FIUL SPUNE ADEVĂRUL 

TRIST 

NICIODATĂ NU A FOST SPUS MAI BINE.

 


Timpul este ca un râu. Nu puteți atinge apa de două ori, deoarece debitul care a trecut nu va mai trece niciodată. Franklin Graham vorbea la Prima Biserică Baptistă din Jacksonville, Florida, când a spus că America nu se va întoarce.

El a scris: „Visul american s-a încheiat pe 6 noiembrie 2012.
Al doilea termen al lui Barack Obama a fost cuiul final în sicriu pentru moștenirea bărbaților creștini albi care au descoperit, explorat, pionierat, stabilit și dezvoltat cea mai mare republică din istoria omenirii. 
O coaliție de negri, latino-americani, feministe, homosexuali, lucrători guvernamentali, membri ai sindicatelor, extremiști de mediu, Mass-Media, Hollywood, tineri neinformați, „nevoiașii pentru totdeauna”
șomerii cronici, extratereștrii ilegali și alți „colegi de călătorie” au pus capăt Americii lui Norman Rockwell.

Nu îi veți mai vota niciodată pe acești oameni. Va fi nevoie de acte individuale de sfidare și de manifestări masive de neascultare civilă pentru a reveni la drepturile pe care le-am permis să le ia. Va fi nevoie de zeloți, nu moderați și timizi, să nu ajungă la RINO-uri (republicani numai cu numele) pentru a îndrepta această navă și a restabili țara noastră iubită la statutul său anterior.

Oameni ca mine sunt complet irelevanți din punct de vedere politic și cu coaliția menționată anterior care a predat țara noastră. Probabil că nu voi mai putea niciodată să comentez în mod legal sau să mă preocup de cultura patrimoniului nostru și a tradițiilor noastre, fără ca vreun foc să fie tras.

Cocker spaniel este în afara verandei, pitbull-ul se află în curtea din spate, Constituția americană a fost înlocuită cu „Regulile pentru radicali” a lui Saul Alinsky, precum și ticăloșii din Chicago, David Axelrod, împreună cu socialistul internațional George Soros, pe marioneta lor bej, și ne-au adus Actul 2 din Noua Ordine Mondială. Cortina va coborî, dar pagubele s-au făcut, s-a spus povestea.

Cei care vin după noi vor trebui încă o dată să-și riște viața, averile și onoarea lor sacră de a readuce Republica pe care această generație a spulberat-o timid din cauza vinovăției albe și a corectitudinii 
politice...”
 
Ai curajul să o dai mai departe?

Eu tocmai am făcut-o......

ÎN DUMNEZEU NE ÎNCREDEM

 

————————————-

Time is like a river.  You cannot touch the water twice, because the flow that has passed will never pass again. Franklin Graham was speaking at the First Baptist Church in Jacksonville, Florida, when he said America will not come back.
He wrote:
The American dream ended on November 6th, 2012.
The second term of Barack Obama has been the final nail in the coffin for the legacy of the white Christian males who discovered, explored, pioneered, settled and developed the greatest republic
in the history  of mankind.”
 
A coalition of blacks, Latinos, feminists, gays, government workers, union members, environmental extremists, the Media, Hollywood, uninformed young people, the “forever needy,” the chronically unemployed, illegal aliens and other “fellow travelers” have ended Norman Rockwell’s America.

 You will never again out-vote these people. It will take individual acts of defiance and massive displays of civil disobedience to get back the rights we have allowed them to take away.  It will take zealots, not moderates and shy, not reach-across-the-aisle RINOs (Republicans In Name Only) to right this ship and restore our beloved country to its former status.

People like me are completely politically irrelevant, and with the aforementioned coalition which has surrendered our country. I will probably never again be able to legally comment on or concern myself culture of our heritage and our traditions without a shot being fired.

 

The Cocker spaniel is off the front porch, the pitbull is in the back yard, the American Constitution has been replaced with Saul Alinsky’s “Rules for Radicals” and the likes of Chicago shyster David Axelrod along with international socialist George Soros have been pulling the strings on their beige puppet and have brought us Act 2 of the New World Order.             

The curtain will come down but the damage has been done, the story has been told.

Those who come after us will once again have to risk their lives, their fortunes and their sacred honor to bring back the Republic that  this generation has timidly frittered away due to white guilt and political correctness..”

 

Got the guts to pass it on?  

You bet I do and just did….          

IN GOD WE TRUST