LISTA  NAȚIONALĂ

Comunicat
Al dumneavoastră ION  COJA, în numele colegilor mei, aduc la cunoștința celor interesați primele detalii legate de lansarea proiectului politic intitulat LISTA NAȚIONALĂ. Acest proiect mizează pe sprijinul concetățenilor noștri care nu au participat în vreun fel, ca autori sau beneficiari, la producerea dezastrului de după decembrie 1989.
Pe termen scurt, scopul urmărit de LISTA NAȚIONALĂ este ca la viitoarele alegeri să prezentăm electoratului din România o alternativă valabilă, serioasă, la oferta electorală cu care vor veni partidele parlamentare. Anume, ne propunem să prezentăm o listă de candidați care să satisfacă exigențele firești ale unor alegători responsabili de votul pe care îl acordă cuiva.
Pe termen lung, încercăm să punem bazele unei strategii de supraviețuire și reconstrucție națională, ne propunem să stimulăm și să organizăm implicarea și participarea la acest proiect a românilor voitori de bine pentru Neam și Țară, a românilor capabili să-și asume un asemenea proiect. Nu sunt puțini acei români pe care se poate conta.
În măsura în care candidații propuși de LISTA NAȚIONALĂ DE CANDIDAȚI vor primi votul dumneavoastră și vor ajunge în structurile legiuitoare și executive, ne propunem ca prin acești reprezentanți și cu sprijinul societății civile românești să demarăm operațiunea de (1) asanare a clasei politice, de (2) relansare a economiei românești și de (3) redobândire a suveranității naționale.
LISTA DE CANDIDAȚI se va alcătui printr-o consultare cât mai largă cu dumneavoastră, stimați concetățeni, pentru a putea înscrie în competiția electorală numai persoane
– cu o bună pregătire profesională, dovedită și recunoscută în propriul mediu profesional;
– persoane de a căror moralitate nu avem motive să ne îndoim;
– persoane sensibile la nevoile comunității locale și ale Neamului;
– persoane dispuse și capabile să se dedice intereselor comunitare, naționale.
Vă invităm, stimați compatrioți, să alcătuim împreună LISTA DE CANDIDAȚI propuși de LISTA NAȚIONALĂ. Conform unei frumoase tradiții, pe această listă de candidați își vor afla locul și români, concetățeni de-ai noștri, care aparțin unor minorități etnice. Nu contează etnia candidaților, dacă sunt „buni români”, adică întrunesc condițiile de mai sus.
În forma ei lărgită, LISTA NAȚIONALĂ este o listă deschisă, ea va cuprinde un număr cât mai mare, zeci și zeci de mii de persoane, dintre românii pe care se poate conta ca factori pozitivi, benefici pentru societatea românească. Prin alcătuirea LISTEI NAȚIONALE facem un soi de recensămînt al românilor care se bucură de o frumoasă și bine meritată reputație, persoane pe care se poate baza PROIECTUL NAȚIONAL de recuperare a valorilor românești, de relansare a economiei românești, de redobândire a suveranității naționale, a tot ce am pierdut înainte și după 1990. Înainte de a porni la realizarea PROIECTULUI NAȚIONAL vrem să știm care este potențialul românesc, care ne sunt puterile.
Identificarea acestor câteva mii, zeci de mii de români de ispravă, o vom face, în principal, cu sprijinul publicului românesc! Cu sprijinul celor care citesc aceste rânduri.
Pornim de la convingerea că încă mai există un potențial uman excepțional în România, incluzând și diaspora, românii din statele învecinate. De zeci de ani, am putea spune că dintotdeauna, autoritățile politice ale Țării au evitat ori nu s-au priceput să mobilizeze acest potențial uman și să-l valorifice spre binele Neamului și al fiecăruia dintre noi. Ne vom strădui ca LISTA NAȚIONALĂ să-i înregistreze pe cei mai dotați dintre noi, mai performanți, dispuși să-și valorifice calitățile cu care i-a înzestrat bunul Dumnezeu în beneficiul progresului și al armoniei sociale, al mântuirii noastre ca neam și fiecare în parte.
