CD
49 aprobate

denitsoc@gmail.com
75.57.36.95

 

Sa vedem ce ne pregatesc elitele cu Marea resetare ce vine in coada Pandemiei:

MAREA RESETARE
Dorin Andreescu, MD și Martin S. Martin

“Chem la acțiune imediată pentru a introduce acest Plan Marshall Universal, prin care să fie salvate natura, popoarele și planeta.” – Charles, Prince of Wales.

Harta intervențiilor care urmează să schimbe lumea conform teoriei Marii Resetări
Marile schimbări care au modificat istoria lumii au fost fie fenomene naturale, fie campanii militare de neoprit, fie acțiuni umane deliberate.
Ultima categorie cuprinde descoperirile/invențiile sau ideile și mișcările sociale inițiate cu scopul de a schimba lumea.
Cele mai multe din ideile de schimbare a lumii s-au dovedit utopii.
Așa au fost – în epoca modernă – socialismul utopic, Fourierismul, comunismul, nazismul, utopiile monarhice, anarhismul, utopiile ecologice, feminismul, patriarhalismul, utopiile reformiste, societatea iubirii libere, naturismul, utopia gay-lesbiană și altele.

Și creștinismul a fost, în mai multe perioade, o utopie care promitea salvarea lumii, dar care a fost condusă de biserica ei pe drumul distrugătoarelor Cruciade și al marii terori a Inchiziției.
Termenul Utopie a fost creat de Sir Thomas Moore (Morus), în cartea sa cu
același nume, publicată în anul 1516.
Înțelesul de azi al utopiilor este acela al unor locuri imaginare, unde lucrurile
sunt perfecte, într-o societate cu legi, guvernare și relații sociale ideale.
Un fel de „rai pe pământ”.
Toate proiectele utopice au propus variantele lor de modificare a lumii, care se bazează pe trei elemente principale: o lume „nouă”, un om „nou” și unalt mod de organizare a societății umane.
Și cele mai multe, dacă nu toate, și-au atribuit capacitatea de a salva lumea.

În ultima vreme, o teorie lansată în anul 2015 – resetarea capitalismului – este reactualizată într-o variantă mult extinsă și intens comentată.
De la resetarea capitalismului, adepții ei au trecut la Marea Resetare a Lumii.
Motivul grabei este că pandemia COVID19 apare adepților acestei teorii
momentul optim (criza necesară) pentru a schimba lumea oamenilor, relațiile
dintre ei, modelul economic, organizarea socială și rolul statului.
Pierderea unei astfel de ocazii apare resetiștilor ca o șansă ratată pentru a duce la îndeplinire proiectul lor, care ar putea duce la o întârziere de decenii.
Pe lângă multe elemente contestabile din teoria resetării, însăși această
legare obsesivă de momentul pandemiei deschide poarta unor mari îndoieli
legate de realismul proiectului.
Odată cu apariția pandemiei din 2020, agenda forumului pare a se schimba
radical. In Aprilie 2020, a apărut un articol care leagă pandemia covid de
distrugerea naturii.

Sunt prezentate numeroase exemple de degradare a sistemelor ecologice, dar articolul pare o încercare stângace de a “ trage spuza pandemică pe turta ecologică”
In Mai 2020, a fost lansat programul Marea Resetare, un plan mult mai
ambițios decât îndemnurile trecute de a sădi copaci și de a promova energia „verde” și care a devenit un proiect de schimbare radicală a societății, care ar
urma să fie reclădită după idei și soluții cu un puternic iz neomarxist
Sub numele de Marea Resetare (de la verbul englez to reset, a schimba un
program de calculator și – prin extensie – a schimba, a reorganiza) este prezentat un proiect care nu mai este doar reforma sistemului capitalist, ci modificarea globală a lumii.

Ideile acestui proiect au fost deja îmbrățișate de un mare număr de celebrități
(Joe Biden, Charles – Prince of Wales, Justin Trudeau, John Kerry, Kristalina
Georgieva – directoarea Fondului Monetar Internațional, Boris Johnson –
primul ministru al Marii Britanii, Antonio Guterres — secretarul general ONU, Bill Gates, Al Gore și mulți alții), politicieni, lideri ai business-ului mondial, ai finanțelor și ai tehnologiei, corporații, organizații de presă, analiști și comentatori.

