213123
1 aprobat
124234234@yahoo.com
92.85.206.189
1.„Dicţionar enciclopedic ilustrat. Dicţionar istoric şi geografic universal”, apărut în 1931:
„Ceangăi, locuitori din mai multe comune din jud. Bacău şi Roman. Maghiari de origine şi catolici, emigraţi probabil prin secolul XIII din Transilvania în Moldova. Ei au avut un episcopat la Bacău înffinţat în vremea lui Alexandru cel Bun (1401). Astăzi bisericile lor ţin de episcopatul din Iaşi.”
(I.A. Candrea, Gheorghe Adamescu – „Dicţionar enciclopedic ilustrat. Dicţionar istoric şi geografic universal”, Bucureşti, Editura Cartea Românească S.A., 1931, pag. 1567)

2. „Fiindcă ungurii au rămas neclintiţi în legea lor papistăşească, şi-au păstrat şi limba ţării lor: dar ei înţeleg cu toţii şi limba moldovenească.”
(Dimitrie Cantemir – “Descrierea Moldovei”, Editura Litera Internaţional, Chişinău, 2001, pag. 171)

3. „Locuitorii judeţului Bacău sunt, cea mai mare parte, Români. Găsim încă, printre sătenii agricultori, şi vechi coloni de origină maghiară, păstrând până acum limba lor şi religiunea catolică. Apoi, ca mai în toate judeţele ţărei, se află, printre locuitorii statornici, Evrei, Armeni şi Ţigani. Populaţiunea română se compune din Moldoveni, băştinaşi ai locului, şi din Mocani, veniţi mai de curând din Ardeal. Fiecare din aceste ramure îşi păstrează caracterele sale etnice, în aşa grad, că sunt sate întregi de sute de familii de Ciangăi, cari nu ştiu încă un cuvânt româneşte, spre exemplu în: Faraoani, Cleja etc.”
(George Ioan Lahovari, „Marele dicţionar geografic al României”, volumul I, Editura Stabilimentului Grafic J. V. Socec, 1898, pag. 178)

4.„Populaţiunea ungurească stabilă în Moldova care se bucură de drepturile cetăţeneşti numără 50-60 000 suflete. Strămoşii Ciangăilor au alcătuit nişte colonii militare, aduse de Coroana ungară în Moldova pentru paza graniţei Regatului şi aşezate chiar pe graniţă, alcătuită de râul Siretiu.”
(Radu Rosetti – “Despre unguri şi episcopiile catolice din Moldova”, Analele Academiei Române, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1905, pag. 247)

5.”În regiunile moldoveneşti dintre vechea graniţă cu Ardealul şi Prut se află actualmente peste 200 aşezări, care cuprind o populaţie catolică ungurească ce se poate evalua, cu destulă preciziune, la cifra de 75.000 de suflete.”
(Gheorghe Năstase – “Ungurii din Moldova la 1646 după Codex Bandinus”, Arhivele Basarabiei, 1934, pag. 397-399)

6.„De la o vreme, unii dintre Secui trecură şi peste munţi, în Moldova, unde se aşezară în părţile Bacăului şi Romanului: sunt Ciangăii de astăzi.”
(Constantin Giurescu – “Istoria românilor”, Editura Cugetarea – Georgescu Delafras, Bucureşti, f.a., pag. 131)

7.„Încă din secolul al XIII-lea aflăm pe secui răspândiţi prin partea de jos a Moldovei actuale (Bacău-Putna), în valea Trotuşului. Ei ţineau de Episcopia Catolică a Milcoviei din secolul al XIII-lea, apoi de a Bacăului. Sate secueşti se întâlnesc mai târziu şi pe valea Siretului, răspândite prin ţinuturile Bacău, Roman, Iaşi. Aceşti secui din Moldova sunt cunoscuţi sub numele de „ciangăi”
(Octav George Lecca – „Dicţionar istoric, arheologic şi geografic al României”, Editura „Universul” S. A., 1937, pag. 469)

