G
153 aprobate
gert.frau@yahoo.com
89.136.113.152 Ca răspuns la Victor Grigor.

Deși bine intenționați, latiniștii voiau să elimine toate vorbulițele slavice sau de alte origini, inclusiv pe cele dacice, și să aducă tot felul de neologisme neadaptate graiului nostru. Era un veritabil măcel lingvistic. Amic nu aduce nimic nou și din păcate nu s-a moștenit o formă populară a sa. Poate am fi găsit una în înscrisurile străromânești arse de Alexandru cel Bun sau în opurile de care s-au folosit tălmăcitorii cărților biblice în Transilvania (”piscopia Perilor”). Dacă-mi aduc bine aminte, legenda ar fi că aveam traduceri străromânești foarte, foarte vechi ale unor cărți din ”sânta scriptură” asupra cărora s-au aplecat primii tălmăcitori ai Bibliei ”din slăvoneșce pre rumâneșce”. E posibil ca păstrarea unor vocabule azi pierdute sau devansate de niște străinisme să se datoreze și acelor înscrisuri. Vezi exemple ca abur ”spirt” (spirit), a lera ”elibera, mântui” (Lat. līberō, līberāre, Alb.i lirë), oștie „cuminecătură” (lat.hostia), boace, vistiar „tezaur, comoară, loc unde-s ascunse lucrurile prețioase; încăperea cea mai retrasă”, supletură, lăureasă, piscop, op, *vântă (arom.vãnãtate, adj./adv.vãnãt), et cetera.

Majoritatea acestor cuvinte au circulat și în vorbirea de zi cu zi a poporului, cu sensuri foarte vechi uneori, în paralel cu slavonismele introduse după ”așerbirea” Românilor de patriarhia sudică: ”Urechi au și nu pot s-audză/ Nice aburi nu le iaste-n budză” (Psaltirea în versuri 1673, Dosoftei)
„La judecată nu se duc chiar să moară calul, căci se înţelege că trebuia să-i iasă aburul (sufletul), dacă i s’au gătat zilele”

În legătură cu numele străine, aș încuraja Românii să le schimbe degrabă cu unele native, foarte vechi. Unii ar putea să le declineze precum era în vechime: Rotariu(lu), Morariu(lu), Tâmplariu(lu).
Ca prenume tradiționale prin unele părți amintesc următoarele:
Nicioară, Micora (poate chiar lat.amīcula, *amīcola), Vișa n.fem. (prob.cu înțelesul de ”soție” – dac. *veșa, cf. oset. vosæ, osæ, lat.uxor/ uxōr, PIE *ōuk’s-);
Carpina (n.pers.la Arom.), Carpul – Cărpuș (Mold. prob.singurul etnonim dacic păstrat; vulturul?);
Zoan (prob. după Ioan), Zian (Boca), Morcul (cf. lat.murcus ”scurtat, mutilat”?);
Zigul/Zegul (dac. Diegis; top.Zeguholm), Bucur (lat.bōculus, būculus ”tăuraș”), Docia/Dochia (alb.duk ”virtue, attribute”, dukje ”look, appearance”),
Măria, Mărioara, Bașu, Basea (sf. Basilius), Nartul, Marcul, Arbure, Râmbul /-oi, Râmbeta (râmboi, râmboc „om nervos, impulsiv, impetuos, răutăcios, bătăuş”; alb.rrëmbyer, rrëmbuer/-uar ”impetuos, înflăcărat”; probabil înrudite cu adj.rebt ”rapid”, dac.Rhabon); Mușatul dacă ești frumos la față (măcar), Vista/Vișta (n.fem.) probabil din lat.vista;
Călian, Călin, Cutea (coincidență cu n.dac.Aurelius Cotes),
Gal (lat.gallus ”cocoș”), Savira (Safira), Moriș (n.mitologic), etc.

Unele sunt dacice și sună mai dur, așa cum te-ai aștepta de la o limbă din grupul satem.

Sunt multe nume de botez pe care le putem repune în d(i)repturi, numai să nu mai aud de Ciucă, Câțu-Mâțu, Denis sau alții cu ”nuca goală” (alb.arrë pufte). Apropo, sunt curios ce însemna numele-poreclă al fostului ministru Boc (prob.mai vechi Boca, Bocu sau Bocea; fem.Bocora). Prin comparație cu aceștia de azi, Năstase, Ponta sau Boc erau parfum.

Avem expr.”nu știe boacă!” (nimic), cu dublă negație, dar având un probabil coradical albanez bokë (”deal abrupt fără vegetație; pământ sterp)
boacă (cap) fără etim.
boace (cuvânt, glas, grai, gură, termen, voce, vorbă) din lat.vōx, vōcem. În ”aromânime” sunt faimoși frații Costa și Marcu Bociari/Boțari cu un sufix patronimic -ari destul de comun pentru aceia (numiți după celnic). Albanezi zic că provine de la boçe (con de pin).
boc ”un anumit fel de buștean”
boc – capete scurte de brad; stivă de lemne; zăvor la casele țărănești; ulcică de 1/4 litri, cf. germ.bock ”țap (de bere)”)

*

NR – Este greșit ce spuneți despre latiniști! Cine sunt latiniștii la care vă gândiți?