Pregătesc pentru tipar cartea Circularele Căpitanului. Autor Corneliu Zelea Codreanu. O antologie de texte din arhiva legionară, comentate de subsemnatul Ion Coja. Se va vedea din viața internă, de partid, ce a fost Mișcarea legionară și linia de conduită legionară impusă de Căpitan la zeci de mii de camarazi. O carte pe care o recomand celor care au blamat Mișcarea legionară și l-au copleșit de invective pe Căpitan. Texte extraordinare, fără egal în „literatura de partid”, atât la vremea când au fost puse în circulație, cât și mai târziu, azi mai ales.

Drept mostră de ce va cuprinde cartea reproduc câteva pagini, dedicate Bisericii naționale:

 

37
Bucureşti, 13 Martie 1937
CIRCULARA Nr. 64

Către toţi legionarii din România

Stau cu sufletul încărcat de bucurie citind cele două hotărîri
ale Sfântului Sinod din 10 Martie 1937 şi 11 Martie 1937.
Au fost, şi nu de mult, hotărîri cari ne-au sbuciumat, nu ca
legionari, ci ca Români, după cum acestea din urmă ne înalţă ca
Români, depăşind cu mult calitatea noastră de organizaţie
legionară. Nu ştiu cine dintre Înalţii noştri Ierarhi şi nu ştiu, dacă
unul, doi sau trei, au determinat această istorică atitudine, dar
ştiu că asemenea hotărîri în lume au fost totdeauna urmate de
coaliţii satanice. Şi nu voiu fi eu acela care să învăţ Biserica, ce
trebuie să facă în faţa unui atac satanic, dar în calitatea mea de
soldat, acelora ce au păşit astfel nu pot să nu le strig: Înainte, căci
veţi birui! Pentru că neamul vă susţine şi vă urmează.

Pentru mine atitudinea de acum, istorică, a Bisericii
Ortodoxe, este un început de mărire, un început de atitudine de
Împărat. Şi cred că e bine ca Ortodoxia noastră să ştie că cineva,
nu-i Împărat pentru că Împărăţia de alături s’a dărâmat, ci
întrucât are inimă de Împărat, simte puteri de Împărat în inima sa
şi ia hotărîri şi atitudini de Împărat.
Am credinţa că în marea lume a Ortodoxiei, Biserica
României, va juca cândva cel mai mare rol. În lume sunt drumuri
de sclav şi drumuri de Împărat. Pe drumul de sclavie şi de
injoncţiuni nepermise acceptate nu poţi ajunge niciodată la acest
rol. De aceea cu toţii şi mai ales cei ce n’am tăcut când ea a avut
alte atitudini, să salutăm primul pas al Bisericii noastre pe
drumul de Împărăţie.

Toate cuiburile de legionari şi dacă aş putea aş îndemna pe
toţi Românii din toate organizaţiile politice să citească cele două
hotărîri ale Sf.Sinod.
C. Z. C.

 

*

Puţine circulare poartă acest antet: Către toţi legionarii din
România. A simţit Căpitanul că textul pe care-l transmite este
unul dintre cele mai importante pe care le-a semnat vreodată un
om politic român. Este textul în care Corneliu Zelea Codreanu
face una din marile sale profeţii, a căror împlinire se produce
sub ochii noştri: “am credinţa că în marea lume a Ortodoxiei,
Biserica României va juca cândva cel mai mare rol”. Dialogul
ecumenic al creştinilor, în principal al ortodocşilor şi catolicilor,
la cel mai înalt nivel se poartă azi între Sfântul Părinte Ioan
Paul al II-lea şi Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, cu
decizii importante luate şi într-un spirit de totală şi vrednică
frăţietate.
Să mai adaug un detaliu, o informaţie pe care o deţin de la
Edgar Papu, omul cel mai erudit de pe planetă în momentul când
a trecut în lumea celor drepţi. Cu puţin înainte mi-a spus:
“Domnule Coja, să nu te miri că aţi fost aşa bine primiţi la
Vatican; după informaţiile mele Papa are o sensibilitate aparte
faţă de români, deoarece se trage dintr-un sat de moldoveni
care, în urmă cu vreo trei secole , s-au strămutat mai spre nord,
de răul tătarilor …”

Edgar Papu, catolic practicant şi fervent, la
a cărui înmormântare a slujit însă şi un preot ortodox, s-a referit
în cuvîntul cu care m-a onorat la felul cum s-a desfăşurat la
Vatican lansarea cărţii lui Dumitru Mărtinaş despre Catolicii
(ceangăii) din Moldova. Tradusă în italieneşte şi tipărită pe
cheltuiala Papei. Cu acea ocazie am aflat şi cum i se pronunţă
corect numele de către cei apropiaţi: Padre Voicila …
Oricum, textul circularei de mai sus va conta, sunt sigur,