8.„O varietate etnică a Secuilor formează Ciangăii. Locuiesc mai ales în Moldova, în basinul Trotuşului cu afluenţii săi, în basinul Bistriţei inferioare între Piatra şi Bacău, spre gura Moldovei şi în valea Siretului mijlociu. Îndeosebi sunt două nuclee mai complete în jurul oraşelor Bacău şi Roman.”
(Ion Simionescu – “Ţara noastră”, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”, 1937, pag. 300)

9.„Secuii au trecut şi dincolo de Carpaţi, formând în Moldova populaţia numită a Ciangăilor.”
(P. P. Panaitescu – “Istoria românilor”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1942, pag. 68)

10.”Aceasta ne face să credem că acei incantatores întâlniţi de Bandinus în Moldova nu erau români ci ciangăi (populaţie maghiară din Carpaţii moldoveneşti).”
(Mircea Eliade – “De la Zalmoxis la Genghis Han”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1970, pag. 204)

11.”În Moldova, în doue din cele mai mari şi mai frumoase judeţie, mai cu semă Bacăulu şi Romanulu, locuitorii ţierani, cari suntu mai toţi răzăşi, moşneni şi proprietari mici, vorbesc numai unguresce.”
(Ioan Polescu – articolul de presă “Limba ungurească în Moldova”, “Amicul familiei”, IV. 2. 27., 1880, pag. 127)

12.“Iară până atuncea să ne mângâiem, fraţilor, cu nădejdea şi cu acest vin cam acru din viile ceangăilor, de la ţinutul Bacăului. Iaca, bine trăim noi cu aceşti ceangăi de lege şi limbă străină.”
(Mihail Sadoveanu – “Nicoară Potcoavă”, Editura pentru Literatură, Bucureşti, pag. 40, 1962)

********

Comentariul meu

Textul de mai sus dovedește un interes aparte al autorului pentru subiectul „ceangăii”! Un subiect care a fost prezent pe site-ul nostru și despre care îmi face plăcere să mai vorbesc o dată. Se leagă de acest subiect una dintre cele mai frumoase isprăvi ale mele, ale subsemnatului. O ispravă pentru care mă felicit de câte ori am ocazia, deci o fac și de data asta!

Iată isprava:

Ca student la Facultatea de limba și literatura română, în anul I, am aflat despre ceangăi că sunt o comunitate de maghiari catolici, care au trecut munții din Ardeal în Moldova în urmă cu câteva secole, că vorbesc în continuare limba maghiară, dar și limba română, învățată în Moldova. O populație bilingvă! Unanimitatea era deplină din partea specialiștilor români pe acest subiect, așa cum se vede și din scurta antologie de mai sus: ceangăii sunt maghiari pripășiți în Moldova, veniți din Ardeal.

Despre ceangăii din Moldova s-a mai vorbit la facultate la o adunare generală PCR, când ni s-a prelucrat un material despre niște abuzuri făcute de organizațiile PCR și de stat din județul Neamț. Printre aceste abuzuri se număra și acordul autorităților pentru construirea unor biserici impozante în câteva sate de catolici, de ceangăi. Povestea în sine era încântătoare: sătenii făcuseră la județ cerere să li se permită „să lărgească biserica” din sat, primiseră aprobarea și în timp record au lărgit biserica: adică au construit o biserică nouă, mult mai mare, în jurul celei vechi care a rămas în pântecul noii construcții, de unde a fost scoasă apoi cu roaba, demolată cu mare grijă. Soluție deosebit de ingenioasă, pe care autoritățile de la capitala de județ o acceptaseră, se făcuseră a nu vedea stratagema!

