Asociaţia NEAMUL ROMÂNESC Cod unic R.N.O.N.G.: 14031/A/2011, Petru Vodă, judeţul Neamţ

Telefon 0766.266764, e.mail: neamul_romanesc@yahoo.com

Nr. 06.09/28.09.2021

INSHR nr. 1170/28.09.2021  

Domnului Director Alexandru Florian,

Directorul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel

DOMNULE DIRECTOR,

Vă rugăm să analizați cu toată atenția datele oferite de președintele Israelului, Reuven Rivlin și prelucrate în materialul documentar intitulat:

Președintele Israelului minimalizează numărul victimelor holocaustului din România

Excelența Sa a făcut o vizită în România la invitația omologului său, Klaus Iohannis. Cu acest prilej, în data de 9 iunie 2021, președintele Israelului a susținut un discurs în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului.

Agerpres.ro titra pe 9 iunie 2021:La începutul discursului său, preşedintele Israelului a adus un omagiu scriitorului Aharon Appelfeld, supravieţuitor al Holocaustului. «Aharon Appelfeld e unul dintre cei mulţi, foarte mulţi israelieni originari din România 600.000 de cetăţeni israelieni de origine română.»“. Afirmația citată de agenția de presă se regăsește la minutul 26 al materialului video „Live Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului“1.

Este de remarcat faptul că Reuven Rivlin face referire la evreii israelieni români supraviețuitori ai holocaustului din România, asemenea scriitorului Aharon Appelfeld.

Dar numărul de 600.000 de evrei originari din România, supraviețuitori ai evenimentelor dramatice din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, denumite „holocaustul din România“, schimbă total ecuația victimelor.

Potrivit informației președintelui Rivlin, timp de 16 ani Institutul „Elie Wiesel“ a prezentat publicului românesc date total eronate privind numărul victimelor holocaustului din România.

Am demonstrat că Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ a vehiculat și certificat date falsificate privind numărul de peste 13.000 de victime ale pogromului de la Iași.

În studiul intitulat „Pogromul de la Iași între falsificare și adevăr istoric“2 v-am comunicat deja că, în cursul evenimentelor dramatice din iunie 1941 de la Iași, numărul victimelor la nivelul județului Iași nu putea depăși 3.468 de evrei. Acesta este numărul total de evrei dispăruți de la recensământul din aprilie 1941 până la recensământul din mai 1942, potrivit datelor statistice de necontestat. În acest sens, ați primit Scrisoarea nr.19.06 /28.06.2021 emisă de Asociația Neamul Românesc3.

Ca și în studiul privind victimele pogromului, vom lucra numai cu materialul clientului, pentru a nu avea reclamații privind distorsionarea adevărului.

Eliminăm din start aberațiile agonizante ale lui Matatias Carp care afirma cu probabilistică aiuristică în anul 1948: „În cei 3 ani următori, au fost omorâți sub cerul României fasciste inclusiv sectorul fascismului maghiar din Ardealul de Nord aproape sau peste 400.000 de oameni, cam o jumătate din populația evreească a țării. (Matatias Carp, Cartea Neagră Suferințele evreilor din România, în timpul dictaturei fasciste, 1940-1944, vol. II-A, Pogromul dela Iași, Societatea națională de Arte Grafice «Dacia Traiana», București, 1948, pag.13.

Luăm ca bază de studiu „Raportul Final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, publicat la Iași, Editura Polirom, 2004. În capitolul intitulat Numărul victimelor, la pagina 388, sunt expuse rezultatele cercetărilor multiple și laborioase ale membrilor Comisiei Internaționale, din care vom cita mai jos.

„Numărul evreilor români și al evreilor din teritoriile aflate sub administrație românească uciși în timpul Holocaustului nu a putut fi stabilit cu precizie absolută. Dar concluzia Comisiei în acest sens este că, în timpul Holocaustului, în România și în teritoriile aflate sub controlul său au fost uciși sau au murit între 280.000 și 380.000 de evrei români și ucraineni. În Holocaust au pierit și aproximativ 135.000 de evrei români care trăiau în partea din nordul Transilvaniei, aflată sub administrarea Ungariei în urma raptului comis prin Dictatul de la Viena, precum și 5.000 de evrei români care se aflau atunci în alte țări din Europa. (…)

Între 45.000 și 60.000 de evrei au fost omorâți în Basarabia și Bucovina de către trupele germane și române în 1941. Între 105.000 și 120.000 de evrei români deportați au murit ca rezultat al expulzărilor în Transnistria. (…) Cel puțin 15.000 de evrei din Regat au fost uciși în pogromul de la Iași și ca urmare a altor măsuri antievreiești.“.

