“Despreţuind Biserica noastră naţională şi
înjosind-o, atei şi francmasoni cum sunt toţi, ei
ne-au lipsit de arma cea mai puternică în lupta
naţională; dispreţuind limba prin împestriţări şi
prin frazeologie străină, au lovit un al doilea
element de unitate; despreţuind datinele drepte şi
vechi şi introducând la noi moravurile statelor în
decadenţă, ei au modificat toată viaţa noastră
publică şi privată în aşa grad încât românul
ajunge a se simţi străin în ţara sa proprie.
Odinioară o Biserică plină de oameni, toţi având
frica lui Dumnezeu, toţi sperând de la El mântuire
şi îndreptându-şi vieţile după învăţăturile Lui.
Spiritul speculei, al vânătorii după avere fără
muncă şi după plăceri materiale a omorât
sufletele.(…)

 

Biserica lui Mateiu Basarab şi a lui
Varlaam, maica spirituală a neamului românesc,
care a născut unitatea limbei şi unitatea etnică a
poporului, ea care domneşte puternică dincolo de
graniţele noastre şi e azilul de mântuire naţională
în ţări unde românul nu are stat, ce va deveni ea
în mâna tagmei patriotice? Peste tot credinţele
vechi mor, un materialism brutal le ia locul,
cultura secolului, mână-n mână cu sărăcia
claselor lucrătoare, ameninţă toată clădirea
măreaţă a civilizaţiei creştine.” (14 august 1882,
Mihai Eminescu, “Timpul”, în “Opere”, Vol 13. pp.
168-169)

cat de orbi sa fim incit sa nu vedem cit de actuale sant aceste cuvinte?

Text primit pe site de la AKRITAS