Am comentat cu colegii „de partid”, entuziasmați ca și mine de ingeniozitatea și curajul acelor români! „Dar nu sunt români, sunt ceangăi”, a subliniat un coleg. Și mi-aduc bine aminte că precizarea aceasta nu mi-a picat bine. Mi-ar fi plăcut să știu că niște români au avut ideea și tăria de caracter pentru asemenea ispravă!…

Asta se întâmpla pe la mijlocul anilor 1970, cred. După câțiva ani, aflat în redacția de la „Flacăra”, dând să plec, colegul Victor Niță mă oprește, să-mi dea ceva. Și scoate dintr-un sertar al biroului un dosar voluminos cu precizarea că plicul zace în redacție de vreo doi ani și nu știe ce să-i răspundă autorului. E o problemă de lingvistică, a precizat Victor Niță. Am luat dosarul și pe copertă avea un titlu care mi-a atras imediat atenția: „Originea românească a ceangăilor din Moldova”. Am ajuns acasă și am citit pe nerăsuflate manuscrisul de peste 200 de pagini, semnat Dumitru Mărtinaș.
A doua zi m-am prezentat la redacția „Flacării” cu un text despre manuscrisul citit, cu cuvinte de laudă pentru autor, pe care-l invitam să ia legătura cu mine, în vederea valorificării manuscrisului. Afirmam categoric că textul merita să fie publicat!

În câteva zile am primit la redacție vestea că autorul, Dumitru Mărtinaș, plecase dintre noi în urmă cu două luni!… Mi-a scris fiica autorului, dar și o persoană necunoscută, Vasile Maria Ungureanu, care cunoștea manuscrisul, îl cunoscuse bine și pe autor, și, mai presus de toate, cunoștea problema, fiind de profesie filolog și originar dintr-un sat ceangăiesc din Moldova.

Convins de valoarea manuscrisului, am decis să fac tot ce-mi stătea în putință pentru a aduce textul la cunoștința publicului, a specialiștilor. Demonstrația autorului mi se părea convingătoare. Dumitru Mărtinaș susținea că ceangăii din Moldova sunt, aproape toți, români din Ardeal, trecuți în Moldova din motive de persecuție religioasă. Erau catolici, iar odată cu reforma și calvinismul introduse în Transilvania de oficiali maghiari, fuseseră presați să părăsească religia catolică și să treacă la noua religie. Ceea ce n-au acceptat și, drept urmare, au luat calea strămutării în Moldova, loc tradițional de refugiu pentru toți ardelenii. În aceeași situație au fost și un efectiv de maghiari, vorbitori de maghiară, limbă pe care au păstrat-o până în zilele noastre. Aceștia reprezintă un procent de 5% dintre „ceangăi”!

Dumitru Mărtinaș vine cu o precizare foarte importantă: dintre toți cei care s-au pronunțat asupra statutului etnic al ceangăilor din Moldova el era primul autor originar dintr-un sat de ceangăi. În această calitate el cunoștea lumea ceangăilor, cunoștea cum vorbesc aceștia, ce tradiții au, ce etnografie specifică au. Principalul argument al lui Dumitru Mărtinaș era cel lingvistic. Invincibile argumentum!Ca ceangău, Mărtinaș aduce o mărturie la care străinii nu aveau acces. Și anume numai din interiorul comunității de ceangăi puteai să-ți dai seama că aceștia vorbeau limba română în două feluri: în graiul matern, româna din familie, din comunitatea de ceangăi, și în limba română cu puternice influențe din zonă, din graiul moldovenesc sau din limba literară, oficială, pe care o vorbeau în afara localității, a lumii lor de catolici moldoveni.

Noutatea adusă de Mărtinaș este că studiază această limbă română specifică satelor de ceangăi și consemnează o serie de particularități cu totul străine graiului moldovenesc. În felul acesta se demonstrează că ceangăii veniseră din Ardeal ca vorbitori ai limbii române, ai unei variante dialectale a limbii române care nu avea nicio legătură cu varianta moldovenească a limbii române. Imensa majoritate a acestor ceangăi nu au habar de limba maghiară, au conștiința etnică de români, iar prin trăsături etnografice specifice aparțin universului românesc. Este vorba aici în primul rând de portul popular, țărănesc. Fotografiile atașate textului erau extrem de convingătoare.

