De curând, la Bruxelles, iredentismul maghiar s-a dat din nou în spectacol, în încercarea de a lansa în conștiința publică internațională ideea existenței unui teritoriu maghiar în inima României. În paralel, în Țară, UDMR face eforturi să treacă prin Parlament, cu orice preț, proiectul de lege privitor la statutul minorităților din România. Constatăm astfel, fără nicio satisfacție, că temerile noastre, ale celor din Vatra Românească, se adeveresc: iredentismul maghiar este o boală fără leac! Încă nu i s-a găsit remediul! Ba dimpotrivă, în ultimii 20 de ani au devenit tot mai multe și mai evidente semnele inadaptării clasei politice din Ungaria la exigențele democrației, ale respectului pentru drepturile omului și ale popoarelor, ale națiunilor.

Una din cauzele acestei agonii prelungite a imperialismului hungarist o constituie ușurința cu care agenții acestui imperialism desuet, de operetă, au găsit cozi de topor printre partidele și liderii politici din România, veritabili trădători de patrie și de neam, care, din diverse motive, inclusiv prin cedare la șantaj, s-au angajat să facă jocul udemerist.

Avertizăm opinia publică, clasa politică din România, asupra disponibilității actualilor guvernanți de a ceda în fața pretențiilor absurde conținute în proiectul de Statut al minorităților din România. Uniunea Vatra Românească s-a arătat întotdeauna bucuroasă să se asigure toate drepturile cuvenite minoritarilor din România, cu speranța că, prin reciprocitate, aceleași drepturi vor fi acordate și fraților noștri români care trăiesc ca minoritari în alte țări, în primul rând în țările vecine. Ceea ce, din păcate, nu s-a petrecut nici până azi. Mai așteptăm. Și le transmitem fraților noștri un semn de solidaritate și speranță. Nu este departe ziua în care se vor bucura și ei de drepturile pe care le au minoritarii din România!

Totodată afirmăm că România, ca membră a Comunității Europene, are obligația, dar și dreptul, de a participa la elaborarea unui statut al minorităților unic pentru întreaga Europă. Numai în acest fel se poate pune capăt suferințelor îndurate de minoritarii etnici, atunci când și acolo unde aceste suferințe sunt reale. Numai în acest fel, printr-o legislație europeană unică, identică, se poate pune capăt și politicii iresponsabile de tensionare a relațiilor inter-etnice, de învăjbire chiar, promovată de structuri politice de teapa UDMR!

Așadar, cerem clasei noastre politice, în mod special parlamentarilor din coaliția guvernamentală, să înțeleagă că nu există nicio urgență pentru a elabora un statut al minoritarilor înainte ca un asemenea demers legislativ să se producă la nivel pan-european sau măcar comunitar. În momentul de față în România funcționează o legislație extrem de generoasă pentru minoritari. Nu există prevedere legală, aflată în legislația altei țări europene, care să lipsească din legislația românească. Dimpotrivă, avem prevederi extrem de avantajoase pentru minoritari, pe care legislația din alte țări europene, inclusiv din Ungaria, nici nu visează să le adopte!

În această ordine de idei, ne adresăm în mod special grupului de parlamentari ai minorităților, cerându-le să-și revizuiască poziția. Mai întâi este cazul să înțeleagă că prevederile proiectului de Statut, aproape toate, se pot aplica numai în cazul minorității maghiare. Sunt prevederi concepute să creeze o enclavă administrativă în inima țării, care nu au nicio legătură cu nevoile și aspirațiile minoritarilor etnici ne-maghiari.

Îi rugăm pe distinșii noștri concetățeni să ia aminte că actualele prevederi de care ei se bucură, inclusiv prezența lor în Parlamentul României, reprezintă o situație de excepție în context european, planetar chiar. Încă de la înființarea sa, grupul de parlamentari minoritari s-a ținut la distanță de pretențiile absurde ale UDMR. Ne îngrijorează însă declarațiile unor lideri minoritari, care se arată dispuși să voteze în favoarea Statutului propus de UDMR! Acestor parlamentari le punem aceeași întrebare pe care o adresăm tuturor parlamentarilor noștri: V-ați consultat propriul electorat înainte de a decide felul cum veți vota?

Căci aceasta este dorința tuturor cetățenilor români: în fața unui vot atât de important cum este acela pe proiectul de Statut al Minoritarilor din România, parlamentarii noștri să voteze în concordanță cu voința electoratului care le-a încredințat demnitatea și răspunderea de parlametar!

 

Uniunea  VATRA  ROMÂNEASCĂ

Târgu Mureș, 11 iunie 2011