Derbedeul tot derbedeu!

 

 

Printre derbedeii pe care i-am dat în judecată și i-am chemat în fața justiției să dea seama de minciunile și calomniile cu care au ieșit în public se numără, la loc de frunte, Gabriel Andreescu. În loc să se prezinte cu demnitate și bărbăție la judecată, căzătura a folosit toate tertipurile avocățești pentru a evita o confruntare deschisă și explicită. A contat pe lehamitea care îl încearcă pe orice om normal în asemenea situații. Așa că și eu, după câteva termene la care pârîtul nu s-a prezentat, am renunțat la serviciile justiției, în speranța că se va ivi o ocazie de a-i administra haimanalei o corecție fizică și publică pe care să n-o mai uite… Deh, eram ceva mai tînăr și contam încă pe piciorul meu stâng, cu care am înscris nenumărate goluri pe plaja de la Trei Papuci!… A avut noroc, pușlamaua, sau a știut să nu mi se ivească în cale! Acum, nu mă mai văd în stare de asemenea gesturi! Poate și pentru că între timp s-au ridicat efective noi de nemernici, mult mai periculoși pentru societatea românească! Pentru care cu totul altceva aș face de mi-ar sta în putință!…

 

De ce sunt atât de aspru cu numitul Gabriel Andreescu?! Simplu: n-am suportat niciodată minciuna denigratoare la adresa Neamului! Iar acest individ minte încă dinainte de 1989 în chestiuni importante pentru noi, românii! Individul, înainte de 1989, a trimis la Geneva, la organismele internaționale interesate, un memoriu anti-ceaușist, ar zice unii, plin de minciuni cu privire la regimul minorităților naționale din România socialistă. Am avut ocazia, în 1990, să citesc din acel memoriu câteva fraze! Absolut dezgustătoare! Îl invit pe derbedeu să-și publice memoriul anti-ceaușist trimis în Occident înainte de 1990! Să vedem dacă îi convine să afle lumea în ce constă disidența lui, anti-ceaușismul său de două parale!…

 

Texte în Occident am trimis și eu!… După 1990 le-am publicat! Nu erau anti-ceaușiste, ci anti-bolșevice, anti-sovietice!…

 

Uitasem de nemernic!… Nici eu nu mai urmăresc piața de idei și dezbateri politice, abia fac față fluxului de informații primit pe site de la colegi!… Iată însă că unul dintre ei mă face atent asupra unui text scris de numitul Andreescu pe tema legii „anti-legionare”! Un text lung, bine scris la prima vedere, pentru un cititor neavizat. Adică un text acceptabil cam 90-95%, atât cât să facă credibil restul de 10%, porțiunea din text în care se referă la Holocaust și la legionari, la Mișcarea legionară, încercând să demonstreze caracterul fascist, criminal, antisemit, antidemocratic, anti de toate, al ideologiei și practicii legionare! Textul a fost publicat în Noua Revistă a Drepturilor Omului, 2015 Nr 4.

 

Textul conține și observații critice la adresa unor evrei importanți din echipa de zgomote a Holocaustului din România. Dă astfel impresia de imparțialitate și seriozitate. Dacă acest ipochimen ar fi fost un comentator serios, ar fi semnalat contradicția fundamentală pe care stă tot Institutul Wiesel, dedicat Holocaustului din România: la Yad Vashem s-a dat o definiție a Holocaustului petrecut în Europa anilor 1941-45. Această definiție nu se potrivește nicicum celor petrecute în România, unde, e drept, au existat legi și măsuri anti-semite. Dar aceste legi anti-semite nu au urmărit în niciun fel genocidul evreilor! Iar aplicarea lor nu a dus la genocid!

Iată cele două definiții:

Yad Vashem: „În centrul Holocaustului a stat decizia de a ucide fiecare evreu: bărbați, femei, copii.”

Institutul Wiesel: „Persecuţia sistematică şi anihilarea evreilor sprijinită de autorităţile şi instituţiile statului Român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944”

Oare sunt sinonime „decizia de a ucide fiecare evreu” și „perscuția sistematică”?

Incapabil să semnaleze această contradicție, altminteri atât de stridentă, autorul acceptă să se opereze în România cu altă definiție a Holocaustului, ca și când această șmecherie epistemologică(!) nu ar anula seriozitatea discuției! De ce n-am da încă o definiție a holocaustului pentru România anilor noștri, ca să proclamăm că în România de azi holocaustul este în plină desfășurare! Nimic nu ne-ar împiedica după logica lui Wiesel și Andreescu!

