Dan Culcer – Propunere de publicare
Mesaje primite

Dan Culcer
27 ian. 2024, 20:53 (acum 13 ore)
către Dan, bcc: eu

Stimați colegi de presă,

Vă rog să acceptați publicarea unei vechi scrisori deschise, redactată de mine ca reacție la demiterea poetului Liviu Ioan Stoiciu din funcție de redactor-șef adjunct al revistei Viața Românească.
Republicare acum a acestui text, datat 10 noiembrie 2005, are o singură motivație. Demonstrarea legăturii dintre denunțul recent al lui Nicolae Manolescu contra mea, acuzația reflexă, declarativă, neargumentată ca de obicei, de antisemitism, și dintre opiniile mele critice, exprimate clar la această dată, față de comportamentul abuziv al președintelui Uniunii Scriitorilor, Nicolae Manolescu, în cazul descris în scrisoarea mea, ca și în multe alte ocazii.
Această persoană nu respectă libertatea opiniei, practică cenzura, atunci când ea este clar interzisă de Constituția României, se prezintă ca vigilentul de serviciu și crede că poate înspăimânta și impune tăcerea altora, își permite să dea verdicte într-un domeniu pentru care nu are nici o competență, sociologia literaturii, în care se integrează articolul meu din revista Vatra, o ipoteză de sociologia succesului, un succes bazat pe comunitarism, în cazul carierei nord-americane a scriitorului evreu, originar din România, Norman Manea.
Schema repetitivă a reacțiilor lui Nicolae Manolescu este tipică pentru carieriști, chiar dacă se află la sfârșit de carieră.
Iată mesajul Scrisorii deschise:
«Prin prezenta, contest cu fermitate decizia Comitetului director, despre conţinutul căreia am aflat din presă, privind demiterea din postul de redactor şef-adjunct al revistei «Viaţa românescă» a ziaristului şi scriitorului Liviu Ioan Stoiciu.
Această decizie, care implică reinstaurarea cenzurii, pe care eu o calific forma gravă de abuz de putere şi de interpretare, foloseşte ca pretext al demiterii lui Liviu Ioan Stoiciu, apariţia unui fragment de Jurnal semnat de scriitorul exilat, Paul Goma, în numărul 6-7 al revistei Viaţa românească.
Contestaţia mea se bazează pe următoarele seturi de argumente:
Primo: Jurnalul este o specie literară. Textul în cauza este un jurnal şi are un autor. Responsabilitatea pentru conţinutul textelor, aşa cum se menţioneaza pe coperta a III-a a revistei, revine în întregime autorilor, deci lui Paul Goma.
Citez: «Redacţia revistei Viaţa românească publică opiniile, oricît de diverse, ale colaboratorilor ei. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text aparţine, în exclusivitate, autorului.»
«Conform prevederilor Statutului, Uniunea scriitorilor din România nu este responsabilă pentru politica editorială a publicaţiei şi nici pentru conţinutul materialelor publicate.»
Acţionînd în contrasens cu aceste prevederi, Comitetul director încalcă Statutul. În consecinţă vă rog să analizaţi şi să sancţionaţi această încălcare a prevederilor statutare prin care, în mod explicit şi implicit, Comitetul director şi preşedintele Nicolae Manolescu îşi arogă funcţia de post-cenzură, aşa cum era aceasta practicată de către Direcţia publicaţii a fostului Consiliu al culturii şi educaţiei socialiste. Ignorarea acestor implicaţii şi aprobarea acestor decizii, v-ar face, domnilor consilieri, coresponsabili de reinstaurarea cenzurii în România anului 2005.»
Documentul integral se poate citi aici.
https://jurnalulunuivulcanolog.blogspot.com/2024/01/dan-culcer-scrisoare-deschisa-membrilor.html
––––––––––
Dacă probleme de echilibru sau de spațiu nu permit publicarea ansamblului aflat la linkul respectiv, vă rog să reproduceți doar textul acestui mesaj și linkul care duce spre textul integral.
Cu mulțumiri anticipate și tot binele,
Dan Culcer
Dan Culcer