A. D. XENOPOL :

« Răpirea Basarabiei AR FI TREBUIT SĂ-I ÎNVEŢE PE ROMÂNI un lucru:
că dacă există vreun pericol pentru existenţa lor ca naţiune acesta va veni de la nord .
Dacă este vreun element ADEVĂRAT DUȘMAN AL ELEMENTULUI ROMÂN ESTE ACEL RUSESC , care nu din întâmplare, din neîngrijire pune în pericol existenţa noastră ,
ci LUCREAZĂ CU CONȘTIINȚĂ LA DISTRUGEREA EI.
Acest PERICOL l-au simţit TOŢI ROMÂNII, acei ce şi-au iubit întradevăr poporul şi care au binemeritat de patria lor.
Toată dezvoltarea noastră naţională este datorită LUPTEI NEÎMPĂCATE ÎN CONTRA ACESTUI ELEMENT COTROPITOR , luptă în mare parte susţinută cu ajutorul Apusului.
În asemenea împrejurări ,
A FACE POLITICĂ RUSEASCĂ ESTE DE A DA NOI ÎNŞINE ARMA ÎN MÂINILE UCIGAŞULUI ,
este A TRĂDA INTERESELE CELE MAI SFINTE ale cauzei ROMÂNE ”.

Tot ”diversionistul” Xenopol despre GENOCIDUL CULTURAL-LINGVISTIC pe care l-a reprezentat SLAVISMUL

MARELE ISTORIC ROMÂN A.D. Xenopol:

„ LIMBA LATINĂ
fu o şcoală pentru limbile poporane.

La noi SLAVISMUL, TÂMPIT, ORB ȘI LIPSIT DE ORICE IDEE, APĂSA CA UN MUNTE ASUPRA CUGETULUI POPORULUI ROMÂN, fără să-i aducă niciun folos, ÎNGROȘÂND tot mereu ÎNTUNERECUL CARE-I CUPRINSESE MINȚILE , în loc de a-l împrăştia.

LIMBA SLAVONĂ ÎNNĂBUȘI GÂNDIREA ROMÂNEASCĂ”

(Istoria ROMÂNILOR din Dacia TRAIANĂ vol. II, Iași, 1888)

 

Text preluat din comentariile pe blog ale Anonimului Basarabean