SPIRIDON
2 aprobate
Art. V. – Începând cu drepturile salariale aferente lunii martie,
cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din
cadrul Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România
„Elie Wiesel” se majorează cu 100%, cu respectarea prevederilor art. 38
alin.(6) din Legea nr.153/2017, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. VI. – În cuprinsul art. II lit. e) din Legea nr. 274/2017 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2017 privind
completarea art.II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi
unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1030 din 28 decembrie 2017, prin sintagma „personalul din
cadrul instituţiilor publice de spectacole sau concerte care nu a
beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 2/2017” se înţelege tot personalul din cadrul acestor
instituţii, cu excepţia celui prevăzut la art.1 alin.(4) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare,
precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu
modificările şi completările ulterioare.” CITITI ART. V din lege ….noua romanilor ne scad salariile cu 20-30 % …lor le cresc cu 100%. Bravo Dragneo , bravo Vasilico !

*

Nota redacției: Îi invit pe trântorii care huzuresc pe seama inexistentului Holocaust din România (Transnistria) să se intereseze la Yad Vashem sau la altă sursă care a fost declarația din toamnă a primului ministru din Israel despre România și soarta evreilor din România! Și să ne traducă și nouă acea declarație! Lepădăturilor!