Îi avem în vedere și pe românii din statele învecinate, din diasporă, de pretutindeni, pentru a fi înregistrați pe LISTĂ. Numărul mare de români care trăiesc în afara granițelor trebuie luat în seamă în orice strategie de dezvoltare a României. Bucureștiul, ca metropolă a lumii românești, are obligații mari față de acești români. Principala obligație este să-i sprijinim pe frații noștri de peste mări și țări să-și păstreze conștiința etnică, de români. Există o legislație în acest sens, făcută însă de ochii lumii, de mântuială, care nu a produs efectele dorite deoarece propriu zis aceste efecte nu au fost dorite la nivelul guvernanților, al clasei politice.  În momentul de față, așa zișii reprezentanți în Parlament ai acestor români, nu sunt altceva decât niște complici ai guvernanților, ai coruptei clase politice. Ei îi reprezintă pe românii din străinătate cam în aceeași măsură în care suntem noi, cei din Țară, reprezentați prin ceilalți parlamentari.
Este de la sine înțeles că pe LISTA NAȚIONALĂ își vor găsi locul și cetățenii români de altă etnie care îndeplinesc criteriile mai sus enunțate. Conform tradiției românești, orice minoritar fidel și loial statului român, comunității locale, este liber să-și conserve și să-și afirme propria identitate etnică, personală sau de grup, fără nicio restricție alta decât cea impusă de regulile bunei conviețuiri, ale respectului reciproc, ale armoniei sociale. Va avea toată susținerea noastră deoarece noi considerăm că diversitatea stilistică, culturală și spirituală este podoaba cea mai de preț a omenirii. Această diversitate, în cadrul unui stat național, nu subminează unitatea statului, a societății, a poporului, ci deschide, prin fiecare minoritate, punți de legătură și colaborare a României cu statele așa zis mamă!
Nu ne vom putea salva ca Popor, ca Țară, dacă vom mai tolera impostura, corupția și minciuna, care au fost atât de larg tolerate și încurajate atât înainte, cât și după 1990, inclusiv la cel mai înalt nivel! E imperios necesar să impunem în conștiința românului cultul profesionalismului și al valorilor morale, spirituale, religia iubirii Patriei și Neamului, ca expresii ale iubirii și ale vrerii celei dumnezeiești, ca expresii ale Adevărului și Binelui. Pornim la alcătuirea LISTEI NAȚIONALE și mai ales a LISTEI CANDIDAȚILOR propuși de LISTA NAȚIONALĂ, deciși să ne supunem acestor exigențe, să le respectăm cu strictețe. Nu avem nicio șansă de reușită fără ajutorul celor la care ne adresăm prin aceste rânduri.
Tot cu ajutorul Dumneavoastră dorim să definitivăm un PROIECT NAȚIONAL, de acțiuni și obiective pe care să le propunem concetățenilor noștri. Includem în acest PROIECT NAȚIONAL atât programe de anvergură, cât și acțiunile mărunte, de detaliu, care consolidează orice construcție, dându-i organicitate, farmec și durată. Sperăm să fim pregătiți cu un răspuns corect, mulțumitor, pentru cel care vine alături de noi și ne întreabă mie ce-mi dați să fac? Nu va pleca cu mâna goală, ci fiecare dintre noi va ști bine că poate să facă ceva important pentru Neam și Țară.
Lansăm această inițiativă cu speranța că vom reuși să reaprindem în sufletul toturor românilor lumina și căldura care i-a însuflețit pe înaintașii noștri participanți de-a lungul anilor la evenimentele prin a căror însumare a fost posibilă înfăptuirea României Mari. Chemarea noastră se adresează tuturor românilor, de pretutindeni, în mod special celor din Basarabia, cu nădejdea că România Mare se poate înfăptui mai întâi și mai durabil în sufletele noastre, înainte de a se vedea consfințită prin acorduri internaționale.
Să nu pregetăm să facem tot ce este în putința noastră de a făptui. Numai cu această condiție putem nădăjdui la mila și la sprijinul Dumnezeului părinților noștri!
Doamne, ajută!