Argumentul cel mai spectaculos este că în limba română vorbită în satele de ceangăi sunt folosite cuvinte românești care au dispărut din celelalte dialecte românești, cuvinte de origine latină, care s-au folosit cândva și în alte zone dialectale, dar care nu s-au păstrat până azi în uzul popular decât la așa zișii ceangăi, la catolicii din Moldova. Nota bene: acești catolici nu folosesc cuvîntul „ceangău” între ei, nu se identifică etnic ca ceangăi, ci ca români, ca moldoveni catolici.

În aceată ordine de idei pomenesc cuvîntul LER, provenit din latinescul LEVIR, care înseamnă „soțul unei surori mai în vârstă”. (A nu se confunda cu LERUI, LER din colinde!) Acest cuvînt a fost cândva folosit de toți românii, avem rămase toponimul LEREȘTI și numele de familie LERESCU derivate de la acest LER. Mai mult, acest LER din vocabularul ceangăilor este singurul supraviețuitor al latinescului LEVIR de pe întinsul întregului teritoriu lingvistic romanic. Mi s-a părut deosbit de spectaculos și de convingător acest argument cu privire la apartenența ceangăilor la comunitatea etnică românească.

Intră aici și câteva arhaisme fonetice, pronunții străvechi ale unor cuvinte românești. De exemplu, pronunția LIERTARE, pentru IERTARE, sau LIEPURE pentru IEPURE, fază intermediară de la latinescul LIBERTARE, respectiv LEPOREM. Se face astfel dovada că ceangăii sunt urmașii unei comunități românești care la un moment dat au întrerupt legăturile organice cu alți români și au trăit o vreme izolați de ceilalți români, ceea ce a făcut posibilă conservarea unor cuvinte și forme arhaice, dispărute din limba română comună.

Norocul manuscrisului a fost apariția mai sus numitului Vasile Maria Ungureanu, cu care am intrat în legătură. Un năzdrăvan de om! Fusese învățător în satul său și fusese dat afară din învățămînt și arestat pentru vina de a fi ieșit să protesteze când, după 1948, satul a fost declarat de autoritățile comuniste sat de ceangăi, de minoritari etnici, vorbitori de maghiară, drept care în școală trebuia introdusă limba maghiară, pe care, în fapt, n-o cunoștea nimeni. La vremea aceea Partidul Muncitoresc Român era un partid în care românii erau minoritari, iar conducerea PMR era dominată de alogeni, de evrei, de maghiari, și de alți minoritari. Năzdrăvanul de Vasile s-a dus cu toți copiii din școală, cu tricolorul în frunte, să protesteze la primărie pentru drepturile limbii române!… Și pentru asta a făcut câțiva ani de pușcărie!… Când l-am cunoscut eu lucra la CFR și venea des la București, unde se întâlnea cu prelați catolici din București cu care avea convorbiri de taină. Mi le-a împărtășit și mie, după ce ne-am împrietenit bine!

Fratele Vasile era filolog ca pregătire universitară. Scrisese câteva articole în presa științifică. Cunoștea bine problema ceangăilor. Era și el, repet, catolic din Moldova, ceangău! Am hotărît să purcedem la pregătirea textului lui Mărtinaș pentru tipar. Vasile urma să facă completări bibliografice și alte observații de natură strict filologică, iar eu urma să „periez” textul, să asigur redactarea textului mai ales sub apectul eliminării unor fraze care se repetau prea des. Nu am completat textul lui Mărtinaș, ci l-am scurtat. Am luat legătura și cu familia, cu fiica lui Mărtinaș, o doamnă doctor care ne-a secondat cu brio.