Pentru a nu fi acuzați de „negarea sau minimalizarea holocaustului“, vom prelua din aceste date numărul maxim de evrei români morți sau uciși și rezumăm datele Comisiei: „60.000 de evrei omorâți în Basarabia și Bucovina de către trupele germane și române în 1941; 120.000 de evrei români deportați au murit ca rezultat al expulzărilor în Transnistria; cel puțin 15.000 de evrei din Regat au fost uciși în pogromul de la Iași.

Potrivit Raportului Final, holocaustul evreilor români cuprinde cel puțin 195.000 de morți sau uciși de regimul antonescian, la care se adaugă că „în Holocaust au pierit și aproximativ 135.000 de evrei români care trăiau în partea din nordul Transilvaniei“, rezultând cel puțin 330.000.

Deci, Comisia Internațională Elie Wiesel a decretat că, raportat la recensământul anului 1930, în urma căruia a rezultat un număr de 756.930 de evrei trăitori în România Mare, de pe acest teritoriu au dispărut morți și uciși 330.000 de evrei. Un calcul simplu arată că, după anul 1944, ar fi supraviețuit numai 426.930 de evrei.

La prima vedere, datele par să fie corecte. Ele se apropie de 426.533 de evrei vii numărați, în anul 1947 pe teritoriul României postbelice – deci, fără Basarabia și Bucovina de Nord –, de Comunitățile Mozaice (pe baza tabelelor întocmite de rabini în sinagogi).

Congresul Mondial Evreiesc a publicat rezultatele recensământului evreiesc din anul 1947 în broșura „Congresul Mondial Evreiesc, Secţiunea din România – Aşezările Evreilor din România, Memento Statistic, Bucureşti, 1947“.

Datele din broșură au fost citate de Eduard Mezincescu în lucrarea Mareșalul Antonescu și catastrofa României, Editura Artemis, București, 1993.

Conform datelor Congresului Mondial Evreiesc, în anul 1947 pe teritoriul României se afla un număr cuprins între 426.533 și 428.312 de evrei. Datele statistice nu pot fi contestate de comunitatea evreiască sau de I.N.S.H.R. pentru că evreii s-au numărat singuri. Recensământul din ianuarie 1948, organizat la nivel național, nu oferă date despre etnicii evrei, pentru că nu a existat întrebarea privind apartenența etnică, ci numai limba maternă.

Singurul amendament la recensământul iudeo-mozaic este faptul că în sinagogi nu puteau fi numărați evreii bolșevizați care deveniseră atei convinși, deci nu mai practicau cultul mozaic. Desigur că rabinii i-au declarat dispăruți din rândul evreilor credincioși. În aceste condiții, este posibil ca pe teritoriul României postbelice să fi existat un număr mult mai mare de evrei supraviețuitori, decât cel cuprins între 426.533 și 428.312.

Ne întoarcem la dezvăluirea președintelui Israelului despre cei 600.000 de evrei din Israel – originari din România.

În aceste condiții date, apelăm la aritmetica elementară și calculăm. Dintre cei 756.930 de evrei din România Mare dinainte de război, cel puțin 600.000 de evrei români s-au salvat și au ajuns în Israel și sunt cetățeni ai Israelului. Cel puțin, pentru că unii evrei au ajuns în S.U.A. și în alte țări transatlantice.

Dar atunci, rezultă că numai 156.930 de evrei români au dispărut în evenimentele tragice ale celui de-al Doilea Război Mondial, denumite holocaustul din România.

Eduard Mezincescu folosește rezultatele recensământului realizat de unguri în anul 1942, care a stabilit pentru Transilvania de Nord un număr de 152.228 evrei. Cum în anul 1947 evreii s-au numărat singuri ca fiind 44.706 în Transilvania de Nord, Mezincesu conchide: Ceea ce atestă pierderi a 107.622 de evrei (cf. Eduard Mezincescu, op.cit., p. 112).

În aceste condiții date, scăzând cei 107.622 evrei pierderi din Transilvania de Nord din totalul de 156.930 dispăruți, rezultă numărul de 49.308 evrei dispăruți din teritoriile românești care puteau fi uciși și puteau muri sub regimul de dictatură al lui Ion Antonescu. Dintre aceștia, am demonstrat că în pogromul de la Iași puteau muri maxim 3.468 de evrei (documentele vorbesc despre 3.281 de evrei – n.n.).

Dacă am folosi numărul improbabil avansat în Raportul Final „în Holocaust au pierit și aproximativ 135.000 de evrei români care trăiau în partea din nordul Transilvaniei“ ar rezulta că sub regimul antonescian, au murit sau au fost uciși numai 21.930 de evrei români (incluzând victimele pogromului de la Iași). Comisia lui Wiesel a avansat cel puțin 195.000 de evrei pieriți, adică de 9 ori mai mulți.