Marea Resetare apare ca un proiect al elitelor.
Forumul Economic Mondial a fost înființat în 1971 de Klaus Schawb,
profesor de economie la universitatea din Geneva, inițial ca o organizație
axată pe scimbul de experiență managerială. Treptat, au fost adăugate chestiuni sociale și politice.
Fundația este susținută financiar de peste 1000 de companii, majoritatea
firme internaționale de vârf.
Odată pe an, la Davos în Elveția, are loc întrunirea forumului, cu participarea unor importante figuri politice, șefi de state și de guverne, celebrități din media și arte.
Se discută variate subiecte, mai ales cele legate de schimbarea climatică, de
dezvoltarea economică și de protecția mediului, probleme planetare reale.

Eficiența și impactul discuțiilor sunt oarecum discutabile, iar forumul pare deseori a promova un “capitalism cu față umană“ …Cântărețul rock Bono s-a referit ironic la întâlnirea anuală de la Davos drept “ a meeting of the fat cats in the snow”.
Marea Resetare – un plan pentru salvarea lumii?
Cartea
COVID19: the Great Reset
(2020), de Karl Schwab (în colaborare cu
Thierry Malleret), chairmanul faimoasei organizații de elită World Economic
Forum și teoreticianul profet al Marii Schimbări, prezintă situația actuală ca o stare de criză majoră, dar și ca o oportunitate unică de a corecta lucrurile, de care lumea ar avea – după părerea lui – o nevoie acută.
Cartea propune un plan de recuperare după marea criză economică în desfășurare, care a pornit de la evoluția pandemiei COVID, cu avertismentul că, fără o reorganizare globală a întregii lumi, evoluția omenirii va fi, de aici înainte, una către suprapopulare, regres, dezorganizare, schimbări climatice periculoase și
poluare toxică.
Nu mai e vorba de reforma sistemului economic capitalist, care s-a îndepărtat de scopurile lui, ci de o schimbare a întregii lumi și a modului de funcționare al tuturor sectoarelor.
Schwab și Malleret cheamă pentru colaborarea tuturor experților și liderilor lumii pentru a construi un nou contract social, care onorează demnitatea fiecărui individ uman.

Promotorii Marei Resetări propun o îndepărtare de capitalismul existent, cu crearea unor piețe mai corecte, cu introducerea unor metode prin care să se asigure sustenabilitatea și îmbunătățirea mediului înconjurător și al celui social și cu utilizarea indicatorilor de guvernare (ESG- Environment, Social and Governance criteria) în toate economiile.
ESG sunt anticipate să fie aplicate intens în investiții și să fie ghidate de indicatorii de măsurare astfel ca investițiile să fie făcute constant pe o bază relativ științifică.
În luna septembrie 2020, WEF (World Economic Forum) a publicat seria de criterii ESG cu care să se modifice business-ul mondial, pe care le-a numit indicatorii de măsurare a capitalismului de acționar (stakeholder capitalism).
Acest set de indicatori este construit pe patru paliere majore:

Populația: raportare permanentă a structurii populației, diversitate, nivel de venit, condiții de sănătate, securitate…

Planeta Pământ: emisiile de gaze, nivelul emisiilor de carbon,

Modul în care oamenii vor munci și vor trăi va suferi o schimbare
profundă;

Se va introduce un venit universal, într-o formă fără bani lichizi;

Fiecare mișcare personală va fi supravegheată electronic (o frapantă coincidență cu sistemul de supraveghere al populației și de recunoaștere facială introdus în China);

Orice producție se va supune condițiilor unei energii curate și unui mediu sustenabil;

Utilizarea resurselor naturale va fi adusă la minimum. În colaborare cu
câteva țări cheie, o agenție mondială va fixa prețul emisiilor de CO2
(prețul carbonului) la un nivel extrem de ridicat, pentru a descuraja
consumul de carburanți fosili;

Statele Unite nu vor mai fi cea mai mare putere a lumii, ci aceasta va fi
dominată de un grup de țări;

Organele nu vor mai fi transplantate, ci implantate, folosind organe noi
care vor fi produse prin imprimare 3D.

Consumul de carne va fi redus la un nivel minim; alimentația va fi în principal bazată pe vegetale, sau pe carnea artificiala.

