Buta Dumitru
43 aprobate

Dumitrubuta189@yahoo.com
79.115.35.139

 

Democrația este o minciună.

Despre democrație eu cred că nu dau nici doi bani pe democrație, aşa cum nu au dat nici cei care au inventat-o: vechii greci. Au inventat-o şi au abandonat-o ca pe o măsea stricată, la nimic bună! Concluzia a fost pusă de Aristotel: este cea mai mare nedreptate să institui egalitatea între oameni care se nasc inegal dotaţi. Inegalitatea de şanse, încă de la naştere, este o fatalitate, un dat peste care nu se poate trece, de care trebuie să ţinem seama cu luciditate şi curaj! Putem aduce o corecţie acestei fatalităţi instituind cele două mari păcate: trufia şi invidia! Punerea la index a trufiei, ca păcat, corectează comportamentul celor favorizaţi de fatala inegalitate, iar reprimarea invidiei îi vizează pe defavorizaţii soartei. Creștinismul va institui însă singura egalitate reală de şanse şi cea mai importantă: egalitatea în faţa lui Dumnezeu, egalitatea şanselor la mântuire, la împlinire sufletească întru Domnul! Este egalitatea de şanse în întrecerea cu tine însuţi, în această competiţie nu încape nici mita, nici pila, nici frauda sau impostura! Egalitatea concurenţilor la această competiţie este totală, pentru motivul binecuvîntat că toţi concurenţii pot fi declaraţi câştigători! Sau perdanți… Astfel că niciun om, cu judecată dreaptă, nu se poate plânge că lumea este rău alcătuită! Este tare bine întocmită de Dumnezeu Bunul!
Ideile din dialogul Cratylos. La o discuţie despre Socrate, subiect care nu putea ocoli momentul ruşinos al condamnării la moarte pe nedrept a celui mai înțelept om al antichităţii. Socrate a fost condamnat în modul cel mai democratic! Dacă treceam şi la procesul lui Iisus Hrsitos, omul cel mai curat, mai fără de păcat, din câţi au trăit pe pământ! Condamnat şi El la moarte tot prin consultarea electoratului!…
Prin alternanţa partidelor la guvernare, nu poate asigura continuitatea unei politici pe o perioadă mai lungă de timp, iar fără această continuitate e de neconceput viaţa socială normală. Dacă totuşi această continuitate se menține, în statele democratice occidentale, cum ar fi Statele Unite, aceasta se datorează existenţei unor structuri discrete sau chiar oculte de guvernare, a căror existenţă nu demonstrează decât un lucru: că democraţia este o minciună, este un paravan în spatele căruia structurile amintite îşi desfăşoară activitatea, existenţa şi …tentaculele!

*

Nota redacției – Un text care trebuie predat la școală copiilor, înainte de a deveni majori și alegători.