26 ianuarie 2018
NICOLAE CEAUŞESCU la 100 de ani
Autor: admin

Eveniment
„EROU AL PĂCII
Cu inimile pline de mîndrie,
Entuziaşti, prin tot ce-am făurit,
Avînd în frunte omul de-omenie
Urmăm PARTIDUL, ce-i nebiruit;
Şi azi, cînd PATRIA sărbătoreşte
Eroul naţiunii sub fald de Tricolor
Să-i spunem: „La mulţi ani”, muncitoreşte,
Cu el urcînd noi culmi spre viitor.
O ROMÂNIE NOUĂ, demnă, are
La cîrmă un bărbat cutezător;
Acest Erou al PĂCII-ntre popoare
E CEAUŞESCU, brav conducător”.​​​​​​​​

Gh. CREŢU

Dedicată „geniului” autohton al unor vremuri revolute, poezia a fost publicată în ziarul Scînteia, organul de presă al C.C. al P.C.R. (pentru cei care se fac că nu mai ştiu, dar şi pentru cei care nu au ştiut niciodată, publicaţia era organul central de presă al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, partidul unic care a dispus totalitar de România până în decembrie 1989, condus autoritar de „tovarăşul” Nicolae Ceauşescu). ​​​​​ Versurile au apărut într-un chenar central, în pagina 4 a ziarului din 25 ianuarie 1988, pagină dedicată şi ea (ca şi tot restul ziarului) „Tovarăşului Nicolae Ceauşescu profundă preţuire şi respect din întreaga ţară”.​​​​​​​​​ Nicolae Ceauşescu s-a născut la 26 ianuarie 1918, adică în urmă cu exact 100 de ani. Pentru omagierea „Cârmaciului”, aşa cum, printre multe altele, îl alintau extrem de numeroşii pupincurişti interesaţi (de crearea şi menţinerea acestui deşănţat cult al „personulităţii” fondatoare de eră nouă), întreaga mass–media existentă atunci se pregătea din vreme şi temeinic.
Cu sau fără intenţie, în ziar a fost publicată această poezie, exemplu dintr-un deşănţat cult al personalităţii. Poezia, nu se ştie din ce motive, contravenea intenţiilor „generoase” şi sigur extrem de sincere ale unei redacţii superpolitizate şi ale vigilentei propagande de partid.

Citiţi pe verticală prima literă a fiecărui vers şi o să înţelegeţi de ce. În ceea ce se cheamă acrostih, puteţi observa că, DIN PRIMA LITERĂ A FIECĂRUI VERS, PE VERTICALĂ, se compune „CEAUŞESC O LAE”. ​​​​​​​ Primele litere ale versurilor sunt boldite, aşa cum au fost marcate în textul publicat în ziar. Nu am putut să aflăm dacă era o „gafă” neintenţionată sau una „comisă” cu intenţie. Şi nici dacă, în ce-l priveşte pe autor şi pe alţi responsabili, s-a lăsat cu urmăriri securistice şi cu sancţiuni penale.

Dacă ce scria în ziar era adevărat, autorul poeziei lucra la Institutul de geologie şi geofizică din Bucureşti. Oricum, poezia a apărut aşa cum o vedeţi.

Unii au „observat” încă de atunci că era ceva cu… schepsis. În ce mă priveşte, am păstrat pagina din acel ziar, considerând „poezeaua” ca fiind în consonanţă cu simţămintele mele şi cu acelea ale multor români trăitori în asemenea vremuri de restrişte.
Văzând-o ca pe un fel de lovitură (sub centură!), scăpată de… cenzură.
Şi ca pe o răzbunare a celor mai mulţi dintre noi, pentru tot ce înduram în toţi acei ani: frig, foame, întuneric de toate felurile.​​​​​​​​​
Acum, la 100 de ani de la naşterea celui care era supranumit„Geniu al Carpaţilor”, „Cârmaci înţelept”, „Erou al păcii mondiale”, „Titan modern”, „Tribun al neamului” etc., v-o împărtăşesc şi dumneavoastră. ​​​​​​​​​​
Mai reverberează astăzi cineva la „afrontul” administrat atunci public „celui mai iubit fiu al poporului român”, în cel mai difuzat şi „periat” ziar al timpului!? ​​​​
Poate doar unii dintre (încă) destul de numeroşii nostalgici ai acelor timpuri. ​​
Cărora le dedicăm câteva melodii mobilizatoare din acei ani. Şi imagini cât se poate de reale[1].
Şi unii şi alţii trebuie să înţelegem că trebuie să ne aplecăm „fără mânie şi fără părtinire” asupra trecutului. îndreptându-ne privirea doar spre viitor[2]. Înţelegând că el aparţine cu adevărat doar autorilor faptelor de astăzi.
26 ianuarie 2018
Tiberiu M. Pană