Pentru alte detalii, www.listanationala.ro

Pentru corespondență, listanationala@yahoo.com Adresa poștală: Ion Coja, București, Of. Postal 41, C.P. 30, București, sect. 1

București, 21 noiembrie 2011
Ion  Coja

Convorbiri lămuritoare. (1)

Domnule profesor ION COJA, vreau să verific dacă am înțeles bine comunicatul dumneavoastră. Doriți să alcătuiți o listă a românilor care ar putea să sprijine un PROGRAM NAȚIONAL de redresare a Țării. Ați folosit chiar cuvîntul recensămînt. Cum se va manifesta acest sprijin?
Dintre persoanele care vor fi trecute pe LISTA NAȚIONALĂ vom alcătui LISTA NAȚIONALĂ A CANDIDAȚILOR la alegerile locale și parlamentare. Aceștia vor candida, foarte probabil, chiar sub titulatura de LISTĂ NAȚIONALĂ. Vom încerca să alcătuim liste din timp, dând toată atenția propunerilor pe care le vom primi din partea publicului internaut, a altor concetățeni, din partea sindicatelor, a ONG-urilor. Vom anunța din timp numele candidaților și vom pune în discuția publicului aceste candidaturi. Cu ajutorul Internetului în primul rând vom face cunoscute aceste discuții și concluzia: lista de candidați. Vrem ca alegătorul să știe că orice persoană care este propusă pe LISTA NATIONALĂ DE CANDIDAȚI este un candidat căruia poate liniștit să-i dea votul: acel candidat n-a furat, n-a fraudat, n-a înșelat pe nimeni și nici n-o va face ca parlamentar sau ca primar ori consilier!

Concret ce se va întâmpla?
Va fi ca la o construcție piramidală, de tip Caritas sau a unei rețele de tip Am way. Suntem un grup de inițiativă alcătuit dintr-un număr de circa 50 de persoane. Fiecare dintre noi alcătuiește o listă de persoane, pe care le cunoaște personal în mod direct sau indirect.

Cum adică indirect?
Bunăoară poate să fie vorba de un ziarist pe care îl cunoaște numai din articolele acestuia cât de serios este. Și îl va trece pe lista sa. În medie, să zicem, fiecare dintre noi va face 50 de propuneri. Asta înseamnă că la prima „strigare” s-au adunat 2500 de persoane, de nume, cărora le aducem la cunoștință că au fost înregistrate pe listă ca persoane de nădejde, a căror prestație socială și profesională merită respectul concetățenilor. Nota bene: nu se pune problema acordului, să accepți sau nu să fii înregistrat pe LISTA NAȚIONALĂ. E ca la recensămînt. LISTA NAȚIONALĂ este o listă deschisă, menită să oglindească, în final și în ideal, care este părerea românilor despre ei înșiși, care este potențialul uman de calitate al nostru. Alcătuirea LISTEI nu se oprește niciodată. Este un proces continuu, ca și viața. Apar mereu tineri de ispravă, demni de toată încrederea.
Celor 2500 le vom cere o contribuție minimă la proiectul nostru: să ne comunice și ei, fiecare, o listă cu persoanele de ținută civică corectă, pe care le cunosc și pe care, la rândul lor, le recomandă pentru LISTA NAȚIONALĂ. Dacă obținem de la fiecare o listă cu 20 de nume, LISTA ajunge la circa 50.000 de nominalizări. Dacă facem și a treia strigare, și le cerem și acestora să ne facă niște recomandări asemănătoare, măcar 10 persoane, LISTA trece ușor de 500.000 de nume… Fiecare persoană de pe listă rămâne în legătură permanentă cu persoana de care a fost propus pe listă și cu persoanele – dacă e cazul, pe care el însuși le-a adus pe listă.

Puteți da un exemplu, o persoană pe care o veți trece dumneavoastră pe Lista Națională.
Îl voi trece pe domnul Ionel Haiduc. Personal nu ne cunoaștem. Dar nu poate lipsi de pe Lista Națională, nu numai pentru că este președintele Academiei Române! Dacă dînsul va da curs invitației noastre și ne va recomanda și alte persoane, va fi foarte bine. Dacă nu va face niciun gest, nu ne va da niciun semn, iarăși este bine. Este important că un astfel de om ca domnul Ionel Haiduc se numără printre intelectualii de frunte ai Țării și că, prin ce a făcut, a arătat că-i pasă de nevoile Neamului. Îl trecem pe Listă ca să prindem curaj, avem printre noi astfel de oameni! Cu astfel de oameni printre noi, românii nu au cum să piară, așa cum vor unii!

