Noam Chomsky (n. 1924) este un
> reputat lingvist american, profesor emerit la Massachusetts
> Institute of Technology (MIT).
>     În afara mediilor academice,
> Chomsky este mult mai cunoscut în lumea întreagă pentru
> activitatea sa politică, îndeosebi în ceea ce priveşte
> critica vitriolantă la adresa politicii externe a Statelor
> Unite, dar şi a guvernelor altor mari puteri. Drept care
> este considerat şi o personalitate marcantă a stângii
> politice din Statele Unite.
>     Noam Chomsky a identificat şi a
> explicat, într-o formulare pe înţelesul tuturor, regulile
> de bază ale manipulării pe care se bazează puterea
> politică în criza de legimitate şi pe care el le numeşte
> strategii ale diversiunii. Ele au fost sintetizate în ceea
> ce poate fi numit “Decalogul Chomsky”.
>
>     Decalogul Chomsky
>
> 1. Poporul trebuie să aibă mereu
> mintea ocupată cu altceva decât cu problemele lui
> adevărate
> Pentru aceasta: Să distragi permanent
> atenţia de la problemele sociale reale, îndreptând-o
> către subiecte minore, dar cu mare impact emoţional.
>
> 2. Poporul trebuie să perceapă
> conducătorii drept salvatori ai naţiunii
> Pentru aceasta: Inventează false
> ameninţări, ori creează probleme grave, care
> îngrijorează real şi angajează opinia publică, iar apoi
> oferă soluţiile.
>
> Un exemplu: Favorizează insecuritatea
> cetăţenilor, apoi guvernarea providenţială salvează
> naţiunea în temeiul legilor represive cerute de popor, cu
> preţul limitării propriilor libertăţi democratice.
>
> 3. Poporul trebuie permanent pregătit
> pentru mai rău
> Pentru aceasta: Mecanismele propagandei
> “albe” (oficială, integral asumată de guvern),
> “gri” (parţial asumată) şi “negre” (niciodată
> asumată) trebuie să promoveze imaginea unui guvern în
> permamenţă preocupat pentru ameliorarea condiţiilor tot
> mai sumbre ale viitorului. Politicile antipopulare dure se
> vor aplica gradual, pentru a se preveni ori atenua
> protestele sociale. În acest fel, cel mai mare rău devine
> suportabil dacă e administrat în porţii anuale, conform
> unui program anunţat.
>
> 4. Poporul trebuie să creadă că şi
> ceea ce guvernele îi pregătesc spre a trai mai rău este
> tot pentru binele său
> Pentru aceasta: Să obţii acordul de
> moment al poporului pentru măsuri economice dure din
> viitor. Omul se obişnuieşte cu ideea şi înghite tot,
> dacă e prevenit şi amânat.
>
> 5. Poporul trebuie să aibă o gândire
> care să nu-i permită sesizarea legăturii dintre cauze şi
> efecte
>
> Pentru aceasta: Să te adresezi
> oamenilor ca şi cum ar avea cu toţii o gândire
> infantilă. În felul acesta, îndrepţi mulţimile spre un
> tip de gândire superficială, naivă şi cu predispoziţie
> la intoxicări informaţionale.
>
> 6. Poporul trebuie dezobişnuit să
> problematizeze realitatea şi să acţioneze sub impulsul
> emoţiilor
> Pentru aceasta: Să faci tot timpul
> apel la sentimente şi la reacţii glandulare, nu la
> raţiune. Să încurajezi reacţiile emoţionale, pentru că
> sunt cel mai uşor de manipulat.
>
> 7. Poporul trebuie obişnuit cu
> satisfacţii ieftine, care să-i ocupe timpul şi să-l
> demotiveze în atingerea unor idealuri superioare
> Pentru aceasta: Un sistem de
> învăţământ corupt şi nefuncţional este instrumentul
> ideal de a tine cetăţenii în ignoranţă şi a manipula
> opiniile colective după bunul-plac.
>
> 8. Poporul nu trebuie să aiba acces la
> mijloace de informare completă, exactă, corectă şi
> obiectivă
> Pentru aceasta: Să încurajezi
> financiar acele mijloace de comunicare în masă care
> îndobitocesc publicul şi îl ţin legat de emisiuni şi
> seriale vulgare, ce trag inteligenţa în jos.
>
> 9. Poporului trebuie să-i fie indus
> spiritul turmei
> Pentru aceasta: Să stimulezi
> sentimentul individual de culpă, de fatalitate, de
> neputinţă. Persoanele care nu mai au impulsul de a se
> revolta, devin o turmă şi sunt uşor de controlat.
>
> 10. Poporul nu trebuie să creadă în
> existenţa strategiilor şi mijloacelor oficiale de
> manipulare
> Pentru aceasta: Să apelezi la toate
> cuceririle ştiinţelor pentru a cunoaşte punctele slabe
> din psihologia individului şi a mulţimilor. În acelaşi
> timp, să discreditezi aceste cunoştinţe prin mass-media,
> astfel ca poporul să nu creadă în mijloacele şi
> strategiile statale de manipulare.