În plus, a lucra cu două definiții ale Holocaustului, una pentru Germania și alta pentru România, înseamnă a nega unicitatea Holocaustului!…  

 

Evident, în aceste condiții subiectul – Holocaustul din Transnistria – nu mai merită a fi discutat! Este din start compromis. Nu putem discuta serios un subiect fără a ne preciza termenii în discuție!

 

Partizanatul anti-legionar și anti-ortodox, adică anti-românesc al haimanalei, este prezent la tot pasul în frazele dedicate Legionarilor și Bisericii Ortodoxe. Cum nu pot cita rând cu rând, mă rezum la prezența în articol a două personalități definitorii pentru „profilul sufletesc” al neamului românesc: Dumitru Stăniloae și Mircea Vulcănescu. Cităm:

 

„Dumitru Stăniloae, unul dintre cei mai vocali promotori ai naţionalismului românesc a fost simultan unul dintre cei mai antisemiţi oameni ai Bisericii. Măsura acestei afirmaţii o putem aprecia dintr-un editorial al său din 1938, moment al istoriei când titlul ales suna extrem de sumbru: „Necesitatea soluţionării problemei evreiești”. Cităm:

„Ar trebui să vadă toate ţările că e în interesul lor şi a păcii generale să nu se facă uneltele evreimii internaţionale, ci să purceadă toate în de comun acord la curăţirea atmosferii de un microb care întreţine o continuă tulburare între popoare”106.

 

Și comentez: chiar și azi putem vorbi despre necesitatea rezolvării problemei evreiești. În lumea noastră există mai multe probleme, printre care și una evreiască. Mai există problema kurdă, problema țiganilor, problema siriană, mai nou. Etc, etc. Cine ar putea spune că nu exista o problemă evreiască în 1938?! Sute de autori, de toate soiurile politice sau ideologice, s-au pronunțat în această „problemă”! G.A. nu ne lămurește însă care era soluția propusă de marele teolog. Sunt ferm convins că soluția imaginată era una perfect onorabilă. Altminteri ne-o etala nărăvitul la minciuni, inclusiv prin omisiune! Îl invit așadar pe nemernic să prezinte și soluția pe care a dat-o sau a agreat-o marele român și creștin.

 

Cât privește citatul care ar fi trebuit să-l incrimineze pe părintele Stăniloae, în ce fel ar fi un text anti-semit? Este vorba nu de evrei, ci de „evreimea internațională”. O entitate greu de definit, dar nu mai puțin reală, care a adus și aduce în continuare mari deservicii evreimii în general, dar și omenirii, căci se confundă sau face parte din entitatea numită „finanța mondială”! Și sunt, suntem o imensă majoritate pe această planetă care acuzăm finanța mondială de o bună parte a suferințelor de pe planetă!

 

Citez în continuarea:

 

Specificul fascismului/legionarismului românesc, ca ortodoxism care accepta ritualuri contrare canoanelor, precum cultul morţii, explică… Și iar întreb: Despre ce ritualuri necanonice vorbești, amărîtule?! Despre ce cult al morții?!… Al morților, poate, deosebit de viu și de caracteristic la toți românii și, în general, la oameni!

 

Un ultim citat: Primul ministru Armand Călinescu, care a aplicat măsuri antilegionare, a fost asasinat în septembrie 1939. Într-o spirală a violenţei, Guvernul a arestat membri ai Gărzii de Fier şi a reprimat manifestările legionare… Niciun cuvînt despre legionarii arestați că au fost dați morții, câteva sute de tineri, fără nicio sentință judecătorească, o crimă fără precedent, fără egal… Îl lasă indiferent pe ticălos!…

În ce-l privește pe Mircea Vulcănescu, acesta este mereu pomenit alături de Vass Albert, ca două cazuri similare!… Iarăși un tertip, o stratagemă jegoasă menită să denatureze realitatea! Iar mi se face lehamite! Ce să comentezi mai mult la un autor fără niciun simț moral, al repectului pentru cititor, pentru adevăr?! Fără nicio sensibilitate pentru suferința și nedreptatea suferită de Celălalt, chiar adversar să-ți fie!

Repet pretențiile mele:

  • să publice textul trimis în Occident înainte de 1990 pe tema nedreptăților ce se făceau minoritarilor etnici;
  • să publice integral textul părintelui Stăniloaie!

Caz în care eu îmi voi face mea culpa pentru textul de mai sus. În caz contrar, cum am spus: să se ferească din calea mea următorii douăzeci de ani!

 

Ion Coja

11 februarie 2016