Pe hârtie pare simplu! Unde credeți că se poate bloca această inițiativă?
Fac o precizare: acest proiect are sens numai dacă avem un sprijin politic, un partid, prin care lista alcătuită să ajungă în competiția electorală. Am încercat, cu ani în urmă, să înscriem Partidul Vatra Românească, ca punct de reazim al acestui proiect. Am fost împiedicați să mergem până la capăt cu această inițiativă. Pur și simplu am fost „blocați la mantinelă”! Dar nu mor caii când vor câinii, oricât ar fi aceștia de turbați. Așa se face că până la urmă am găsit partidul cu care să intrăm în acest parteneriat politic sui generis. Este vorba, cum știți probabil, de Partidul Național Democrat Creștin, PNDC. Așadar LISTA NATIONALĂ va participa la alegeri, iar alegătorii, o bună parte dintre ei, vor putea să-și voteze propriii candidați.
Repet: la alegerile din 2012, vom avea candidați în toate județele, în toate orașele și comunele Țării. Este informația cea mai importantă pe care pot și țin să o dau!
Mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Am încercat să simulăm toate gesturile și diversiunile prin care adversarii noștri ar putea să ne blocheze sau să ne deturneze de la țelul propus. Am imaginat soluții și reacții potrivite pentru aceste situații. Sper să facem față adversităților neașteptate ce se vor ivi.

Cine sunt adversarii dumneavoastră?
Politicienii corupți, cei care se simt cu musca pe căciulă. Dar trebuie spus că proiectul nostru de redresare a Țării nu are ca țintă principală pedepsirea infractorilor care au zburdat până acum în societatea noastră. Posibilitatea de a încălca legea nepedepsit, de a fura și delapida fără să dai socoteală i-a stricat pe mulți oameni care nu aveau aplecare spre infracțiune. Vina principală trebuie căutată la nivelul celor care au dat aceste legi favorabile pentru fraudatori, pentru hoți, pentru delapidatori. Curățenia trebuie făcută de sus în jos, începând cu clasa politică. Nu va fi o curățenie generală, totală, căci nu e cu putință așa ceva. Nu sunt adeptul principiului Fiat justitia, pereat mundus.: „Să se facă dreptate chiar de-ar fi să piară lumea!” Acest principiu nu se poate aplica în politică. În politică se merge după principiul Salus reipublicae suprema lex: „salvarea Țării, a Neamului, este imperativul suprem.” .
Din această perspectivă, ținta noastră principală și a oricărui guvern de oameni normali, responsabili pentru faptele lor, trebuie să fie …două: Prima este relansarea economiei, a activităților și serviciilor care produc bunuri de consum, care pot fi scoase la vînzare, pe piață. Aceasta va fi prioritatea absolută. Nu este niciun câștig dacă creezi locuri de muncă plătite din buget! Se va reorganiza și învățămîntul din această perspectivă, îndeosebi cel profesional. Vom încerca să fim cât mai eficienți, mai pragmatici. Bunăoară, mă întreb dacă nu s-ar putea aplica și la noi o măsură care s-a luat în mai multe țări atunci când s-a pus capăt unei epoci de corupție și dezmăț legislativ, juridic: vom oferi condiții convenabile pentru ca românii înstăriți să-și aducă în țară banii depuși în străinătate și să-i investească în proiectele de relansare a economiei. Știm bine că nu toți dintre ei și-au dobândit în mod cinstit averile. Dar vom sta și vom analiza, ce este mai bine pentru Țară ca să ieșim din sărăcie. Vom oferi șansa reabilitării, șansa ca banii făcuți în România, indiferent pe ce cale, să fie folosiți tot în România. De ce să stea banii aceia în bănci străine și să producă acolo profit, în loc să se întoarcă în România, nu pentru a fi confiscați, ci pentru a fi investiți în activități garantate de stat?!
Problema vinovăției, a modului licit în care s-au dobândit aceste averi, n-o vom trata prin măsuri radicale pripite și oarbe. Nu excludem să instituim un moratoriu pe acest subiect, pentru a face ca aceste averi, dobândite în România, să se întoarcă în România pentru a genera prosperitate în România. Pentru a genera producție industrială și agrară, locuri de muncă, contribuții sporite la buget, salarii decente, pensii sigure. Identificarea averilor ilicite trebuie să fie lăsată pe seama justiției, dar numai după ce vom reuși să normalizăm justiția, să o curățim de corupții din justiție! Asta nu se poate face peste noapte. Ideea principală pentru reforma justiției: la actul de justiție să participe și societatea civilă. Măcar în următorii zece-cincisprezece ani. Trebuie introdusă instituția juraților și a altor forme, eventual inedite, imaginate ad hoc, forme de participare a unor reprezentanți onorabili ai societății civile la împărțirea dreptății. Juriștii, ca profesiune, s-au dovedit incapabili să asigure o justiție corectă. Justiția este o chestiune prea complexă și prea importantă pentru a o lăsa numai în grija magistraților, a juriștilor.
Știu, mulți români ar vrea să-i vadă după gratii pe marii fraudatori.  Dar trebuie să înțelegem că avem de ales între un fraudator arestat și condamnat, a cărui avere rămâne însă în băncile din străinătate, și unul care își aduce banii în țară și îi investește la vedere, în proiecte de anvergură, care contribuie la diminuarea șomajului și creșterea PIB-ului. Adică contribuie la salvarea Țării.
România este azi ca o corabie pe cale de a se scufunda. Să ne imaginăm că pe o asemenea corabie, în cală, se află arestați niște răufăcători. Nu-i lași acolo dacă ai nevoie de mai mulți oameni pe puntea corabiei care să asigure manevrele prin care corabia să se salveze. Îi scoți pe criminali din lanțuri și îi pui la treabă. Iar după ce salvezi corabia, îi dai pe mâna judecătorului, iar acesta, în sentința pe care o va da, va ține seama de aportul răufăcătorului la salvarea corabiei!
Marii vinovați nu sunt mafioții, ci sunt cei care au implementat în România regimul mafiot de după 1990. Justiția, după căderea acestui regim mafiot, trebuie să se exercite mai întâi la nivelul responsabilității politice. Iată, unul din marii vinovați, Petre Roman, nu pare că a furat prea mult! Dacă îl judeci pentru averea ilicită s-ar putea să n-ai ce judeca. Dacă îl judeci însă pentru consecințele guvernării sale, inclusiv ca președinte al Senatului, nu mai are el ani de trăit pentru câtă închisoare ar merita să facă, în condițiile în care nu mai avem pedeapsa capitală pentru trădători și vînzători de țară de teapa lui…
Avem un program, un set de idei de guvernare, le vom face publice în funcție de evoluția lucrurilor, a campaniei electorale. Nu este bine să se știe chiar totul despre ideile noastre de guvernare. Le vom face pe toate publice atunci când vom avea posibilitatea de a le aplica.

