O imagine care mă urmăreşte e cea a unui om, a unei vietăţi, care, în filmele americane de animaţie, fuge dezlănţuită (de frică, mai rar de bucurie) pe o înălţime şi, la un moment dat, depăşeşte marginea stîncii, a canionului etc., însă continuă să alerge nemaiavînd nimic sub picioare. Cînd îşi dă seama, se prăbuşeşte în golul de dedesubt. Mă gîndesc, uneori, că aşa e şi societatea noastră de azi, ca, de altfel, şi “civilizaţiile” pe care le imită. Are drept fundaţie doar hăul.

În primul rînd, ea nu are nici o întemeiere religioasă, filozofică, morală, ci stă pe un gol pe care autoproclamatele “elite” încearcă să îl umple cu vorbărie.

Acum, ca o paranteză, pentru cei cărora trebuie să le justifici de ce o civilizaţie nu se poate clădi fără o fundamentare în idee – religioasă, filozofică, teoretică – integratoare în Cosmos, le spun că a raspunde la o aşa întrebare “or nu trebuie, or n-ajută”.

Frazeologia curentă din discursul oamenilor politici şi din presa despre, mai întîi, “economia de piaţă” şi, abia apoi, despre “democraţie” ar avea la bază concepţia englezului Adam Smith, cuprinsă în cartea publicată, pe la mijlocul sec.XVIII, cu titlul “Averea Naţiunilor” (“The Wealth of Nations” sau, complet, “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”). În respectiva lucrare, A.Smith ar fi pledat pentru libera concurenţă fără nici o restricţie sau intervenţie, întemeiată doar pe “cerere şi ofertă”, ca principiu unic şi decisiv în viaţa economică a unei naţiuni; adică pentru “economia de piaţă” de azi, “mînată de lăcomie şi frică”, după o expresie contemporană (“driven by greed and fear”). Cartea nu a fost tradusă niciodată integral în româneşte. Iar cît este, este o traducere adesea inexactă şi, mai ales, ciuntită.

Nefiind economist, nu am descoperit decît pe la mijlocul anilor ’70 ca, pentru Adam Smith, lucrurile nu se puneau aşa simplu cum ziceau atît anticapitaliştii, cît şi procapitaliştii. Dar am reuşit, doar acum cîţiva ani, să găsesc, prin Internet, textul integral, unde am constatat că, într-adevăr, Adam Smith nu susţinuse, nici pe departe, ceea ce i se atribuie de către adepţii neoliberalismului promovat azi ca paradigmă unică – indiferent cum îşi zic: liberali, social-democraţi, creştin-democraţi, conservatori, toţi de-a valma. Savantul englez, savant creştin de mare anvergură culturală, nu a susţinut niciodată că “mîna nevăzută” a “cererii şi a ofertei” trebuie lăsată să “reglementeze” “piaţa”, adică toată viaţa economică, ea singură, necontrolată şi nedirijată de factori superiori de civilizaţie.

Adam Smith – trebuie, mai întîi, relevat – era nu economist, ci profesor de “filozofie morală” şi opera sa considerată de el drept cea mai importantă se numeşte “Teoria Sentimentelor Morale” (The Theory of Moral Sentiments). Aceasta din urmă, netradusă deloc la noi, ba chiar nici cunoscută.

Sigur, aşa cum spuneam, această constatare uluitoare (pentru mine, poate nu şi pentru alţii) – ca, în mod fals, i se atribuie lui A.Smith întemeierea teoretică a liberalismului, a neoliberalismului – este mai veche, însă, ştiti şi dumneavoastră, cititorule, altele sînt grijile lumii politice şi ale presei de astăzi. În plus, de la un autohton nici nu se acceptă astfel de dezvăluiri.

Dar iată că un tînăr prieten român, domnul Ioachim Alexandru, jurnalist la “Deutsche Welle”, vorbitor de germană şi dedat cărţii, culturii, cunoscîndu-mi preocuparea, îmi transmite aceste rînduri:

