COMITETUL NAŢIONAL DIRECTOR

TÎRGU MUREŞ 15 IUNIE 2013

COMUNICAT

Preocupat de starea actuală a României precum şi de viitorul naţiunii române, Comitetul Naţional Director al Uniunii Naţionale Vatra Românească întrunit azi, 15 iunie 2013, la Tg. Mureş a luat în discuţie evoluţia social-politică şi economică a ţării prin prisma proiectului de regionalizare şi cel de modificare a constituţiei României.

După analiza şi dezbaterea aspectelor enumerate mai sus Comitetul Naţional Director subliniază următoarele:

  1. 1.                    Proiectul de regionalizare a României trebuie să ţină seamă de realităţile istorice, spirituale şi economice, precum şi de voinţa majorităţii populaţiei României. Trebuie imperios avută în vedere ca această regionalizare să nu dea posibilitatea enclavizării României pe principiul federalizării sau a autonomiei pe criterii etnice. Actualele opt regiuni de dezvoltare sunt foarte bine echilibrate din toate punctele de vedere: istoric, geografic (au toate formele de relief), economic, demografic, etc.. În plus au acumulat deja o experienţă în ceea ce priveşte problemele economico-administrative şi atragerea fondurilor europene.
  2. 2.                    Proiectul de modificare a constituţiei României trebuie să tranşeze definitiv, aşa cum este moral, normal şi legal următoarele:

–       Asigurarea unităţii, suveranităţii, independenţei şi indivizibilităţii statului Român.

–       Asigurarea univocă a separării puterilor în stat, condiţie esenţială a funcţionării democraţiei în ţara noastră.

–       Implicarea autorităţilor Statului Român în sancţionarea derapajelor în respectarea legilor privitor la acţiunile antinaţionale ale reprezentanţilor minorităţii ungare (vezi neacceptarea termenului „naţional” în art. 1 al Constituţiei, insistenţa înfiinţării la Tg. Mureş a U.M.F. în limba maghiară, autonomia aşa-zisului ţinut secuiesc, arborarea altor însemne decât cele naţionale, etc. ).

  Comitetul Naţional Director face apel la toţi membrii şi simpatizanţii Uniunii Naţionale Vatra Românească să acţioneze în spiritul respectării acestor deziderate astfel încât să nu fie pusă în pericol suveranitatea României.

Notă : S-a stabilit ca termen pentru alegerile din filiale 30.09.2013, in luna octombrie 2013 Consiliu Naţional de Coordonare care va stabili şi data Conferinţei Naţionale din noiembrie 2013

Preşedinte,

Prof.ing. Petru-Florin OPROIESCU