În marea lume a Ortodoxiei, Biserica României va juca cândva cel mai mare rol

Bucureşti, 13 Martie 1937

CIRCULARA Nr. 64

Către toţi legionarii din România

Stau cu sufletul încărcat de bucurie citind cele două hotărîri ale Sfântului Sinod din 10 Martie 1937 şi 11 Martie 1937.

Au fost, şi nu de mult, hotărîri cari ne-au sbuciumat, nu ca legionari, ci ca Români, după cum acestea din urmă ne înalţă ca Români, depăşind cu mult calitatea noastră de organizaţie legionară. Nu ştiu cine dintre Înalţii noştri Ierarhi şi nu ştiu, dacă unul, doi sau trei, au determinat această istorică atitudine, dar ştiu că asemenea hotărîri în lume au fost totdeauna urmate de coaliţii satanice. Şi nu voiu fi eu acela care să învăţ Biserica, ce trebuie să facă în faţa unui atac satanic, dar în calitatea mea de soldat, acelora ce au păşit astfel nu pot să nu le strig: Înainte, căci veţi birui! Pentru că neamul vă susţine şi vă urmează.

Pentru mine atitudinea de acum, istorică, a Bisericii Ortodoxe, este un început de mărire, un început de atitudine de Împărat. Şi cred că e bine ca Ortodoxia noastră să ştie că cineva, nu-i Împărat pentru că Împărăţia de alături s’a dărâmat, ci întrucât are inimă de Împărat, simte puteri de Împărat în inima sa şi ia hotărîri şi atitudini de Împărat.

Am credinţa că în marea lume a Ortodoxiei, Biserica României, va juca cândva cel mai mare rol. În lume sunt drumuri de sclav şi drumuri de Împărat. Pe drumul de sclavie şi de injoncţiuni nepermise acceptate nu poţi ajunge niciodată la acest rol. De aceea cu toţii şi mai ales cei ce n’am tăcut când ea a avut alte atitudini, să salutăm primul pas al Bisericii noastre pe drumul de Împărăţie.

Toate cuiburile de legionari şi dacă aş putea aş îndemna pe toţi Românii din toate organizaţiile politice să citească cele două hotărîri ale Sf.Sinod.

C. Z. C.

*

Puţine circulare poartă acest antet : Către toţi legionarii din România. A simţit Căpitanul că textul pe care-l transmite este unul dintre cele mai importante pe care le-a semnat vreodată un om politic român. Este textul în care Corneliu Zelea Codreanu face una din marile sale profeţii, a căror împlinire se produce sub ochii noştri : “am credinţa că în marea lume a Ortodoxiei, Biserica României va juca cândva cel mai mare rol”. Dialogul ecumenic al creştinilor, în principal al ortodocşilor şi catolicilor, la cel mai înalt nivel se poartă azi între Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea şi Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, cu decizii importante luate şi într-un spirit de totală şi vrednică frăţietate.

Să mai adaug un detaliu, o informaţie pe care o deţin de la Edgar Papu, omul cel mai erudit de pe planetă în momentul când a trecut în lumea celor drepţi. Cu puţin înainte mi-a spus : “Domnule Coja, să nu te miri că aţi fost aşa bine primiţi la Vatican; după informaţiile mele Papa are o sensibilitate aparte faţă de români, deoarece se trage dintr-un sat de moldoveni care, în urmă cu vreo trei secole , s-au strămutat mai spre nord, de răul tătarilor . . .” Edgar Papu, catolic practicant şi fervent, la a cărui înmormântare a slujit însă şi un preot ortodox, s-a referit în cuvîntul cu care m-a onorat la felul cum s-a desfăşurat la Vatican lansarea cărţii lui Dumitru Mărtinaş despre Catolicii (ceangăii) din Moldova. Tradusă în italieneşte şi tipărită pe cheltuiala Papei. Cu acea ocazie am aflat şi cum i se pronunţă corect numele de către cei apropiaţi : Padre Voicila . . .

Oricum, textul circularei de mai sus va conta, sunt sigur, atunci când se va discuta vreodată, în termeni „tehnici”, chestiunea sanctificării unor martiri legionari. În aşteptarea acelui moment de întronare a normalităţii, stau cu sufletul încărcat de bucurie citind circulara nr. 64, din 13 martie 1937. Şi bag de seamă că iar apare numărul 13 în întâmplările legionare…

Revin asupra profeţiei În marea lume a Ortodoxiei, Biserica României va juca cândva cel mai mare rol… Aviz prelaţilor ortodocşi, nu prea numeroşi – ce-i drept, care nu s-au învrednicit încă să se familiarizeze cu adevărul despre legionari şi comit cu seninătate şi inconştienţă păcatul de a huli taman pe cei mai credincioşi români, pe cei mai drept credincioşi. Împlinirea profeţiei legionare e o dovadă că Dumnezeu i-a ales pe legionari să fie unelte ale adevărului, un adevăr la care nu vom putea ajunge fără conştientizarea în Biserica României a adevărului despre legionari. Cu alte cuvinte, dacă preoţilor noştri le surîde gândul din profeţia Căpitanului, această profeţie nu se poate împlini fără truda şi străduinţa preoţimii înseşi de a afla şi răspândi adevărul despre cei care au avut binecuvîntarea Domnului pentru a face asemenea profeţie.