Adina Berciu Drăghicescu & Marian Crăciun – „Pe drumurile vieții. Destine aromâne… Destine meglenoromâne”
.
Redactia ART-EMIS 11 Iunie 2023
AB Draghicescu & M Craciun -Pe drumurile vietii
.
Sub egida Institutului Cultural Român a fost publicată recent lucrarea intitulată Pe drumurile vieții. Destine aromâne… Destine meglenoromâne”, sub coordonarea prof. univ. dr. Adina Berciu-Drăghicescu și a dr. Marian Crăciun.

La realizarea lucrării au contribuit și membri ai echipei Arhivelor Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, dr. Laura Gheorghiu, dr. Florin Stan și Dan Taloș, pe care îi felicităm sincer și cu această ocazie!

Cele trei volume ale lucrării sunt dedicate împlinirii a 144 de ani de la înființarea Societății de Cultură Macedo-Române și memoriei personalităților de origine aromână și meglenoromână „care au făcut eforturi materiale și morale uriașe și care s-au jertfit pentru onoarea și demnitatea neamului românesc”, fiind ilustrată activitatea acestora în cele mai variate domenii: cultural, științific, civic, politic, religios și umanitar.​

Lucrarea a fost realizată cu sprijinul cercetătorilor din cadrul Arhivelor Naționale ale României, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” din București, Arhivelor Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, Muzeului de Artă Populară din Constanța și al Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, pe baza fondurilor arhivistice și documentare aflate în păstrarea acestor instituții.

Fiind adresate atât publicului, cât și mediului științific, cele trei volume expun în detaliu evoluția comunităților aromâne și meglenoromâne din spațiul balcanic, politica de sprijin a statului român modern pentru edificarea școlilor și bisericilor din Balcani, menite să contribuie la păstrarea identității etnice, culturale și religioase a acestor comunități, precum și demersurile politico-diplomatice ale României pentru promovarea cauzei aromâne la nivel internațional.

Grupate tematic, biografiile personalităților de origine aromână și meglenoromână relevă contribuția acestora la dezvoltarea societății românești, care s-a circumscris unei arii extrem de vaste, de la literatură, lingvistică, istorie, mass-media și științe naturale, la medicină, diplomație, arte plastice și vizuale, asumarea rolului de ctitori și filantropi etc.

Lucrarea conține referințe inedite cu privire la activitatea diplomaților de origine aromână care au funcționat în cadrul Ministerului Afacerilor Străine, în perioada 1864-1947, printre aceștia fiind o serie de personalități marcante ale societății și mediului politic românesc, dintre care pot fi menționați Dimitrie Bolintineanu, Apostol Arsachi, Noti Constantinide, Trandafir Djuvara, Constantin Esarcu, Nicolae Kretzulescu, Alexandru Emanoil Lahovary, George Fotino, Atanasie Simu, Neagu Djuvara etc.

Apariția celor trei volume constituie un punct de reper în cercetarea istoriei comunităților aromâne și meglenoromâne, oferind publicului și cercetătorilor interesați un vast corpus de texte care tratează în mod exhaustiv această tematică[1].

––––––––––––––––
[1].Arhivele Diplomatice ale MAE – https://www.facebook.com/photo?fbid=563302269318789&set=a.186052630377090 – 9 iunie 2023.(prin amabilitatea Prof. univ. dr., diplomat Dumitru Preda)