De profundis: Noi, Tracii, suntem Europa!

 

 

 

Noi, Tracii, eram poporul cel mai numeros din Europa pe vremea lui Herodot, în urmă cu două milenii și jumătate. Azi, cel mai numeros popor din Europa suntem tot noi, Tracii!

 

Să nu ne lăsăm înșelați de aparențe! Istoria nu cunoaște nicio mișcare de dislocare a Tracilor din locurile lor de baștină! Nu ne-am lăsat dezrădăcinați din obârșia noastră, chiar dacă pentru asta a trebuit deseori să ne schimbăm numele și graiul, să adoptăm numele cu care alții, noii veniți, ne-au numit. Treacă de la noi!

 

Ci, dimpotrivă, istoria consemnează deseori cum spațiul nostru de viețuire s-a fost lățit mereu, nu neapărat în detrimentul altora, prin cucerire și genocid, ci prin presiunea demografică pe care am exercitat-o asupra teritoriilor învecinate. Ne-au plăcut femeile frumoase și copiii mulți și sănătoși, iar Dumnezeu nu ne-a lipsit de această plăcere atât de binefăcătoare pentru Neam!

 

Am dat mari conducători de țară și imperii pentru alții: regi, împărați, generali care au făcut istorie în numele altora, al unor state sau popoare care nu purtau numele nostru! Eram prea mulți și răspândiți pe un teritoriu prea mare pentru ca un singur stat și un sigur nume să ne poată cuprinde pe toți tracii!

 

Însuși Alexandru Machedon al nostru, cât a fost el de Mare, nu s-a încumetat să ne adune pe toți tracii sub același stindard. Nu s-a încumetat să ne cucerească și să ne spupună!… Și-a luat lumea în cap, restul lumii i-a fost mult mai ușor de cucerit și de stăpânit decât Tracia strămoșilor săi!… Din păcate, a murit prea tînăr, înainte de a-și duce până la capăt proiectul. Îl așteptam să se întoarcă acasă și să se înstăpânească și peste neamul său! Știa și el că îl vom recunoaște ca rege al nostru abia acum, numai după ce se făcuse stăpân peste lumea întreagă! Se arătase în felul acesta vrednic să i se supună întreg neamul trac! Dar… Dar n-a fost să fie atunci! Și de atunci noi, tracii, trăim cu acest vis: Să încăpem cu toții sub același sceptru!

 

Cei mai naivi dintre noi s-au bucurat că acesta ar putea fi sceptrul de la Bruxelles! Dar cine ar mai crede azi că Uniunea Europeană este a europenilor, pentru europeni, pentru viitorul european al Europei?!

 

Încercăm noi, acum, prin această resurecție a tracilor, să ne apropiem de ținta finală ratată de Alexandru al nostru: este momentul, sorocul împlinit, ca urmașii tracilor de pretutindeni să aflăm unii de alții cât de mulți, cât de bravi, cât de puternici am fost și încă mai suntem! Să aflăm cine suntem! Câți suntem!… Pe unde suntem! Și care ne sunt obligațiile față de cei ce au fost și mai ales față de cei ce vor veni după noi!

 

Am acceptat să trecem drept greci sau latini, și să facem istorie pentru Roma sau pentru Atena ori Bizanț… La vremea aceea noi încă mai știam, mai bine decât ei, cât suntem de frați, de neamuri, din aceeași străveche stirpe ariană zămisliți. Nu ne-a venit greu să ne lăsăm numiți greci sau romani! Alții dintre noi s-au lăsat „slavizați”, căci i-am recunoscut și pe slavi că sunt tot „de-ai noștri”. Ne-am simțit împliniți ca neam când toți europenii ne-am unit în numele lui Iisus, în care ne-am bucurat să-l recunoaștem pe fiul Domnului și să-l cinstim ca pe fiul și domnul nostru.

 

Multe însă s-au petrecut împotriva intereselor noastre de popor, de națiune, dar s-au petrecut cu voia și îngăduința noastră, cu acceptarea noastră, însoțită deseori de un zâmbet „superior”, acea superioritate pe care ți-o dă înțelegerea! Căci noi, Tracii, am înțeles că disputele în care ceilalți, frații noștri latini, greci sau slavi ori celți sau germani puneau atâta înverșunare, sfădindu-se între ei pentru te miri ce, erau în fapt o întrecere în familie, un turnir între frați și cumnați, veri și nepoți… Nu conta cine se impunea, căci era mereu unul de-al nostru. Nu era un străin!… Era trac! Un european!