Dezvăluirea președintelui Israelului demonstrează că Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România a preluat în mod eronat datele Raportului Final privind numărul victimelor Holocaustului din România. Dealtfel aceste date nu au fost probate de documente clare așa cum afirma Raportul Final: Informații detaliate privind originea acestor statistici, evaluarea și referințele lor sunt furnizate în capitolele din raport care abordează acest subiect.“.

O afirmație total hazardată care denotă faptul că membrii Comisiei nu aveau habar că statistica este o știință foarte serioasă care nu lucrează cu aproximări de 35%. Acestea pot fi estimări de Ev Mediu.

Domnule director Alexandru Florian,

La întocmirea Raportului Final, preluat ad-litteram de angajații Institutului Elie Wiesel pe care-l conduceți, Comisia Elie Wiesel a ignorat cercetarea unor date deosebit de importante precum:

– Numărul evreilor din România plecați pe mare în anii 1940-1944 spre Palestina și SUA;

– Numărul evreilor refugiați din teritoriul Vechiului Regat în teritoriile românești Basarabia și Bucovina de Nord ocupate de U.R.S.S., după iunie 1940;

– Numărul evreilor din Basarabia și Nordul Bucovinei, deportați în Siberia de autoritățile sovietice între iunie 1940 și iunie 1941;

– Numărul evreilor evacuați și refugiați din teritoriile Basarabiei și Bucovinei de Nord spre republicile sovietice din Asia Centrală (Uzbekistan, Kazahstan, Tadjikistan, Azerbaidjan și Kyrgyzstan), înainte de iunie 1941;

– Numărul tinerilor evrei recrutați în Armata Roșie și în batalioanele de muncă sovietice, între iunie 1940 și iunie 1941, și apoi după 1944;

– Numărul evreilor rămași după 1944, sub ocupație sovietică, în teritoriile românești ale Basarabiei și Bucovinei de Nord;

– Numărul evreilor români plecați după 1944 din România și stabiliți în Israel (Palestina până în anul 1948) și SUA;

– Numărul evreilor români din teritoriile românești Basarabia și Bucovina de Nord, precum și din țările Asiei Centrale ale U.R.S.S., plecați, după căderea blocului sovietic și stabiliți după 1989 în Israel dar și în alte țări, precum S.U.A.

Nu în ultimul rând, trebuie luat obligatoriu în calcul numărul evreilor comuniști atei care nu mai făceau parte din rândurile evreilor mozaici, adepți ai sionismului. În România s-a ajuns la divergențe flagrante între evreii atei comuniști și cei mozaici sioniști care au condus la arestarea liderilor celor din urmă. Mărul discordiei evreiești era contradicția dintre planul sionist care dorea refacerea patriei străbune promisă de Dumnezeul lui Israel prin întoarcerea tuturor evreilor în Israel și planul internaționalist al comuniștilor care presupunea că evreii nu trebuie să părăsească România. Internaționala comunistă îi asigura că va exista pe întreg globul un singur popor comunist, din care vor face parte și evreii.

Considerăm că aceste date coroborate vor furniza un tablou apropiat de adevărul istoric. Până acum se cunoștea doar faptul că peste 400.000 de evrei supraviețuitori plecați din România s-au stabilit în Israel, date susținute și de ambasadorul Israelului4.

Mulțumim președintelui Israelului și echipei sale de consilieri pentru acest cadou informativ privind faptul că 600.000 de evrei originari din România, au ajuns cu bine în Patria promisă iudeilor de Dumnezeul lor, al lui Israel.

Ne bucurăm că numărul evreilor români rămași în viață este cu 200.000 mai mare decât cel calculat cu precizie imprecisă de cercetătorii internaționali, dar cu tentă antinațională, ai Comisiei lui Wiesel.

Asociația Neamul Românesc condamnă orice crimă sau acțiune cauzatoare de moarte, indiferent de autor, împotriva unei ființe umane, indiferent de etnie. Dar Asociația nu poate tolera minciuna ridicată la rang de adevăr istoric.

Așteptăm corectarea datelor, prezentarea scuzelor publice și demisia de onoare a celor responsabili pentru exagerarea numărului victimelor holocaustului din România.

Să vedem cine îndrăznește acum să-l contrazică pe președintele Israelului!

Cu aleasă considerație,

Vasilică Militaru,

Președintele Asociației Neamul Românesc,

ing. dipl. și licențiat în teologie

4 cf. https://www.facebook.com/IsraelinRomania/videos/566967164272073/

*

Nota redacției – Singurele victime din timpul războiului au fost evreii uciși la Iași de trupele germane, în iunie 1941, iar numărul lor, după istoricul evreu Minei, a fost de circa 550.