Emil Cioran în dialog cu Ion Deaconescu


I.D.

Şi totuşi ce ar trebui făcut ca România să nu cadă din timp, acum la întretăierea dintre milenii?


E.C.

Să nu mai fim paraziţii unor glorii desuete. Să nu mai vorbim de idealuri, ci să edificăm istoria propriei noastre identităţi (…). Şi încă ceva important:

să rezolvăm cazul evreilor din cel de-al doilea război mondial. E timpul să spunem răspicat că nu am fost barbari. Că i-am ajutat pe evrei să nu fie decimaţi. Trebuie să scriem cărţi, să luăm legătura cu cei care ne defăimează în legătură cu acest subiect. Evreii ne sunt datori. Dar nu le cerem nimic. Să recunoască doar adevărul. Dacă se va înţelege exact poziţia României în anii patruzeci,  vom sta cu fruntea sus. Dacă nu, vom fi culpabilizaţi mereu, cu efecte îngrozitoare.


(Interviu realizat în 1988, la Paris. Segmente publicate în
Cadran Politic, an.VII, nr. 65-66, aprilie-mai 2009, p.68)