 

Acesta a fost un sentiment pe care noi l-am trăit cu putere, cu autenticitate, punând mai presus de grai neamul, stirpea, soiul! Noi, Tracii, am simțit mai mult decât toți ceilalți că, la un loc, noi și popoarele care veneau peste noi ori alături de noi, suntem de-o făptură și de-o seamă! Suntem același popor! Același neam! Aceeași rasă de oameni! Rasa născută și crescută la sînul Maicii Europa… Al Hyperboreei străvechi!

 

Noi, Tracii, am fost și suntem poporul cel mai numeros din Europa. Într-o proporție de cele mai multe ori majoritară, noi, Tracii, facem parte din formula etnică a majorității popoarelor europene! Am intrat în plămada biologică a unei mulțimi de popoare, de state din Europa! Încât putem spune că, biologic și genetic vorbind, Noi, Tracii, suntem Europa!

 

Avem dreptul să facem această afirmație mai mult ca orice altă etnie dintre toate cele care și-au pus sigiliul pe harta Europei.

 

Noi, Tracii, am fost prea mulți ca să ne putem uni și acționa ca traci, dar ne-am considerat mai înainte de orice europeni, și abia apoi traci! Cam la fel cum afirmă sicilienii  și toscanii că sunt mai întâi italieni! Cum zic moldovenii și ardelenii că sunt mai întâi de toate români!… Atât suntem noi de europeni! Atât sunt europenii de traci!

 

Noi, tracii, am avut vechimea și experiența istorică datorită căreia ne-am simțit europeni mai presus de orice altceva!… Și duhul Europei l-am sădit în sufletul tuturor popoarelor europene, cam toate, care s-au constituit pe temelia genetică și spirituală tracă!

 

Și de trei mii de ani așteptăm ca, pe urmele noastre, și ceilalți frați latini, elini, slavi, celți, germani, să conștientizeze că apartenența lor la Europa este la fel de definitorie ca și condiția umană!…

 

Când vom avea de făcut față invaziei marțienilor, da!, va fi atunci cazul să punem mai presus de orice apartenența noastră la condiția de om, de pământean, de ființă terestră, cetățean al planetei Terra! Dar până atunci, ceea ce mă definește ca trac, ca urmaș al tracilor, este Europa!

 

V-am răbdat, pe voi, latini, elini, slavi etc., v-am lăsat să ne dați alt nume, alt grai, „al vostru”, care era în măsura cea mai mare și graiul nostru, căci am recunoscut în el moștenirea comună primordială, ariană, indo-europeană! Căci nu ne-am lăsat amăgiți de cuvinte, atât de nestatornice, și, mai presus de cuvinte, noi, tracii, am lăsat glasul sângelui să vorbească, să se audă! Era același sânge, din Pirinei până-n Caucaz! Sângele european, al legendarilor hyperborei, care vă curge în vine la toți europenii, indiferent cum îl numiți: sânge grec, sânge spaniol, sânge rus ori danez… Și sângele nostru este azi în mare primejdie, pentru prima oară în istorie! Și fără sângele nostru Europa nu va mai fi Europa!

 

N-avem încotro și vom recurge la esențe, la temelii, la fundamente! E timpul să ne luăm în serios ca traci și să nu mai ieșim din această definiție! Suntem numitorul comun al popoarelor europene. E timpul să conștientizăm această realitate, s-o enunțăm fără nicio reținere  și s-o punem la temelia Europei de mâine! O Europă a credinței regăsite în Iisus, în Dumnezeu Tatăl și în Sfîntul Duh, treimea statorniciei noastre creștine, în care ne regăsim toți europenii! Toți tracii!

 

O Europă fără hotare, fără granițe între state și popoare, nu poate fi decât Tracia însăși, împlinită, după milenii de așteptare. Descendența din traci a majorității europenilor fiind cel mai solid argument pentru a pricepe Europa cât este ea de unitară rasial, unitară stilistic, spiritual, dar și genetic, biologic. Nimeni nu poate găsi acestei Europe o altă temelie genetică mai consistentă, mai reală, mai adevărată decât prezența tracilor, cel mai numeros popor din Europa, în formula genetică a europenilor de azi!

