Timp de câteva luni de zile, Comisia pentru studierea şi aprecierea regimului totalitar comunist din Republica Moldova, instituită la 14 ianuarie 2010 prin decret prezidenţial, a cercetat activitatea partidului comunist pe teritoriul actualei Republici Moldova.

Concluziile acestei comisii confirmă cu cifre exacte ceea ce ştiam cu toţii că s-a petrecut în Basarabia şi Bucovina: un genocid anti-românesc. Regimul comunist, instalat mai întâi în stânga Nistrului, apoi, după 28 iunie 1940, instaurat cu forţa şi în teritoriul dintre Prut şi Nistru, a însemnat o imensă tragedie pentru locuitorii din Basarabia, Nordul Bucovinei şi Transnistria: peste un milion şi jumătate de victime nevinovate: oameni torturaţi, băgaţi în închisori (30 000 de persoane), deportaţi (74.515 persoane), ucişi în foametea organizată din anii 1946-’47 (173.689 persoane), mobilizaţi cu forţa drept şi trimişi pe linia întâi a frontului în cel de al Doilea Război Mondial (din cei peste 350.000 de tineri mobilizaţi, 54.618 au murit, alţi aproape 100.000 au rămas invalizi de război). Alţii au fost nevoiţi să  emigreze în 1940 şi 1944 (circa un milion de concetăţeni au părăsit Basarabia numai în anii 1940 şi 1944). Toate aceste cifre semnifică un singur lucru: cu noi, locuitorii băştinaşi ai acestor ţinuturi, s-a produs în acei ani un veritabil genocid, de proporţii nemaiîntâlnite în istorie. Autorul genocidului: regimul comunist impus de conducerea Uniunii Sovietice prin forţa ocupaţiei militare. Scopul acestui genocid: distrugerea a tot ce era românesc în stânga Prutului: oameni, cultură, civilizaţie. Singura şansă pentru supravieţuire era renunţarea la demnitatea de om şi de român, acceptarea unei noi identităţi etnice şi lepădarea de Dumnezeu!

Acest atentat la fiinţa biologică şi spirituală a poporului român, străvechi locuitor al teritoriului de la Est de Prut, a fost însoţit de o politica perfidă de rusificare. Comuniştii din RSS Moldovenească, veritabile cozi de topor ale Moscovei, au făcut tot ce au putut pentru a anihila şi distruge orice formă de manifestare şi supravieţuire a identităţii noastre etnice româneşti.

Ne-a fost interzisă folosirea graiului strămoşesc în viaţa publică, în şcoli, în instituţii!  La fel, credinţa noastră creştină a devenit o ţintă permanentă a persecuţiilor şi vexaţiilor de tot felul, comuniştii încercând prin toate mijloacele să ne scoată din suflet icoana lui Iisus Hristos, iar iubirea între oameni s-o înlocuiască cu vestita ură de clasă! Majoritatea bisericilor au fost închise ori li s-a schimbat destinaţia, cu scopul evident de a batjocori numele şi chipul Domnului!

Se poate spune că decăderea la care comuniştii au adus fiinţa umană a atins cote pe care nici măcar naziştii nu şi le-au propus. Regimul comunist a fost, fără îndoială,  cel mai nociv sistem politic şi social care a fost vreodată încercat pe Pământ!

Fără să li se ceară acordul în vreun fel, românii de pe ambele maluri ale Prutului au trecut prin inumanul „experiment” comunist, alături de alte popoare din Europa de Răsărit. Avem însă motive să considerăm că opresiunea comunistă a avut un plus de sălbăticie şi de agresivitate în ceea ce i-a privit pe români, probabil ca „răsplată” a faptului că noi, românii, am fost printre primii care am înţeles esenţa criminală a regimului comunist, iar rezistenţa noastră la ideea bolşevică a fost mai îndârjită ca oriunde. Nu întâmplător propaganda leninistă din perioada 1917-18 a zăpăcit minţile tuturor combatanţilor de pe frontul de Est, mai puţin ale soldatului român, care a luptat până la capăt fidel idealului naţional al Întregirii.

E timpul să înţelegem că actul Unirii Basarabiei cu Ţara, din 27 martie 1918, s-a produs împotriva cursului bezmetic pe care îl căpătase istoria în urma revoluţiei bolşevice din Rusia! În acelaşi context, al rezistenţei anti-comuniste, se situează şi intervenţia Armatei Romane din 1919, care a alungat regimul bolşevic de la Budapesta, stopând astfel expansiunea în lume a comunismului leninist, de sorginte criminală, antinaţională.

