Consultări la nivel de secretar de stat România – Republica Serbia pe problematica minorităţilor naţionale

4 februarie 2022 Redactia AMOS News

Distribuie pe rețelele tale sociale:
În perioada 2-4 februarie 2022, secretarul de stat pentru afaceri globale şi strategii diplomatice Cornel Feruţă, co-preşedinte al părţii române a Comisiei mixte interguvernamentale România – Republica Serbia privind minorităţile naţionale, a efectuat o vizită de lucru în Republica Serbia.

Vizita la Belgrad a inclus întrevederi cu Olena Papuga, secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Drepturile Omului şi ale Minorităţilor şi Dialogului Social din Republica Serbia, co-preşedintele „părţii sârbe a Comisiei mixte, cu Nemanja Starovic, secretar de stat în cadrul MAE sârb, precum şi cu şefii delegaţiei Uniunii Europene şi ai misiunilor pe plan local ale Consiliului Europei şi OSCE. Acţiunea a avut loc ca urmare a discuţiei din decembrie 2021, în marja Consiliului Ministerial al OSCE, dintre ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu şi ministrul afacerilor externe al Republicii Serbia, Nikola Selakovic, privind activitatea acestui format de cooperare bilaterală. (http://www.mae.ro/node/57347).

În pregătirea vizitei la Belgrad, secretarul de stat român s-a întâlnit cu reprezentanţii minorităţii române din Republica Serbia, la Vârşeţ, în Voivodina, şi la Zdrelo, Petrovac na Mlavi, în regiunea Timocului.

Discuţiile de la nivelul co-preşedinţilor Comisiei au vizat teme circumscrise problematicii protejării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Republica Serbia şi, respectiv, minorităţii sârbe din România. Astfel, secretarul de stat pentru afaceri globale şi strategii diplomatice a subliniat interesul părţii române pentru o mai bună utilizare a mecanismelor bilaterale existente pentru obţinerea de rezultate tangibile, precum şi disponibilitatea părţii române de a se angaja într-un dialog constructiv şi pragmatic. De asemenea, părţile au abordat modalităţile concrete de reluare a activităţii Comisiei mixte, în beneficiul minorităţilor înrudite care trăiesc pe teritoriul celuilalt stat şi au decis organizarea, cât mai curând posibil, a celei de-a treia sesiuni plenare a acestui mecanism de cooperare bilaterală. În acest sens, partea română a înaintat propuneri concrete de acţiuni, iar co-secretarii Comisiei vor continua discuţiile.

Cu prilejul întrevederii avute cu secretarul de stat din MAE sârb, Nemanja Starovic, cei doi oficiali au realizat o trecere în revistă a stadiului relaţiilor bilaterale, inclusiv în contextul aspectelor agreate de miniştrii afacerilor externe în cadrul întrevederii avute la 2 decembrie 2021.

De asemenea, părţile au reconfirmat interesul pentru dinamizarea dialogului politic şi au evidenţiat oportunităţile de consolidare a cooperării sectoriale.

Întrevederile secretarului de stat Cornel Feruţă cu şefii delegaţiei Uniunii Europene şi misiunilor Consiliului Europei şi OSCE la Belgrad au prilejuit un schimb de opinii privind sistemul de protecţie a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale din Republica Serbia, cu accent pe situaţia minorităţii române din acest stat.

Consultările cu reprezentanţii minorităţii române din Republica Serbia au avut drept obiectiv realizarea unui schimb amplu de opinii privind situaţia drepturilor persoanelor aparţinând acesteia, inventarierea problemelor cu care aceştia se confruntă, precum şi discutarea unor modalităţi eficiente şi durabile de soluţionare a problemelor actuale şi de protejare a drepturilor etnicilor români, în conformitate cu standardele internaţionale şi europene în domeniu. Acţiunea s-a înscris atât în practica Ministerului Afacerilor Externe de consultare periodică a reprezentanţilor minorităţii române din statele vecine cu privire la evoluţiile referitoare la păstrarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, precum şi în logica demersurilor Ministerului Afacerilor Externe conexe reluării activităţii Comisiei mixte interguvernamentale România – Republica Serbia privind minorităţile naţionale.

Cu acest prilej, oficialul român a reiterat aprecierea şi sprijinul României faţă de acţiunile mediului asociativ românesc din Republica Serbia destinate asigurării şi protejării unităţii, moştenirii culturale şi spirituale, inclusiv a identităţii lingvistice şi religioase, a minorităţii române de pe întreg teritoriul acestei ţări. Secretarul de stat Cornel Feruţă a încurajat reprezentanţii mediului asociativ românesc din statul vecin să menţină un dialog constant cu autorităţile române pe teme ce ţin de respectarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, având în vedere atât instrumentele juridice internaţionale şi bilaterale la care România şi Republica Serbia sunt parte, cât şi limitele de acţiune ale statului faţă de minoritatea sa înrudită aflată pe teritoriul altui stat, circumscrise principiilor fundamentale de drept internaţional. De asemenea, secretarul de stat pentru afaceri globale şi strategii diplomatice a lansat un apel la solidaritate şi unitate în rândul mediului asociativ şi al minorităţii române de pe întreg teritoriul Republicii Serbia.

În cadrul tuturor întrevederilor, oficialul român a amintit că România îşi afirmă condiţia de stat înrudit în raport cu toate persoanele care trăiesc în afara frontierelor ţării şi care îşi asumă apartenenţa la spiritualitatea românească, indiferent de etnonimul folosit în autoidentificare. În context, secretarul de stat pentru afaceri globale şi strategii diplomatice a subliniat interesul României de păstrare a moştenirii culturale şi spirituale a persoanelor aparţinând minorităţii române din Republica Serbia, inclusiv a identităţii lingvistice şi religioase a acestora, în deplină conformitate cu principiile şi standardele europene şi internaţionale la care România şi Republica Serbia sunt parte.

*** Informaţii suplimentare
Comisia mixtă interguvernamentală România – R. Serbia în domeniul minorităţilor naţionale a fost creată prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia referitor la cooperarea în domeniul protecţiei minorităţilor naţionale (semnat la Belgrad, la 4 noiembrie 2002).

Acest mecanism reprezintă principalul format de dialog şi cooperare bilaterală în domeniul protecţiei minorităţilor naţionale, destinat atât evaluării periodice a stadiului şi modalităţilor de îndeplinire a angajamentelor asumate de către Părţi, cât şi analizării şi identificării măsurilor ce se impun a fi adoptate.

Comisia Mixtă s-a întrunit, până în prezent, în două sesiuni, la 23 noiembrie 2009 şi 20 mai 2011. Protocolul celei de-a doua sesiuni a fost semnat la 1 martie 2012, la Bruxelles, în marja Consiliului European.

În cadrul întrevederii dintre ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu şi ministrul afacerilor externe al R. Serbia Nikola Selakovic (2 decembrie 2021, în marja Consiliului Ministerial OSCE de la Stockholm), cei doi şefi ai diplomaţiilor au convenit reluarea lucrărilor Comisiei Mixte la începutul anului 2022, înaintea vizitei ministrului N. Selakovic la Bucureşti.