Se pare cä singura boalä incurabilä de pe planetä este slugärnicia shi lacheismul, mai ales in ceea ce priveshte clasa politicä a timpurilor noi care cer obedientsä absolutä fatsä de stäpän, corectitudine politicä cät cuprinde shi lingushealä prin excelentsä.
Citesc zilnic shtiriile din lumea largä pe internet, din blogul grecesc pronews.gr shi marea mi-a fost mirarea sä citesc astäzi – a fost chiar shtirea de pe „prima paginä”- cä un primar de sector din Bucureshti a propus schimbarea denumirii sträzii in care se aflä ambassada Belarus-ului, in Protashevski, adicä in numele „jurnalistului” „räpit” de regimul lui Lukashenko. Ce mai, aici cineva este mai catolic ca insushi Papa…
Insä, in acelashi blog citesc, la fel cum puteți să facetsi shi dvs, traducänd automat textul din greacä, urmätoarele :
„Jurnalistul” respectiv fusese invitat in Grecia de cätre un ONG la un „congres” shi de la Atena a sburat spre Vilnius. Autorul articolului despre acest individ se revolta contra autoritätsiilor greceshti pentru faptul cä „pe grecii de extremä dreaptä politsia ii bagä la zdup, insä pe neonazishtii sträini ii pupä unde vä putetsi ushor imagina”… Articolul este insotsit de o Fotografie mare al „jurnalistului-activist” intr-un muzeu de antichitätsi shi-n care dînsul poartä un tricou cu inscriptsia „Belarus” shi avänd sub aceastä inscriptsie emblema colaboratsionishtilor Belarushi din räzboiul al doilea, care, inrolatsi in „SS” alcätuiau personalul de bazä la cele mai oribile lagäre de concetrare naziste, Soribor shi Treblinca shi care, impreunä cu natsionalishtii Ucrainieni ale lui Banderas, formau cele mai feroce trupe paramilitare specializate, in primul ränd, la vänarea shi „dizolvarea” evreilor. Mai departe, il putetsi vedea pe individ, in alte poze, apärute acum 6 ani, in uniforma organizatsiei paramilitare din Ucraina numitä „Azoff”, cu Kalashnicov-ul in mänä, jurnalistul, ca shi o pozä fäcutä „la mishto”, purtänd o adeväratä cashetä „SS”, precum shi altele.
Problema pentru noi insä ar trebui sä fie urmätoarea :
Primaritsa respectivä, s-a interesat, s-a documentat pentru acest individ ca sä ajungä sä propunä sä-i se dea numele unei sträzii sau s-a gräbit sä arate stäpänului cä pe dänsä se poate bizui ? Cetätsenii care au votat-o, presupun, ashteaptä de la dänsä mai multä curätsenie, mai promptä dezäpezire, mai putsini maidanezi, ci nu implicarea in politica mare, bine, ca sä urce cineva scara „promovärii”, este obligat sä lingä-n cur pe acela care este peste el shi-n acelashi timp sä tragä shuturi acelui care este sub el, in marea scara parvenirii…
Insä „politica mare” nu-i retsetä de sarmale, in ea, la fel cum vei parveni, tot la fel vei  pieri, ca un cartof fiert prea mult ce cade de pe masä…
Vlachos