 

Unde să fi dispărut Tracii, devreme ce nicio mențiune istorică, niciun eveniment istoric nu înregistrează strămutarea sau pieirea tracilor! Ci tracii au continuat să existe și să participe majoritar la demografia Europei, la istoria și devenirea Europei! Iar acum, în zilele noastre, când guvernanți europeni iresponsabili sau ticăloși, mulți dintre ei fără picătură de sânge trac în vinele lor, și-au dat acordul la decreștinarea Europei, la metisarea rasială până la dispariție a europenilor și a europenismului, cei mai vizați, cei mai expuși acestui cataclism istoric suntem noi, Tracii! E timpul să reacționăm și vom reacționa! Pentru prima oară noi, tracii, suntem în cumpănă cu pieirea! Nu vom sta cu brațele încrucișate! Pășim în arenă! Faceți loc!

 

****

 

…Am acceptat să ni se piardă numele și graiul, știind prea bine că cea mai definitorie și cea mai prețioasă este zestrea noastră genetică, imposibil de falsificat, de măsluit! Pentru prima oară însă Europa este azi amenințată la baza ei genetică, este amenințată să-și piardă cheagul trac și să dispară propriu zis într-o amestecătură multi-rasială de fețe fără chip! Nu mai putem tolera minciuna: lozinca anti-rasismului cu care ne aburește Bruxelles-ul ascunde un rasism primitiv împotriva tuturor raselor, a tuturor religiilor! Și mai ales împotriva „rasei” creștine.

 

Resurecția Europei, a spiritului european făuritor de istorie, resurecția creștină a Europei nu mai poate întârzia! Sunt semne că ea va porni din acea parte a Europei în care gena tracă și spiritul tracic s-au păstrat cel mai bine. De aici a pornit, în urmă cu două milenii, și încreștinarea Europei! De aici vom porni și noi re-creștinarea Europei! Re-europenizarea bătrânului continent!

 

Popoarele și statele din Răsăritul Europei care se știu și se simt principalele moștenitoare ale Traciei de odinioară au obligația de a declanșa opoziția la barbaria modernă care deja a îngenuncheat Occidentul. Avem nevoie de o opoziție metodică, judicios gândită, organizată inteligent, întemeiată pe speranță și pe imperativul datoriei. Popoarele și statele din Răsăritul Europei au un ascendent istoric asupra Occidentului naiv și generos până la sinucidere: noi am …cunoscut pe pielea noastră fiara apocaliptică numită marxism, avem experiența deceniilor de ateism instituționalizat, experiența luptei de clasă, această invenție criminală care a decimat elitele din Estul Europei!

 

Ceea ce s-a numit în 1989 „căderea comunismului” a fost de fapt o diversiune, o înșelătorie de mare anvergură, o manevră de regrupare a forțelor anti-creștine, anti-naționaliste, bolșevice, cominterniste, al căror plan s-a năruit dinaintea rezistenței noastre, a est-europenilor. Am rezistat după 1945 la încercările și presiunile cominterniste de a discredita valorile de bază ale omenirii, ale Europei: familia, Patria și credința în Dumnezeu! Valori pe care frații noștri din Apus sunt azi pe cale să le abandoneze, cedând „fără luptă” în fața noilor marxiști, a noilor cominterniști, a noilor bolșevici, reciclați în campioni ai statului de drept, ai drepturilor omului și ai altor drepturi, într-o încercare disperată de a scoate din mintea omului sentimentul datoriei, al datoriilor cu care te încarcă condiția de om!

 

Ce n-au reușit să facă în Europa de Răsărit, încearcă neo-marxiștii să facă acum în Europa de Apus. Și reușesc! Sunt pe cale să reușească!

 

Occidentul are nevoie de noi, est-europenii, ca de aer! Sunt frații noștri care s-au lăsat amăgiți de sloganuri mincinoase, au fost trădați de elita lor politică și intelectuală și au acceptat discreditarea necondiționată a valorilor care definesc dintotdeauna condiția umană!

 

Ce se întâmplă acum în Europa, în Europa Occidentală în primul rând, nu poate fi înțeles decât ca o nouă încercare a aceluiași marxism diabolic de a subjuga întrega planetă. N-au reușit sub lozinca dictaturii proletariatului în Europa de Est, și se lansează acum într-o nouă încercare, cu alte sloganuri mincinoase, cu alte tertipuri ideologice, mizând pe credulitatea firească a oamenilor normali, cinstiți! Strategii acestei politici criminale au înțeles foarte bine cât de mult contează pentru noi, oamenii normali, Familia, Patria și Dumnezeu! Au înțeles că aceste entități sfinte, intangibile: Familia, Patria și Dumnezeu, le stau în cale și le zădărnicesc toate eforturile. Atacul concertat asupra acestor valori demască esența diabolică a Noii (Dez-) Ordini Mondiale!

