Platforma electorală PROFESIONIȘTII își propune să trimită câțiva parlamentari cu care să participe la actul de elaborare a legilor. Cu cât numărul de parlamentari este mai mari, cu atât cresc și șansele de a avea un cuvînt de spus și în actul de guvernare propriu-zisă. Accesul unor profesioniști autentici la cârma Țării va face posibilă elaborarea și realizarea unui Proiect de Țară care să rezolve marile probleme cu care România se confruntă.

Nu vor lipsi din Proiectul nostru de Țară următoarele obiective:

Măsuri legislative:

Legea cea mai importantă de care România are nevoie este o nouă Constituție, care să îndrepte ambiguitățile și contradicțiile din actuala Constituție. Elaborarea unui nou proiect de constituție depășește puterile noastre, dar ceea ce putem face este să spijinim constituirea unui grup de specialiști, fără culoare politică, proveniți mai ales din mediul academic și universitar, care să lucreze la un proiect de constituție. Vom participa la elaborarea acestui proiect prin specialiștii care fac parte din grupul nostru.

Alte propuneri legislative:

1. Elaborarea unui Proiect de Țară, la care să-și aducă contribuția în primul rând societatea civilă: mediul academic și asociațiile profesionale, ONG-urile cu vocație patriotică. Legea privind planificarea pe termen lung a marilor investiții și obiective va obliga guvernele să lucreze pentru realizarea proiectului de Țară. Dacă nu ne planificăm noi înșine viitorul, vom intra în planificarea făcută în alte cancelarii. 

2. Vom modifica legea electorală, vom introduce turul 2 în alegerile locale, vom stimula participarea la alegeri a unor candidați independenți;

3. Vom simplifica legea referendumului național și local pentru a se putea apela mai des la acest procedeu democratic. Vom aplica rezultatul refrendumului care a stabilit ca Parlamentul să numere numai 300 de membri;

4. Vom elabora legea răpunderii ministeriale, vom introduce principiul competenței în administrația de stat, funcțiile din acest sistem urmând să se ocupe numai prin concurs;

5. Vom anula legile abuzive și discriminatorii din ultimii 30 de ani;

6. Introducem un prag maxim pentru salariile bugetarilor și pentru pensii, vom diminua cumulul de salarii și de pensii, vom micșora distanța între pensiile mari și cele mici;

7. Revizuim contractele de privatizare și, acolo unde se mai poate, le anulăm;

8. Revizuim retrocedările abuzive, îndeosebi cele din Transilvania, și le anulăm;

9. Revenim la legea controlului averilor, introducem principiul că orice avere trebuie justificată în fața legii;

10. Revizuim legea achizițiilor publice, vom introduce principiul transparenței în cheltuirea banului public.

11. Descurajăm și combatem traseismul politic;

12. Diminuăm drastic finanțarea partidelor politice din bani publici.

13. Vom introduce criterii transparente de evaluare a activității magistraților și a forțelor de ordine.

14.  Îmbunătățirea calității programelor radio-tv, prin cenzura și auto-cenzura impusă de bunul simț, de moralul public, de tradiția mass mediei autohtone.

O prioritate legislativă pentru noi va fi să elaborăm și să aplicăm LEGEA PĂMÂNTULUI. Această lege va avea ca scop (1) să interzică accesul investitorilor străini la proprietatea funciară, să condiționeze acest acces în așa fel încât practic să nu mai fie posibil ca străinii să cumpere mari suprafețe de teren. Această lege va sta totodată la baza unei ample acțiuni de (2) stopare a procesului de eroziune a solului, de deșertificare. În grupul nostru se află persoane care au propus deja autorităților programe minuțios elaborate prin care pământul României să-și recapete fertilitatea.

Vom introduce un principiu restrictiv cu privire la natura proprietății funciare: dreptul de proprietate va fi recunoscut numai acelor persoane care se îngrijesc de calitatea solului de pe proprietatea respectivă. Cine neglijează acest aspect decade din calitatea de proprietar, primește de la stat o despăgubire corectă, iar statul preia în administrare acel teren. Pornim de la ideea că pământul Țării este o bogăție care aparține de fapt urmașilor noștri și trebuie să ajungă la aceștia în cea mai bună stare.

Vom dezvolta o industrie de prelucrare a produselor agricole, limitând drastic exportul neprelucrat al producției agricole.

Aceeași LEGE A PĂMÂNTULUI va pune capăt și jafului din exploatarea pădurilor, a apelor, a subsolului.