Iată ce crede Bill Gates despre hrana omenirii viitoare:
Va trebui sa construim o lume mai buna, mai corecta, mai sigură.
Creșterea animalelor și păsărilor dar și prelucrarea lor au un rol negativ și sunt o cauză a încălzirii globale. Sacrificarea lor de asemenea nu reprezintă un act uman. Excrementele lăsate de animale și păsări în gospodarii sau pe câmp poluează atmosfera. Va trebui să ne orientăm spre hrana artificială sau carnea moleculară. Am investit sume uriașe în crearea hranei care va substitui carnea propriu-zisă. De asemenea, virușii apar și datorită activității excesive de creștere a animalelor și păsărilor, în special a hibrizilor sau a celor sălbatice. Va trebui să renunțăm la aceste obiceiuri barbare. Voi crea carnea moleculară sau hrana vitorului.
Voi salva planeta și omenirea (!), asta este misiunea mea spirituală
(discurs la WEF meeting 2020) Bill Gates nou MESIA!
.

Valorile occidentale vor fi supuse la modificări dramatice , până la dispariția lor.

După activista ecologistă daneză Ida Auken: lucruri precum „boli produse de modul de viață, schimbare climatică, criza refugiaților, degradarea mediului, orașe aglomerate, poluarea apei, poluarea aerului, tulburările sociale și șomajul” vor aparține trecutului.

Autoarea prezice că oamenii vor fi atât de fericiți să se bucure de o astfel de viață frumoasă încât „drumul pe care am mers până acum va fiuitat”.

Majoritatea bolilor vor fi eradicate;

Timpul de muncă va scădea și timpul de relaxare va crește;

Mașinile electrice vor înlocui vehiculele convenționale cu ardere internă. Majoritatea drumurilor și a parcărilor vor deveni spații verzi și zone pietonale;

Până în 2030, agricultura va oferi în principal alternative vegetale pentru aprovizionarea alimentară în locul cărnii și al produselor lactate.

Utilizarea pământului pentru producția de hrană pentru alimente va
scădea considerabil, iar natura se va răspândi din nou în lumea întreagă.

Marea resetare va permite o aplicare corectă a celei de a 4-a revoluții industriale și a inteligenței artificiale, nu pentru profit, ci pentru satisfacerea tuturor;

Capitalismul de azi va fi înlocuit cu un capitalism managerial, util societății;

Unii au numit Marea Resetare o cale de a atinge „socialismul corporatist”;

Oamenii vor primi noile schimbări, în primul rând pentru faptul că toți
membrii societății vor avea asigurate venitul de bază, hrana și sănătatea;

Războaiele nu vor dipărea, dar ele vor avea loc în spațiul cibernetic și în
mintea oamenilor;

După Karl Schwab, pentru implementarea Marii Resetări este nevoie de
o participare și o colaborare strânsă a tuturor conducătorilor și specialiștilor;

Se anticipează introducerea unui sistem de detectare și sancționare a „nesupușilor” și a „indezirabililor” (ceva asemănător sistemului de credit social introdus în China); Populația va fi permanent monitorizată și vor fi identificați „inutilii”;

Sunt puține amănunte disponibile despre sistemul de conducere a acestei lumi integrate ca și despre identitatea viitorilor conducători, dar se bănuiește că ei vor fi aleși din rândul tehnocraților, nu al politicienilor de carieră;

S-a emis și opinia că în planurile de îmbunătățire a populației este inclusă și strategia eugeniei, care este încorporată în proiectul transumanismului
(noua variantă de „om nou”);

Pe calea către un capitalism cu caracteristici chineze
Marea Resetare apare ca o formă de copiere a sistemului chinez în Occident.
Ideologia și retorica Marii Resetări sunt aproape aceleași cu cele ale revoluțiilor socialiste, dar folosite pentru atingerea unor scopuri ușor modificate. Socialismul promite ocrotirea celor oprimați de ”răul” economic și politic, promovarea intereselor economice ale claselor inferioare, scoaterea persoanelor „periculoase” din viața publică și din viața civică activă, preocuparea pentru ”binele comun”.
Și aceasta prin revoluțiile socialiste, pe care Marea Resetare nu le include în
strategia ei.