 

Credința noastră în Dumnezeu nu este completă, autentică, dacă nu pricepem cât de real este nu numai bunul Dumnezeu, ci și Diavolul la care se închină stăpânii de azi ai planetei, stăpânii vremelnici, trecători, pasageri ai Europei! Depinde de noi să le împuținăm zilele, să le curmăm dictatura, dictatura banului măsluit, a egoismului devastator, a imoralității și corupției generalizate, a ateismului agresiv, instituționalizat ca politică de stat!

 

Frații noștri din Apus au fost îngenuncheați, au fost zdruncinați la minte de „religia drepturilor omului” și și-au pierdut simțul datoriei, al obligațiilor cu care te încarcă condiția de om, de european, de creștin! Au căzut tragic de ușor în capcanele diavolești ale „corectitudinii politice”, ale feluritelor ISM-E cu care și-au pervertit viziunea asupra lumii, asupra lui Dumnezeu! Asupra lor înșiși! Este rândul Europei Orientale să intervină salvator pentru întreaga Europă. Se împlinește astfel profeția lui Mircea Eliade care, în diverse ocazii, a vorbit despre resurecția normalității în Europa grație valorilor pe care Europa de Răsărit a reușit să le păstreze, să le salveze, în confruntarea directă pe care a avut-o cu marxismul real, cu dictatura ateismului de stat, a lepădării de familie și Patrie.

 

Năvala recentă a sute de mii de afro-asiatici, bine coordonată de la Berlin și Bruxelles, a fost momentul când apele s-au ales și a devenit evidentă existența a două Europe, una muribundă, pe cale de a-și pierde definitiv identitatea genetică și pofta de viață, o Europă trădată, vândută, și alta, Europa răsăriteană, de care se leagă ultimele speranțe ale oricărui voitor de bine pentru lumea creștină, pentru ideea europeană.

 

Am ajuns la o răscruce, probabil ultima, iar alegerea noastră este decisivă pentru reușita planului divin pe care Dumnezeu îl are cu noi, oamenii, făpturi zămislite „după chipul și asemănarea Domnului”! Deja în Occidentul cândva port drapel al civilizației europene s-au făcut primii pași în direcția greșită, pași nesăbuiți spre dezastru planetar, spre aneantizarea raselor și a neamurilor, spre uniformizarea numită globalizare, spre prăbușirea spirituală numită multi-culturalism…

 

****

 

Oameni buni,

Existența raselor umane, a națiunilor, a limbilor și tradițiilor de tot felul, este podoaba cea mai de preț a Planetei noastre, este marele câștig cu care omenirea se alege după mii de ani de istorie zbuciumată. A concepe și declanșa o vastă acțiune de metisare a omenirii, de abandonare a propriei istorii naționale, a propriilor tradiții, constituie o crimă de proporții nemaiîntâlnite în istorie! E o formă de genocid care vizează întreaga omenire, este o încercare de a anula esența ființei umane, o încercare de de-naturare și de de-generare a urmașilor noștri, a omenirii viitoare, de peste câteva generații! De această crimă se fac vinovați strategii de la Bruxelles și ideologii care îi slugăresc.

 

Planul nebunesc, drăcesc, conceput sau acceptat în cancelariile europene țintește apariția unor ființe lipsite de sentimentul apartenenței la o istorie națională, ființe depersonalizate, ființe „multi-rasiale” incapabile să se revendice de la o tradiție națională, de la o istorie! Roboți lipsiți de sentimentul datoriei față de înaintași, față de urmași! Ne-oameni lipsiți de înaintași, lipsiți de urmași! Rătăcitori fără nicio țintă prin haosul ce este pe cale să se instaureze discreționar pe mândra noastră planetă!

 

Undeva, fiare cu chip de om au pus la punct o strategie de dezumanizare a planetei. De secole lucrează cu tenacitate și profesionalism la prăbușirea umanității, a omului ca purtător al demnității de ființă care a încununat creația Domnului în întregul Univers. Fără Dumnezeu, fără Neam și fără Țară, acești dezrădăcinați, acești anti-oameni, au pus gând rău temeliilor noastre: familie, Patrie, Dumnezeu!