O altă preocupare a grupului nostru va fi ca, în urma unei analize profesioniste, să facem cunoscute publicului românesc problemele mari care se ridică în fața Țării în contextul internațional de dispută politică. Românii trebuie să cunoască primejdiile și adversitățile cu care se confruntă statul român. Suveranitatea noastră națională este amenințată în felurite chipuri. Nu toate informațiile cu privire la acest subiect trebuie să ajungă la cunoștința publicului, dar publicul trebuie să cunoască marile provocări cu care ne confruntăm. Ne permitem să identificăm deocamdată trei obiective de mare interes național:

1. Prevenirea și dejucarea planurilor care urmăresc secesiunea României, prin declararea Transilvaniei ca stat independent. Acest proiect a apărut imediat după Trianon și la el se lucrează nu numai în secret, ci și la lumina zilei, prin agenți de influență care cultivă în mass media și pe internet ideea că românii din Transilvania și Banat ar fi alt soi de români, că participarea lor la bugetul național este disproporționat de mare. Teorii false, care trebuie combăture pe față, în discuții publice

2. Proiectul România Mare nu trebuie abandonat nicio clipă. În așteptarea unei conjuncturi internaționale favorabile, avem obligația de a strânge relațiile cu Basarabia și Bucovina, de a-i sprijini pe românii din aceste provincii să ducă o viață românească. Avem datoria ca nivelul de trai din România să devină net superior nivelului de trai din Ucraina și Rusia, pentru a întări dorința românilor de a se regăsi în statul unde le este locul.

3. Grija pentru românii extranei, care trăiesc ca minoritari în țările învecinate. Autoritățile române au obligația de a face presiuni pe guvernele din țările vecine pentru a asigura minoritarilor români drepturile pe care le au în România minoritarii ucraineni, unguri, sârbi. bulgar, greci etc. Sprijin pentru românii din diasporă. În momentul de față numai Biserica Ortodoxă și câteva culte religioase au preocupări serioase în acest sens. Au însă nevoie de sprijin guvernamental, precum și de o politică de stat bine gândită, eficientă, în așa fel încât diaspora să devină o componentă activă pe toate planurile a societății românești. Românii din diaspora trebuie să rămână români! Acesta este un deziderat pentru care trebuie să lucreze toate instituțiile statului român.

 

Obiective economice cu investiții mari:

1. Autostrăzi care să traverseze munții, legând Transilvania de restul Țării. Autostradă București – Chișinău.

2. Reluarea lucrărilor la portul București și dezvoltarea navigației pe traseul Constanța – Rotterdam.

3. Amenajarea salbei de lacuri din jurul Bucureștiului, pentru navigație și agrement.

4. Program de măsuri pentru dobândirea independenței energetice a României. România poate deveni exportator de energie. Acest program energetic va fi conceput în strânsă colaborarea cu măsurile de protecție a mediului.

3. Program național de evaluare și aplicare a invențiilor depuse de inventatorii români. Stimularea creativității în toate domeniile vieții sociale.

*

În final, eforturile noastre, ale clasei politice, ale societății civile, vor avea o încununare logică, firească, România devenind lider al Europei de sud-est și nu numai! La acest statut ne îndreptățește să aspirăm numărul românilor, zestrea noastră genetică, întinderea teritoriului național și bogățiile naturale aflate pe acest teritoriu.

*

Desigur, ne propunem multe, avem proiecte ambițioase, care pot părea unora nerealiste. Șansele de a trece la realizarea acestor idei depind de votul alegătorilor, de măsura în care alegătorii se vor gândi la proiectele noastre atunci când vor decide cui să dea votul.

Datoria noastră este să aducem la cunoștința publicului aceste proiecte și să-i convingem pe concetățenii noștri că noi, cei care venim cu aceste proiecte, suntem oameni ai faptei, care am realizat ceva la viața noastră, că deseori ne-am dedicat binelui public! Nu ne înscriem în competiție electorală ca să ne aflăm în treabă, ci suntem împinși la acest gest de sentimentul datoriei pe care o avem pentru faptul că ne-am născut în această Țară, că suntem produsul societății românești și vrem să întoarcem ce am primit de-a lungul anilor de la părinții și profesorii noștri, de la compatrioții noștri.

Suntem români și nimic din ce este românesc nu ne este străin.

Doamne, ajută!

 

Pentru conformitate,

ION COJA