31 Maiu 1935

DATORIA STUDENTULUI

Circulară

Dragi studenţi,

În curând, fiecare dintre voi se va reîntoarce la vatră pentru ca să-şi vadă părinţii şi cuibul natal.

S’a terminat un an de muncă la Universitate. În acest timp aţi avut o activitate intensă. Aţi învăţat carte în Facultate, aţi luptat în afară pentru neamul vostru, purtând făclia care-i luminează viitorul şi spunându-i: Acesta este drumul tău, neam român!

Drum legionar…

Aţi văzut cum am fost insultaţi, scuipaţi, loviţi de toţi. Aţi văzut cum clocoteşte ura în jurul vostru, ca marea în jurul unei insule de piatră. Aţi simţit bine conspiraţia infamă a tuturor contra noastră: guvern, jidani, cuzişti, ţărănişti, comunişti, Senate Universitare; iar voi o mână de oameni cu sufletul de stâncă aţi biruit.

Şi veţi birui. Pentru că la uneltirea pigmeului aţi răspuns cu francheţea eroului. Veţi birui, pentru că neamul nostru, trădat de toţi, trăieşte numai în nădejdea de biruinţă a credinţei legionare. Tot norocul viitorului acestui neam e angajat în lupta noastră. În momentul acesta, neamul nostru trăieşte cu noi, luptă prin noi, biruieşte prin noi sau de vom cădea moare cu noi.

Prezentarea: La sosirea în judeţe vă veţi prezenta şefului judeţean respectiv, sub a cărui comandă intraţi, şi pentru ca acesta să vă poată, eventual, comunica ordine venite de la centru.

Şcoala de educaţie legionară. Ajunşi acasă, veţi face şcoală de educaţie legionară cu toţi cei pe care îi veţi întâlni mai puţin pregătiţi ca voi, asupra următoarelor: ţinută legionară, salut, prezentarea, bunăcuviinţă, cinste, a fi drept cu toată lumea, încredere în biruinţă, respect pentru cei ce au jertfit, neînţelegerea între legionari, cum luptă duşmanii: calomnii, minciuni, cumpărări, uneltiri, etc.

Nu trebuie să fiţi mândri cu cei ce-i găsiţi acasă.

Purtarea voastră: pretutindeni, în orice împrejurare, să fie în adevăr model. Purtaţi cu voi onoarea voastră.

Grija pentru elevii de liceu: Botezaţi-i în credinţa voastră. Explicaţi-le toate uneltirile la care vor fi supuşi. Pentru ca atunci când vor veni în Universitate să nu cadă pradă celor răi.

Partidul liberal: Voi, tineret universitar, pe unde veţi merge, nu veţi uita niciodată cum s’au purtat cu noi partidul liberal.

Nu veţi uita pe d-nii Tătărăscu şi Inculeţ, cari şi-au bătut joc, timp de 2 ani, de tot ce a agonisit munca noastră:

Căminul de la Iaşi, ocupat, Casa de la Bucureştii-Noi, casa de la Rarău, Tipografia, Cărămidăria. Tot se strică, se ruinează.

Greşesc aceşti domni, dacă cred că poziţia pe care o au acum este eternă. Încurând va sosi ziua judecăţii pentru tot ce au făcut şi fac.

Tabere şi şantiere.

Tabere: Anul acesta vor fi mai multe tabere mari de muncă.

Fiecare tabără va avea: un comandant legionar, numit de Centru şi un misionar legionar, care va face educaţia spirituală a legionarilor. Pentru a fi tabără, trebuie să existe:

Un număr de circa 30 legionari.

O muncă de minim o lună.

Un comandant legionar şi

Un misionar legionar, ambii trimişi de Centru.

Tabăra are caracter de şcoală. Fiecare, venind în tabără, îşi capătă pecetea de legionar. Nu se mai dă nici un grad, fără a fi trecut prin tabără. Fiecare primeşte o diplomă, cu menţiunea comandantului.

Pentru legionarii vechi, se vor face înaintări.

Şantiere. Un şantier presupune:

a) o muncă de minimum 3 zile,

b) executată de minimum 5 legionari,

c) un şef de cuib sau un legionar vechiu, comandant de şantier.

Şantierul nu are caracter de şcoală legionară.

Este un bine public, pe care legionarii îl fac fără să ceară nimănuia ceva în schimb.

În sat la voi, există un pod stricat, un drum rău, o baltă murdară, un şanţ de şosea plin de noroi, o toloacă plină de spini.

Şeful de cuib ia iniţiativa, îşi adună oamenii, începe lucrul, fără nici un fel de laudă, îngâmfare sau propagandă.

Dacă întreabă cineva, răspunde: facem un bine şi nu cerem nimic în schimb.

A doua zi, şeful de cuib scrie o carte poştală şefului de organizaţie şi una Centrului, la Bucureşti, pe adresa: G-ral Cantacuzino-Grănicerul, str. Imprimeriei 3:

Am înfiinţat un şantier în comuna ……………, judeţul …………….. Executăm următoarea lucrare: ……………….”

Iscălit: şeful şantierului şi iscălitura fiecărora, citeţ făcute.

Toţi cei trecuţi în cartea poştală vor căpăta câte o diplomă iscălită de şeful Partidului „Totul pentru Ţară”, Generalul Cantacuzino-Grănicerul şi de şeful Educaţiei legionare. Această diplomă îi va servi în viitor.

Ce frumos ar fi, ca toţi românii să pună umăr lângă umăr, la muncă, pentru a-şi reface ţara.

Cred, că în anul acesta, noi, legionarii, vom avea 1000 de şantiere.

La revedere în tabere!

Paragraful „Tabere şi şantiere” interesează şi pe Şefii de judeţe, pentru care fapt li se va trimite prezentul ordin. Aceştia vor anunţa, de conţinut, pe toţi şefii de unităţi, îndemnându-i să realizeze cât mai multe şantiere.

C. Z. C.

Aşadar, în vara anului 1935 legionarii, elevi şi studenţi, urmau să muncească în 1000 – o mie – de şantiere “pentru a-şi reface ţara”. Iarăşi impresia de basm, de politic-fiction.

Să mai reţinem câteva fraze :

– „la uneltirile pigmeului aţi răspuns cu francheţea eroului”;

– “tot norocul viitorului acestui neam este angajat în lupta noastră”.