„Un antisemitism perfect îndreptățit!”

 

Domnul DAN CULCER a publicat un text de analiză socio-literară privindu-l pe „evreul” Norman Manea. Textul a stârnit reacții violent critice din partea altor „evrei”, Andrei Oișteanu și Andrei Cornea. Cărora li s-a adăugat ne-evreul Nicolae Manolescu. Să-i luăm pe rând!

Domnul DAN CULCER este un publicist exemplar din toate punctele de vedere, inclusiv al atitudinii constant pro-românești. Ceea ce e lucru mare în ziua de azi. Și mai presus de orice este un om de onoare! Lucru și mai rar în publicistica noastră de azi!

Evreul Norman Manea în schimb se arată a fi, prin mai tot ce face (și scrie), un individ lipsit de onoare. Cu ceva vreme în urmă făcea publică scrisoarea sa prin care cerea statului român o pensie de supraviețuitor al „holocaustului” din Transnistria! Din propriile sale mărturisiri rezultă însă că cei trei ani petrecuți în Transnistria de familia sa nu au fost pricinuiți de faptul că erau o familie de evrei! Ci deportarea familiei Manea era  conformă cu activitatea lui Manea tatăl de propagandist al ideilor comuniste, bolșevice, de sorginte moscovită. Căci în Transnistria au fost strămutați și indivizi, mulți dintre ei evrei, suspecți de activități anti-statale, de spionaj în favoarea inamicului sovietic sau anglo-american. Iar ce avea Manea tatăl în suflet pentru România s-a vădit cu prisosință prin gestul de a dezerta la inamic: Manea tatăl trece linia frontului și se pune la dispoziția Armatei Roșii, abandonându-și familia. Gest calificabil într-un singur fel: trădare de Patrie! Nu intru în alte detalii, toate converg spre o singură concluzie: este un gest de mare neobrăzare din partea lui Norman Manea să acire după o pensie de supraviețuitor al holocaustului. El a supraviețuit unui gest rușinos al tatălui său, o jigodie de om! Un om cu un minim simț al rușinii nu ar mai fi pomenit nici de netrebnicul părinte, nici de pensia nenorocită solicitată, pe deplin nemeritată.

Alte mizerii legate de Norman Manea nu le mai amintesc, le-am inventariat pe site în alte texte dedicate ipochimenului.

Merg mai departe la ceilalți „evrei”. Mai întâi la evrei ca entitate, ca comunitate care a marcat ultimii 200 de ani de istorie a românilor. Evreii s-au ilustrat în societatea românească atât prin fapte bune, cât și prin gesturi reprobabile. Din ultima categorie face parte în primul rând planul sionist, sionist avant la lettre, de a edifica un stat al evreilor pe un teritoriu care rupea o bună parte din „țara” noastră: Basarabia, o parte din Moldova, Bucovina toată, alăturate Galiciei, urmau să fie declarate noul stat Israel! DESPRE ACEST PROIECT CRIMINAL S-A ȘTIUT ÎN CLASA POLITICĂ! Era absolut normal ca să se nască o reacție în legitimă apărare la aceste manevre criminale și să apară semnele unui „antisemitism românesc”, ilustrat de cei mai prestigioși cărturari și politicieni români! Un antisemitism perfect îndreptățit!

În comentariul făcut de Andrei Oișteanu la textul domnului DAN CULCER sunt pomenite numele a doi evrei față de care noi românii am avea datorii de conștiință, neonorate, deoarece cei doi ovrei au fost alungați din România: filologii Lazăr Șăineanu și Mozes Gaster. Gest rușinos s-ar zice, dacă nu precizăm și motivația oficialităților românești, prea puțin cunoscută: serviciile de siguranță națională i-au identificat pe cei doi ca agenți secreți ai proiectului evreiesc, menirea lor fiind să studieze în ce măsură mentalul românesc era capabil să suporte șocul instalării statului Israel pe teritoriul românesc!

NOTA BENE: proiectul sionist amintit nu a fost nici azi abandonat!