În paralel, am început să tatonez autoritățile politice în vederea publicării, deloc ușoară. Dificultatea publicării rezida în faptul că lucrarea lui Mărtinaș intra în contradicție cu propaganda ungară, pentru care ceangăii din Moldova, adică catolicii din Moldova, reprezentau comunitatea etnică maghiară de la extremitatea estică a teritorilui de limbă maghiară. Cum maghiarii din PCR erau în continuare o forță ocultă, dar deosebit de eficientă, răspunsul autorităților, al secției de propagandă din CC al PCR, a fost refuzul. Cică să nu ne supărăm unii pe alții în interiorul lagărului socialist de națiuni înfrățite! Am insistat pe lângă Mihnea Gheorghiu, care sigur putea să înțeleagă importanța lucrării lui Mărtinaș, acesta a intervenit pe lângă un Enache, responsabil cu propaganda în PCR, dar degeaba!

Am stat așa cu cartea depusă la Editura Științifică vreme de un an sau doi, și deodată suntem chemați să dăm drumul cărții în graba cea mai mare! Din ordinul lui Nicolae Ceaușescu personal!
Ce se întâmplase? La Budapesta apăruse o Istorie a Transilvaniei cu atacuri iredentiste fățișe la adresa românilor, a României. Cartea a stârnit recenzii severe din partea noastră, iar Ceaușescu, într-un conclav pecerist dăduse ordin să se publice imediat o carte prin care să contracarăm iredentismul maghiar. Așa și-au adus aminte tovarășii de la secția de propagandă a CC al PCR de manuscrisul lui Mărtinaș. Cartea a apărut cu „celeritate”, dar vreme de câteva săptămâni nicio publicație nu i-a semnalat apariția. Mi-am dat seama că este un mic complot al tăcerii. M-am plâns lui Paul Anghel, marele „protocronist”, iar acesta l-a făcut atent pe Ilie Ceaușescu, de la care a venit intervenția, drept urmare revista „Luceafărul” a organizat o masă rotundă, pe două pagini și ceva, care a avut un mare impact în public!

Printre altele s-a făcut și o lansare a cărții la Cluj-Napoca, cu care ocazie am fost contactat de „nea Ionică”, un ofițer de securitate, care mi-a relatat ce ar putea să se întâmple la lansarea cărții. Nu s-a întâmplat mare lucru, publicul s-a purtat la nivel universitar, academic, fără reproș!

Cartea lui Mărtinaș, grație aranjamentelor pe care le-a putut face fratele Vasile Maria Ungureanu, a stârnit interesul Vaticanului, fiind vorba de o comunitate de catolici. Așa ne-am trezit cu o comandă de la Roma, solicitând traducerea cărții în italiană. Dacă nu mă înșel, traducerea a fost făcută de Anca Giurăscu, iar în toamna lui 1987 s-a făcut lansarea cărții apărută la editura Vaticanului, pe cheltuiala Papei. Am participat la acest eveniment, tot datorită lui Vasile Maria Ungureanu, când am putut săruta inelul Papei Ioan Paul al II-lea, i-am înmânat cartea și i-am spus că sunt un român ortodox și că în România toți românii îl iubesc și îl așteaptă!…

Mă mândresc sau mă amăgesc că, probabil, de la mine a primit Papa prima invitație de a vizita România… După câteva luni, în februarie 1988, Părintele Patriarh Teoctist avea să se întâlnească tot la Vatican cu Papa și să-i lanseze istorica invitație.
Dar satisfacția cea mai mare mi-a dat-o faptul că am reușit să public cartea unui autor care mi-era complet necunoscut, carte a cărei valoare am știut s-o prețuiesc și nu am pregetat să-i dedic ore și energie pentru a-și împlini destinul. Am constatat cu această ocazie că poți fi mult mai eficient atunci când susții drepturile și valoarea unui text al altcuiva, care nu-ți aparține! E mult mai ușor să te bați pentru altul!

…Mă opresc aici. De multă vreme intenționez să las în urma mea un text lămuritor despre marele român care a fost preotul greco-catolic Vasile Maria Ungureanu. O voi face cât de curând, când voi mai spune câte ceva și din povestea cu ceangăii! Deocamdată atât!

Îi mulțumesc necunoscutului coleg a cărui intervenție pe site m-a mobilizat! Sper să ne vedem la o cafea!

Ion Coja