N-ați spus nimic despre a doua prioritate!
Da, a doua este demararea unui program de redresare a demografiei în România. În colaborare cu guvernul de la Chișinău, vom încerca să concepem o strategie comună! Problema este la nivel european, aș zice că afectează în mod deosebit rasa indo-europeană, așa zis albă!… Populația planetei este în creștere, iar populația noastră în scădere!… Nu putem accepta! Dar nu putem aștepta ca soluția să vină din altă parte. Avem obligația să asigurăm un spor demografic constant, dar condiționat de două imperative, pe care, din păcate, Ceaușescu le-a ignorat în politica sa demografică. Unu: să asigurăm păstrarea și consolidarea statutului de populație majoritară a românilor, a etnicilor români! Să existe restricții severe în acordarea cetațeniei românești, de exemplu! Și altele. Deci, ideea este ca românii să rămână net majoritari în România cu orice preț! Repet: cu orice preț! Doi: să asigurăm nașterea de copii cât mai mulți în familiile organizate, capabile să le dea acestor copii o educație și o creștere sănătoasă.

Cred că este un proiect greu de realizat. Intelectualii, dacă fac un copil, încă e bine!
Trebuie stimulente bine gândite. Sigur, alocația pentru copii trebuie păstrată, dar dacă adaugi la aceasta reduceri la impozit și creșteri la zilele de concediu, condiții mai bune de pensionare pentru părinții cu mulți copii, pui capăt situației de azi care îi încurajează la procreație numai pe amărîții de la marginea societății, incapabili să țină un servici, pentru care alocația copiilor este singura sursă de venit! Principiul este simplu: să facă copii cine este în stare să-i crească! Iar societatea trebuie să-i sprijine pe părinții în stare să-și crească copii ca lumea, să le dea cei șapte ani de acasă etc. Evident, un copil care se naște, oriunde se naște, este în aceeași măsură copilul Țării. Problema este să determinăm nașterea copiilor mai ales în familii responsabile, conștiente de obligațiile pe care le are un părinte!