Varianta contemporană este socialismul corporatist, un sistem cu doi piloni:
socialismul deja existent, la care se adaugă monopoluri corporatiste.
Diferența dintre socialismul de stat și cel corporatist ține de entitatea care
controlează mijloacele de producție.
Ambele sisteme se bazează pe monopol – unul pe monopolul de stat, celălalt
pe monopolul corporatist.
Ambele depind de ideologia socialist-comunistă. În cea mai nouă versiune a
sa, această ideologie îmbracă forma progresismului și a ”justiției sociale”.
Scopul ultim este socialismul. Mijloacele pentru atingerea scopului sunt
socialismul democratic și capitalismul progresist.

Paralela cu China explică și autoritarismul marilor corporații hi-tech. Ele
sunt aparatul de comunicare ideologică necesar pentru promovarea
socialismului corporatist sau a capitalismului cu caracteristici chineze.
Asta presupune o reducere a drepturilor individuale – inclusiv dreptul la
proprietate, libertatea de expresie, de circulație, de asociere, a religiei, libera
întreprindere.
Marea Resetare va implementa sistemul politic la fel cum s-a făcut în China
– cu supraveghere 5G a orașelor, un sistemul de credite sociale, cu pașapoarte medicale, închisori politice și alte metode de represiune și control social și politic.

Resetiștii vor să se ajungă la condiția de „nimeni nu posedă nimic”, de unde se deduce că singurul proprietar este Statul.
Pentru cei mai agresivi resetiști, Marx nu a fost destul de radical, nici liderii politici din țările numite comuniste, unde s-a aplicat – după părerea resetiștilor/progresiști – un socialism „greșit”.
De data aceasta, cei ce vor schimbarea lumii prin Marea Resetare țintesc la
aplicarea cea mai radicală cu putință a desființării proprietății private –
ultima utopie socialistă.

Dar experiența istorică a arătat că în toate țările în toate țările în care s-a
aplicat socialismul, gestionarea proprietății de stat a fost dezastruoasă și
tocmai această degradare economică progresivă a contribuit la colapsul
acelor țări. Atunci cum de este teoretizată noua revoluție care trebuie să aibă
sub control și să facă să funcționeze corect toată economia lumii?
Neomarxiștii susțin teoria că nu ideile socialiste sunt greșite, ci felul în care
a fost aplicat programul economic din țările comuniste (unde s-a introdus un
„socialism greșit”) a fost de vină pentru eșec.

Unul din argumentele lor este exemplul succesului economic al Chinei, pe
care îl privesc drept urmare a menținerii conducerii comuniste, deși creșterea
economică din China a apărut numai atunci când s-a permis introducerea
capitalismului într-o parte a sistemului economic.
Proiectul Marii Resetări este, printre altele, anticapitalist (reformarea
capitalismului), antiamerican (Statele Unite nu vor mai fi puterea dominantă
a lumii) și antiproprietate. Numai că mari economiști ai lumii (Milton Friedman, Friederich Hayek, Ludwig von Mises) au arătat că libertatea individuală este legată de libertatea de a avea și păstra proprietatea, de libertatea economică.

Resetiștii apar ca teoreticienii unor schimbări a lumii fără precedent, care vor să impună modificări prin care întreaga lume va intra în zone necunoscute și neexplorate.
De ce cred adepții Marii Resetări că, odată ajuns unicul proprietar, Statul va
face mai mult și mai bine decât a făcut în țările unde a fost principalul
proprietar?
Cât de mare și din cine va fi compus aparatul administrativ care va gestiona
întreaga economie a lumii? Cum vor fi selectați acești administratori,
obligatoriu să fie părtași la noua ideologie?
Cum se poate anticipa că toți cei care în prezent sunt factori de conducere în
economie vor fi instantaneu cooptați în programul resetar?
Nu vor fi cei mai mulți din ei „opozanți”, „indezirabili” sau „neatașați”?

Până în prezent, neomarxismul a fost activ în special în domeniul gândirii, al
culturii, ideilor, limbajului, practicilor sociale, sexului dar, iată, că dacă
asociem Marea Resetare cu neomarxismul asistăm la o extindere a acestuia
în zone pe care, până în prezent, le-a ignorat: economia lumii, tipul de
proprietate, relațiile de muncă și producție.
Sursa :
https://romclub.wordpress.com/2021/02/05/buletinul-lunii-februarie-2021

Dezaprobă |