Despre calitatea umană a publicistului Andrei Oișteanu mă limitez la relatarea unui fapt elocvent: pe la mijlocul anilor 1990 am organizat un ciclu de conferințe pe tema Holocaust în România? Au fost trei zile de dezbateri, cu zeci de comunicări din România și străinătate. La una din ședințe l-am zărit în sală pe Andrei Oișteanu, pe care l-am invitat nominal să ia cuvîntul dacă are ceva de spus pe tema conferinței. Și-a rezervat dreptul să intervină când va crede de cuviință! N-a luat cuvîntul. În schimb, după câteva zile a publicat în revista „22” o relatare privind cele întâmplate la Dalles, susținând că prezența sa a fost incognito, că s-a ferit să se afle că el, evreul Oișteanu, este prezent în sală ca să nu stârnească reacția violentă a gazdelor. Gazda fiind eu, care am condus de la tribună lucrările simpozionului! Iar Andrei Oișteanu se dădea plin de curajul cu care a înfruntat un conclav de anti-semiți! Nu are acest Oișteanu înălțimea morală de la care să-l judece pe un om de onoare ca domnul DAN CULCER! De fapt nu are ce căuta în presa noastră asemenea specimene lipsite de simțul onoarei!

A mai reacționat împotriva „antisemitului” DAN CULCER și numitul Andrei Cornea. Ar trebui ca individul să apară mai rar în paginile publicațiilor nu pentru că este evreu, ci pentru că este fiul unui evreu care a făcut mult rău culturii românești! Vestitul Paul Cornea are pe conștiință mii se studenți arestați în luna mai 1948 după liste întocmite de el, de Paul Cornea și alți uteciști iudeo-bolșevici cocoțați unde nu le era locul! Paul Cornea, un impostor, care a predat la facultatea de filologie fără a avea pregătirea de specialitate cerută de lege! O minimă decență ar impune odraslei bolșevice să pună surdină avântului său anti-legionar! Ar trebui să știe că legionarii nu au ucis niciun evreu! Reciproca nu este valabilă. După venirea la putere a iudeo-bolșevicilor persecuțiile împotriva naționaliștilor români, a legionarilor îndeosebi, au luat proporții de genocid! Sute de legionari au fost executați, mii de legionari au fost întemnițați de regimul iudeo-bolșevic, servit cu credință de Paul Cornea!

Cu ani în urmă, Zigu Ornea, alt evreu cu preocupări anti-românești, a scris o carte despre dreapta interbelică din România. Despre legionari adică. L-am întrebat pe autor cum se face că deși în comentariile sale legionarii sunt  declarați anti-semiți, cartea nu conține niciun citat din publicațiile legionare care să dovedească acest anti-semitism stupid, descalificant! În mizeria de text prin care îl atacă de domnul DAN CULCER nerușinatul numit Andrei Cornea pomenește și el de textele legionare anti-semite! Îl somez pe numitul Cornea să producă dovada existenței acestor texte infame! Să vină cu textele doctrinare legionare care păcătuiesc prin anti-semitism!

Este invocat și numele lui Mihail Sebastian, evreul din al cărui Jurnal aflăm cum s-a purtat Mircea Eliade cu camaradul său evreu, atunci când legionarii au ajuns la guvernarea țării. Admit că Jurnalul nu a fost falsificat, dar ne întrebăm dacă reținerea manifestată de Mircea Eliade față de fostul prieten evreu nu avea o explicație mult mai simplă: azi se știe că Mihail Sebastian a fost agent britanic, adică un trădător de țară, ca și mai sus pomenitul Manea tatăl! E foarte probabil că prietenii lui Mihail Sebastian l-au „mirosit” și s-au distanțat de netrebnic! De altfel, moartea suspectă de care a avut parte seraficul Mihai Sebastian a fost pusă de apropiați pe seama riscurilor meseriei de agent secret îmbrățișată de marele evreu! Nu, într-o discuție despre Mircea Eliade numele lui Mihail Sebastian nu poate fi invocat împotriva unuia ca Mircea Eliade. Diferență netă de onorabilitate! De ținută morală!

Să-l mai amintim și pe ne-evreul Nicolae Manolescu. Are meritul de a fi declanșat toată tevatură pro-semită de care ne ocupăm. Cu ani în urmă Nicolae Manolescu a fost „demascat” pentru atitudini antisemite! De atunci domnul Manolescu este foarte atent cu anti-semiții din ograda Uniunii Scriitorilor. Suflă și-n iaurt. Cam așa poate fi încadrată prestația sa de gardian al Uniunii Scriitorilor! Jalnică, desigur!

Dezgustat,

Ion Coja, antisemit în timpul liber