Ne întoarcem la liste. Ce urmează după alcătuirea listelor?
Vom face publice aceste liste pe Internet, cu precizarea apăsată că nu e vorba de persoane care și-au manifestat dorința să figureze pe listele noastre, care s-au înscris, ci de persoane care au fost înscrise fără a fi întrebate! E vorba doar de persoane pentru care noi ne exprimăm aprecierea și prețuirea, recunoștința. Recunoaștem în ei concitadinul de valoare, demn de încrederea celorlalți. Astfel că nu are sens ca cineva de pe listă să ceară să fie scos de pe listă. Prezența sa pe listă nu înseamnă nici că este de acord cu ce facem, nici că ne susține. Vor fi scoase de pe listă numai persoanele asupra cărora ne-am înșelat, despre care vom căpăta ulterior informații sigure că nu sunt ceea ce au părut la început.
Persoanelor aflate pe LISTA NAȚIONALĂ le oferim posibilitatea să participe la realizarea PROGRAMULUI NAȚIONAL. Adică îi invităm, care poate, care are timp și disponibilitate sufletească, să treacă la acțiune propriu-zisă. O componentă esențială a PROGRAMULUI va fi alcătuirea LISTEI NAȚIONALE DE CANDIDAȚI și organizarea acțiunilor de susținere electorală a candidaților LISTEI. Dacă din LISTA noastră cu 4-500.000 de înscriși vom putea activa 5-10 la sută, asta ar însemna mai mulți de o mie de actanți pe județ. Zic actanți, cu un termen mai „filosofic”, dar e vorba propriu zis de activiști politici.

Aveți un Program de acțiune?
În linii mari, da. Dar mai este loc și pentru ideile și inițiativele noi, venite din partea necunoscuților care ni se vor alătura. În mare, se cam știe ce ne trebuie, ca țară, pentru a ieși la liman. Ceea ce lipsește este voința de a salva Țara. Lipsește cu totul la nivelul guvernanților. De aceea trebuie înlocuiți. Pare simplu, dar, din păcate, acești guvernanți s-au priceput să scoată o serie de legi prin care să împiedice accesul la putere al forțelor politice oneste, dedicate binelui comunitar. Din partea acestor guvernanți vom avea multe de tras și de înfruntat. Ei nu știu să joace corect, vor măslui alegerile, vor apela la procedee ilicite. Sunt în stare efectiv de orice ca să nu părăsească puterea. Chiar și de crimă. Nu exagerez! Dar sper că vom reuși să-i demascăm și să-i neutralizăm astfel! În momentul de față, adică până la toamnă, acțiunea noastră va fi chitită pe alegeri. Degeaba știi ce e de făcut dacă nu ești la guvernare!… Sau măcar în Parlament!

Spuneți-mi, ce se întâmplă dacă o persoană care află de inițiativa dvs ar dori să vi se alăture, adică să se autopropună pe LISTA NAȚIONALĂ, eventual să alcătuiască o listă proprie pe care s-o adauge la Lista Dvs.
Sper să fie cât mai mulți care să acționeze din proprie inițiativă, să nu aștepte să ajungă la fiecare invitația noastră. Îi aștept să ia legătura cu noi, prin telefon sau, mai simplu, pe internet. Și primește toate lămuririle de care are nevoie. În principiu, poate demara și singur alcătuirea LISTEI cu persoanele pa care le poate avea în vedere. Iar apoi ia legătura cu noi.
Deocamdată atât. Pe măsură ce vom veni cu comunicate noi, mai vorbim. Tot așa, lămuritor!

La ce se va referi următorul comunicat?
Probabil la PROGRAMUL NAȚIONAL, la felul cum, cei doritori, se pot implica în acțiuni și activități din acest PROGRAM. Nu vrem să repetăm greșeala făcută atunci când s-a înființat Vatra Românească. Veneau oamenii buluc să se înscrie, iar după ce le treceam numele în catastif și le dădeam o legitimație, oamenii ne întrebau: Și acum ce-mi dați să fac? Ce facem? …Iar noi nu le puteam răspunde decât prin Mergeți acasă și vă dăm noi un telefon… Răspuns profund neserios, de oameni care se află-n treabă fără niciun folos. De data aceasta va fi altfel!

Cum puteți fi contactați?
Pe internet, pe site-ul www.ioncoja.ro sau www.pndc.com.ro se vor găsi texte lămuritoare, inclusiv doctrinare. Vor putea fi accesate la rubrica intitulată LISTA NATIONALĂ de pe aceste site-uri. Se poate intra și pe www.listanationala.ro, care este un site în reorganizare, pe acest site veți găsi deocamdată numai textele de ultimă oră.
Pentru corespondență, ionzcoja@yahoo.com  sau listanationala@yahoo.com
Adresa poștală:  Ion Coja,   Oficiul poștal 41,   CP 30,   București,   sect.1

A consemnat  Petre  Burlacu