 

Din adâncul veacurilor se ridică însă vocea conștiinței trace, a conștiinței celor care au făurit propriu zis Europa și spiritul european ca pe un model de împlinire a Omului, model oferit cu generozitate întregii Omeniri. Nu mai putem sta de-o parte! Frații noștri din Occident și-au pierdut busola și rătăcesc fără țintă, epuizați în conflicte în care s-au lăsat tărîți de guvernanți iresponsabili, lipsiți de sentimentul solidarității umane, europene. Nu mai putem asista ca niște somnambuli la pregătirile care se fac pentru abatorizarea Occidentului, a creștinătății!

 

Destul! Destul cu pervertirea diabolică a Europei, a misiunii noastre! Omenirea nu poate exista mai departe decât ca un spațiu în care fiecare rasă, fiecare neam, fiecare popor, își poate desăvârși și împlini personalitatea sa distinctă, chipul în ideal inconfundabil cu care Dumnezeu ne-a slobozit în lumina Soarelui ca să-i purtăm chipul, ca să existăm, să facem istorie, nu unii împotriva altora, ci într-o concordie și armonie universală, atotpământeană, a popoarelor, a etniilor, aceste unicate stilistice, spirituale, cu care istoria a încununat milenii de acumulări lente și trainice, irepetabile!

 

Este inadmisibil ca oamenii să se îngrijească de salvarea de la pieire a feluritelor specii de plante și de animale, iar în același timp să asiste nepăsători la dispariția unor culturi, a unor graiuri, a unor etnii. Nu este logic admisibil să fim preocupați de puritatea raselor la câini și cai, iar raselor și etniilor umane să le pregătim ori să le acceptăm dispariția, disoluția într-un mixtum compositum indistinct al neamurilor, al raselor!

 

Este evident că acest proiect criminal, diabolic, îi vizează în primul rând pe europeni, pe „albi”, pe creștini, a căror demografie a fost deja sever afectată în ultimul secol prin războaie mondiale fratricide, minuțios planificate, prin politici de descurajare a natalității, a creșterii demografice a „albilor”! În final însă, demenții care au acaparat puterea economică și militară visează la o omenire uniformizată, fără elite, fără idealuri, incapabilă să se opună dictaturii diavolului!

 

Cine sunt nebunii care nu iubesc polifonia și policromia lumii create de bunul Dumnezeu?! Cine sunt monștrii aflați „la butoane”, care împing omenirea spre pierderea propriei identități, a fiecărui individ și a fiecărui popor?!…

 

Identificarea în persoană a acestor demenți nu este ușor de făcut! Dar și fără să știm exact cine sunt acești mizerabili, noi putem și trebuie să organizăm opoziția noastră la genocidul planetar declanșat și tolerat de guvernanții noștri. Guvernanți pe care s-ar zice că noi i-am ales, într-un sistem deplin democratic de organizare socială! Oare e chiar democratic acest sistem?! E chiar sistemul de care avem nevoie?! Cum este posibil ca acest sistem politic, inventat cândva de europeni, să aducă la guvernarea statelor europene asemenea dușmani de moarte ai Europei?!

 

Avem nevoie urgentă de un răspuns lămuritor la aceste întrebări ca să putem salva Europa! Ca să ne salvăm pe noi înșine, ca traci, ca europeni, ca oameni!

 

Ion Coja

Buriaș, august 2016

 

 

***

 

Notă explicativă: Acesta ar putea fi primul text, primul mesaj, dintr-o suită de texte și acțiuni a căror țintă ar fi constituirea unei mișcări, sau măcar a unei preocupări pentru găsirea unei alternative la actualul mers al lucrurilor în Europa. Ar fi o acțiune în care să se implice societatea civilă din întreaga Europă, dar și acele partide care s-ar putea arăta sensibile la acest Apel, la ideea de a nu miza totul pe cartea bruxelleză! Grupul de la Vișegrad trebuie susținut și lărgit, ca unul dintre primii pași care trebuie făcuți cu maximă urgență!

Sper ca textul să ajungă la cât mai multe persoane care ar putea avea un punct de vedere avizat asupra ideilor din text, asupra inițiativei înseși! Persoane care să se implice în declanșarea propriu zisă a resurecției fondului tracic ancestral. Invocarea substratului tracic, real în plămada etnică a multor popoare europene, poate fi luată atât în sens propriu, cât și în sens figurat, emoțional, sau în amândouă sensurile, cum aș face-o eu!

Doamne, ajută!