Tradiţia acestui anti-comunism glorios din istoria noastră este un motiv în plus pentru ca rezultatele cercetărilor făcute de Comisia amintită să se materializeze prin măsuri de respingere clară, inechivocă, a ideii bolşevice, a politicii criminale care a făcut atâtea victime printre părinţii noştri.

Credem că este un act de justiţie şi de oportunitate politică, morală, de stringentă actualitate, ca regimul totalitar comunist să fie condamnat în mod solemn, în numele întregului nostru popor şi al întregii noastre istorii. Dar această condamnare, atât de justificată, nu are nicio valoare reparatorie şi nicio consistenţă morală şi politică dacă nu vom însoţi condamnarea comunismului cu consecinţa sa firească: scoaterea în afara legii a celor care, profitând de anumite circumstanţe trecătoare, momentan nefavorabile procesului de democratizare a Republicii Moldova, încearcă să ţină în viaţă hidra comunistă, menţinând în funcţiune, pe scena politică a Ţării, un partid care nu are nici ruşine şi nici teamă să se numească partid comunist, urmaş al partidului bolşevic, moştenitor al regimului cel mai criminal din istorie!

Se impune ca, odată cu dezvăluirea crimelor comuniste, odată cu înţelegerea faptului că aceste crime sunt expresia unei ideologii funciar anti-umane, să dăm expresie juridică acestei experienţe tragice prin legiferarea incompatibilităţii dintre comunism şi voinţa noastră de a trăi în demnitate, în siguranţă şi prosperitate, în respectul valorilor creştineşti, al tradiţiilor de spiritualitate românească.

A condamna comunismul fără a scoate Partidul Comuniştilor în afara legii ar însemna să producem o formă fără conţinut, fără fond, un act de abandon al demnităţii noastre.

Scoaterea în afara legii a regimului comunist şi a oricărei formaţiuni politice care se revendică din această tristă perioadă a istoriei noastre se cuvine să prevadă şi interzicerea prin lege a utilizării simbolurilor comuniste şi ale fostei URSS, aşa cum sunt interzise simbolurile naziste şi ale Germaniei hitleriste, precum şi interzicerea manifestărilor care ar încerca să reabiliteze crimele fostului regim totalitar.

Un astfel de act legislativ ar corespunde întru totul Rezoluţiilor APCE nr. 1096 (1996) – Cu privire la măsurile de distrugere a moştenirii fostelor regimuri comuniste, nr. 1481 (2006) – “Necesitatea unei condamnări internaţionale a crimelor  comuniste totalitare”, nr. 1723 (aprilie 2010) – „Comemorarea victimelor Marii Foamete (Holodomor), precum şi concluziile Comisiei pentru studierea şi aprecierea regimului comunist din Republica Moldova.

E necesar, de asemenea, ca urmând modelul Ţărilor Baltice şi al altor state care au cunoscut teroarea bolşevică

a) să instituim  o comisie  de  evaluare a daunelor comise de ocupaţia sovietică;

b) să deschidem un muzeu al crimelor comuniste şi al rezistenţei anti-comuniste (care ar putea fi amenajat în ultima „cameră de gazare” din Europa, care a funcţionat până în 1953 în beciurile fostei Procuraturi Generale de pe strada Alexandru cel Bun, nr. 18,  din Chişinău);

c) să ridicăm monumente pentru cinstirea rezistenţei anticomuniste, a victimelor deportărilor, a celor sacrificaţi în cel de-al Doilea Război Mondial, a victimelor foametei provocate de bolşevici;

d) să organizăm un Institut de Studiere a Crimelor Totalitarismului în Republica Moldova;

e) să elaborăm un manual privind crimele comunismului, care să fie studiat în şcolile din Republica Moldova, începând cu 1 septembrie a.c.;

f) să punem în aplicare decizia Parlamentului de demolare a monumentelor totalitariste pe teritoriul Republicii Moldova din 27 august 1991.

Toate aceste propuneri se găsesc şi în Declaraţiile FDRM: „Despre genocidul comunist din Basarabia şi Bucovina, 28 iunie 1940 – 1 ianuarie 1950” din 10 octombrie 2006, „Despre Rezoluţia APCENecesitatea unei condamnări internaţionale a crimelor regimurilor comuniste totalitare” din 18 februarie 2006, „Despre necesitatea creării Institutului de Cercetare a Crimelor Comuniste” din 14 martie 2006, „Despre condamnarea regimului comunist din România” din 26 decembrie 2006, ş.a.

