească în cadrul democrației constituționale. De asemenea, Redobândirea Suveranității naționale în totalitate depinde de clarificarea articolului 1 alineatul 1 din Constituție care precizează că “România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil”.


 1. Regenerarea morală a persoanei și mai ales a tinerilor, nevoia de primenire, de reînnoirea neamului, de păstrare a propriilor noastre valori, acceptarea atentă, filtrată și rezervată așa ziselor valori europene sunt elemente obligatorii pentru existența neamului românesc. Ele nu pot fi realizate decât prin educație, prin școală, prin cultură, prin refacerea climatului de pace socială și evitarea dezbinării.

Educația e cea mai bună armă pentru a schimba omenirea”­

NELSON MANDELA