Am luat masa cu o principesă rusă, Hélene Obolenska, al cărei soț este un cunoscut istoric care
trăiește la New York. Ne-a povestit că la Centrul de Documentare rus din Statele Unite, unde se
află cel mai mare depozit de arhive rusești, multe documente sunt distruse pe ascuns de către
foști emigrați originari din Europa de Est și din Rusia, adesea evrei, care n-au interes ca
responsabilitatea lor în cadrul istoriei Revoluției ruse să fie consemnată pentru posteritate. Astfel,
urma atîtor crime va fi pierdută. Distrugerea arhivelor face parte din marele asalt al Minciunii
împotriva Adevărului. De unde rolul spiritului Adevărului întrupat într-un personaj ca Soljenițîh,
care vorbește în numele tuturor celor ale căror mărturii s-au pierdut.

octombrie
Săptămîna aceasta a fost asasinat Sadat, președintele egiptean. E al treilea atentat politic intr-un
an: Reagan, Papa, acum Sadat. Asasinarea lui Sadat aruncă o lumină crudă asupra soartei
Israelului. Două voci evreiești de elită s-au făcut auzite azi. La TV, George Steiner a pronunțat
cuvinte surprinzătoare : evreii au fost un popor ales pentru că erau aristocratici, superiori prin
spirit. Crearea statului Israel i-a coborît la rangul unei nații oarecare, acționînd în Istorie prin
război, crime și abuzuri. Iar Raymond Aron a declarat : „N-am fost niciodată sionist, am înțeles
dintotdeauna că Israelul avea să devină un izvor de războaie și de conflicte nesfîrșite.“

(din Jurnalul Sandei Stolojan, volumul 1)