31 mai 2011

Ca urmare a ultimelor acţiuni şi luări de poziţie ale UDMR (reprezentată prin parlamentarii Sogor Csaba şi Iuliu Winkler, cu susţinerea publică a lui Marko Bela), privind deschiderea, marţi, 31 mai 2011, la sediul PE de la Bruxelles, a unei reprezentanţe a aşa-zisului „Ţinut Secuiesc” – unitate administrativă inexistentă din punct de vedere legal;

Considerând aceste acţiuni şi luări de poziţii ca fiind de o deosebită gravitate, pentru că aduc atingere Constituţiei României şi chiar integrităţii teritoriale a statului;

Având în vedere tăcerea cvasigenerală şi vinovată a tuturor forţelor politice parlamentare (care s-au folosit mereu de alianţa cu UDMR pentru a-şi atinge meschinele scopuri electorale, uitând de interesul ţării) şi a autointitulatei „societăţi civile” din România;

Ajungând la concluzia că actuala stare de lucruri nu poate continua fără a pune în pericol însăşi existenţa viitoare a statului,

Asociaţia ROST, profund îngrijorată de evenimentele în desfăşurare, condamnă acţiunile destabilizatoare ale liderilor maghiari din România şi cere în mod imperios:

1. Condamnarea publică, după 21 de ani de toleranţă criminală din partea clasei politice româneşti, de către toate instituţiile statului român, a acţiunilor anticonstituţionale şi separatiste ale UDMR (inclusiv cele de la Bruxelles), care au atins un grad nemaiîntâlnit de obrăznicie, încălcând grav Constituţia României;

2. Ca toate partidele politice parlamentare româneşti să se disocieze public de acţiunile UDMR şi ale organizaţiilor maghiare naţionalist-şovine, separatiste şi extremiste, care se manifestă în spaţiul public românesc. Partidele româneşti să declare, de asemenea, în mod public, că întrerup legăturile de orice natură cu aceste organizaţii şi în special cu UDMR, până când acestea nu vor renunţa la toate acţiunile îndreptate împotriva poporului şi a statului român;

3. Îndepărtarea imediată a UDMR de la guvernare, indiferent de consecinţele politice care ar putea rezulta din aceasta;

4. Clarificarea statutului juridic al UDMR şi înregistrarea sa la Tribunal, cu respectarea statutului partidelor politice din România, alternativa fiind interzicerea participării acestei formaţiuni la viitoarele alegeri organizate în România, precum şi pierderea tuturor drepturilor obţinute de Uniune ca urmare a ultimelor alegeri desfăşurate;

5. Ca instituţiile statului român să condamne public acţiunile extremist-şovine ale pastorului Laszlo Tokes, cu atenţionarea instituţiilor europene că, începând din acest moment, acţiunile şi luările sale de poziţie nu mai reprezintă şi nu mai angajează în nici un fel România

În numele Consiliul Director al Asociaţiei ROST,

Mihail Albişteanu,

vicepreşedinte