Condamnarea comunismului şi scoaterea partidului comuniştilor în afara legii ar însemna un act de purificare şi primenire pentru întreaga societate, inclusiv pentru cei care-şi zic urmaşi doar ai “faptelor bune” ale lui Lenin-Stalin. Nimeni nu este ticălos în tot ce face! Dar aşa zisele fapte bune sau aspecte pozitive ale bolşevicilor sunt copleşite de suferinţele prin care au trecut milioane de oameni care nu au vrut şi nu au putut să abdice de la condiţia lor de oameni, de români, şi au refuzat pactul cu regimul cel mai odios, mai ne-uman dintotdeauna.

Forul Democrat al Românilor din Moldova, fiind expresia voinţei unei mişcări civice de masă, care întruneşte peste 120 de ONG-uri, care are numeroşi membri-victime ale crimelor regimului totalitar comunist sovietic, aşteaptă de ani de zile ca partidul comuniştilor – care se declară moştenitorul celor care au iniţiat crime oribile la adresa poporului nostru – să se căiască măcar pentru crimele premergătorilor şi să se dezică de trecutul sângeros, lucru pe care, spre regretul nostru, noii comunişti nu l-au făcut, ba mai mult, aceştia au încercat să-şi justifice masacrele, să facă uitată sau trecută cu vederea tentativa bolşevică de a distruge fiinţa noastră naţională.
Pentru toate aceste considerente, declarăm că susţinem propunerile  Comisiei parlamentare şi cerem Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova condamnarea definitivă a comunismului, interzicerea simbolurilor comuniste şi scoaterea în afara legii a urmaşilor lui Lenin şi Stalin – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova.

Consiliul Director şi Sfatul Înţelepţilor ale Forului Democrat al Românilor din Moldova:

Nicolae DABIJA, scriitor, membru de Onoare al Academiei Române (preşedinte);

Acad. Mihai CIMPOI, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova;

Constantin TĂNASE, director al publicaţiei „Timpul” (vice-preşedinte);

Ion COSTAŞ, ex-ministru al Apărării;

Ion UNGUREANU, ex-ministru al Culturii;

Acad. Alexandru MOŞANU;

Acad. Petru SOLTAN;

Aurelian SILVESTRU, doctor în pedagogie, directorul Liceului „Prometeu”;

Acad. Anatol CODRU;

Acad. Ion MAHU, preşedinte al Asociaţiei Veteranilor Armatei Române;

Acad. Gheorghe GHIDIRIM;

Acad. Anatol CIOBANU;

Acad. Diomid GHERMAN;

Ion BUGA, doctor în istorie, profesor universitar (secretar general);

Boris DRUŢĂ, avocat;

Aurelian SILVESTRU, doctor în pedagogie, directorul Liceului „Prometeu”;

Gheorghe PALADE, doctor în istorie, Asociaţia Istoricilor;

Valeriu SAHARNEANU, preşedinte al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova;

Valeriu DULGHERU, şef de catedră, Universitatea Tehnică, doctor în ştiinţe tehnice (vicepreşedinte);

Anatol VIDRAŞCU, editor;

Valerian DOROGAN, prorector al Universităţii Tehnice din Moldova;

Nina JOSU, preşedintă a Asociaţiei pentru Literatura şi Cultura Română „Astra” – “O.Ghibu”;

Alecu RENIŢĂ, preşedinte al Mişcării Ecologiste din  R.Moldova;

Petru MUNTEANU, avocat;

protoiereu Ioan CIUNTU, preşedinte al Comisiei Cultură a Mitropoliei Basarabiei;

Mihai PATRAŞ, doctor în ştiinţe economice;

Gheorghe MAXIAN, profesor (Orhei);

Mihai MORĂRAŞ, preşedinte al Filialei FDRM de la USM;

Acad. Sergiu CHIRCĂ;

Ion DICUSARĂ, doctor în ştiinţe tehnice;

Ion MELNICIUC, doctor în filologie, şef de catedră, USM

Timotei MELNIC, preşedinte al Ligii Pedagogilor;

Aneta GROSU, redactor-şef la „Gazeta de Gardă”;

Boris MOVILĂ, publicist;

Alexei MARULEA, om de afaceri;

Sergiu NUCĂ, ziarist;

Tudor NEGRU, doctor în drept:

Vasile TĂRÂŢEANU, preşedinte al Comunităţilor Româneşti din Ucraina;

Petru GROZAVU, preşedinte al Asociaţiei „Dunărea şi Marea” (Basarabia de Sud);

Ilie ILAŞCU, fost deţinut politic;

Andrei IVANŢOC, fost deţinut politic;

Tudor PETROV-POPA, fost deţinut politic;

Alexandru LEŞCO, fost deţinut politic

Chişinău, 3 iunie 2010