Stimate domnule Badea, vă trimit articolul promis. A apărut în “Neue Zuercher Zeitung” (deci, la Zuerich, în Elveţia), pe data de 8 iunie 2003, este intitulat „Complexul Adam Smith”, poartă semnătura lui Juerg Steiner şi zice cam aşa:
„Adam Smith este, în gîndirea sa, mult mai complex decît apreciază unii oameni. Aceasta reiese din reeditarea operei sale intitulată «The Theory of Moral Sentiments». Volumul e foarte tentant prin calitatea grafică şi prin numeroasele note lămuritoare ce însoţesc textul. Din fericire, limba originala a editiei din secolul XVIII a fost mentinuta. Smith a fost titularul Catedrei de filozofie morală la Universitatea din Glasgow şi aprecia că opera sa cea mai importanta este “The Theory of Moral Sentiments”. Dar a devenit celebru prin lucrarea “The Wealth of Nations”, din care se citează, adesea, însă doar unele pasaje, cu menţiunea că şi acestea sînt selective.
Din această citare selectivă se poate naşte impresia că Smith a avut o concepţie asupra lumii bazată exclusiv pe interesul egoist al oamenilor. Deosebit de “gustat” s-a dovedit a fi pasajul din “Averea Natiunilor”, în care Smith spune că “nu de la bunăvoinţa măcelarului, berarului sau brutarului trebuie să ne aşteptăm  prînzul, ci de la grija lor pentru propriul interes”.
În “Teoria Sentimentelor Morale”, Smith nu încearcă să elucideze motivaţia profundă a averii, ci dezvoltă o filozofie socială normativă. Aceasta ne învaţă să ne iubim aproapele ca pe noi înşine. Smith se întemeiază aici atît pe învăţătura creştina, cît şi pe dreptul natural şi avertizează că, numai prin iubirea aproapelui, e posibilă armonia în relaţiile interumane (adică, civilizaţia. – N.r.). Prin bunăvoinţa reciprocă, natura umană poate fi îmbunătăţită – spune el. Pornind, aşadar, de la acest punct de vedere, al filozofiei morale, Smith formulează o concluzie foarte diferită privind urmărirea bunăstării materiale. Obţinerea bunăstării materiale poate fi înlesnită de stat, dacă acesta scade impozitele şi instituie cît mai puţine reglementări. Pe de altă parte, subliniaza Smith, nu este important ca oamenii să se bucure doar ei personal de bogăţia lor, ci să o investească înţelept, spre binele tuturor.

Smith însuşi a fost fidel acestei convingeri, trăind în austeritate o viaţă întreagă şi investind mult spre binele public. Luxul îl lasă absolut rece. În “Teoria Serntimentelor Morale”, el deplînge faptul că cei care trăiesc în lux sînt prea admirati. Admiraţia nu i se cuvine decît celui care duce o viata morala şi virtuoasă – spune Smith.

A.Smith împărtăşeşte, din păcate, soarta marilor autori, care sînt cunoscuţi doar prin intermediul unor pasaje selective. El merită însă să fie cunoscut prin întreaga sa creaţie. Din aceasta nu face parte doar cartea analitică şi consacrată economicului, numita “Teoria despre Averea Natiunilor”, ci şi “Teoria Sentimentelor Morale”, lucrare ce aşează întreaga activitate umană pe o bază morală solidă.”
-x-

Trebuie subliniat că “Neue Zuercher Zeitung” nu este un cotidian oarecare, ci, avînd în spate lumea bancară din Elveţia, este un organ de presă de autoritate, pe plan mondial. De anticapitalism… cine îl poate bănui?

-x-

Cît despre noi, românii, iată dar că fundamentarea teoretică a drumului pe care s-a pornit în 1989 – noi, poporul, ca o turmă speriată, iar “elitele” conducătoare, cum se ştie – este falsa, ba, mai exact, nici nu există. Ce s-a încercat să se pună în locul unei întemeieri gîndite pe bază de cultură şi experienţă istorică – această goană paranoică după îmbogă-ţire fără ruşine şi fără Dumnezeu – nu putea să ducă decît aici unde s-a ajuns. Şi cred că nu mai e cazul de insistat, orb să fii să nu vezi nici acum.

Redresarea societăţii noastre – prin noi înşine şi paşnic – nu se poate realiza decît dacă ne încadrăm în procedurile democratice, adică dacă vom acţiona, primordial, în interesul poporului; iar, dacă e să ne mai salvăm pe această cale, prima etapă trebuie să fie o dezbatere competentă, informată (şi nu cinică, ci morală, pentru că cinismul este, în contextul actual, mai degraba un semn de impotenţă intelectuală şi sufletească) despre ce se poate face pentru a reclădi o civilizaţie distrusă. Care nu se poate reclădi oricum, cum îşi închipuie …atîţia.

Ca o concluzie, se poate spune că da, Adam Smith a pledat pentru o “economie libera”, dar, mai întîi, într-un cu totul alt context decît cel de azi – într-un moment cînd unele cutume şi instituţii ale Evului Mediu deveniseră o frînă pentru bunăstarea economică a poporului. Iar, al doilea, “libertatea” susţinută de el, era integrată unei structuri de civilizaţie – supusă “normării” derivate din creştinism, din dreptul natural şi avînd ca obiectiv clar bunăstarea generală a poporului. “Individul – spune el – urmăreşte doar propriul său cîştig, dar este călăuzit de o mînă nevăzută să promoveze binele general”. Nu îmbogăţirea deşănţată a unor clici tembele şi inculte, insoţită de devastarea şi disperarea generală.

Constantin Badea