Page 1 of 6
vineri, 28 decembrie 2018
Uneltirile Germaniei din 1989 și 1990 pentru
dezmembrarea României
Acordul Bonn-Budapesta (19-23
august 1989)
În vara anului 1989, Republica Federală Germania finalizase în mare înţelegerile cu Uniunea Sovietică şi cu S.U.A., privitoare la unificarea ţării. Franţa şi
Marea Britanie au încercat să se opună acestui proiect.
În cadrul întâlnirii dintre preşedintele Franţei, Francois Mitterand şi cel al
Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, de la Kiev, din 6 decembrie 1989, a cărei
stenogramă a fost dată publicităţii, Mitterand a arătat pericolul refacerii puterii
Germaniei şi a exercitării unui control al ei asupra întregului centru al Europei.
El l-a rugat pe Gorbaciov să nu sprijine proiectul german de reunificare, promiţând în schimb accesul Moscovei la fonduri mari prin Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare. Franţa şi Marea Britanie invocau şi necesitatea menţinerii Germaniei divizată pentru a nu-i crea probleme lui Gorbaciov, sprijinitorul
politicii Occidentului, în faţa acuzaţiilor pe care i le aduceau grupările politicomilitare şi de informaţii conservatoare de la Moscova, nemulţumite de faptul că
preşedintele sovietic sprijinea promovarea intereselor occidentale.
Pentru a-l sprijini pe Mihail Gorbaciov, Marea Britanie şi Franţa au sprijinit
regimurile politice pro-sovietice din centrul şi estul Europei, cum a fost şi cazul
sprijinirii grupării Iliescu-Militaru-Brucan de la Bucureşti.
Unii lideri din Republica Democrată Germană nu s-au împăcat uşor cu ideea
dispariţiei Germaniei comuniste, mai ales şefii Partidului Comunist, Erich Honeker (deloc) şi unii lideri ai Stasi, ca generalii Erich Mielke și Markus Wolff (greu).
Era necesară o acţiune populară de anvergură care să convingă pe comuniştii
radicali să accepte mersul evenimentelor spre reunificarea paşnică a ţării.
Guvernul vest-german a conceput un plan de trecere în masă a unor cetăţeni
din Germania de Est în cea de Vest.Pentru aceasta, cancelarul Helmuth Kohl s-a
deplasat la Budapesta,în perioada 23-25 august 1989şi a încheiat Acordul BonnBudapesta privitor la angajamentele de sprijin al Ungariei pentru reunificarea
Germaniei şi al guvernului de la Bonn pentru reunificarea Ungariei cu Transilvania. Anterior, se purtaseră discuţii intense, încheiate în jurul lui 19 august 1989.
Prin acordul încheiat, Ungaria se angaja să deschidă graniţa cu Austria, permiţând est-germanilor,care intrau cu zecile de mii ca turişti în Ungaria,să treacă
în vest. În schimb, Germania s-a angajat să sprijine Ungaria în eforturile ei de a
recupera Transilvania.
Încurajarea germană şi siguranţa guvernului maghiar legat de interesul Uniunii Sovietice pentru destabilizarea României, a determinat Budapesta să se implice din plin în acţiunile din România, din decembrie 1989, alături de serviciile
secrete ale altor state.De altfel,Uniunea Sovietică demarase cu decenii în urmă,
Page 2 of 6
din 1969, pregătirile în vederea schimbării regimului ceauşist de la Bucureşti,
aşteptând doar condiţii prielnice şi motivaţii solide.
Printr-un document al serviciului vest-german de informaţii, B.N.D., emis în
anul 1973, guvernul de la Bonn era informat că ministrul sovietic al Apărării,
mareşalul Andrei Greciko a afirmat într-o convorbire cu Erich Honeker că „într-o
perspectivă mai lungă, lucrurile nu mai pot continua astfel cu România”.
Serviciile sovietice de securitate şi informaţii creaseră o unitate specială care
sprijinea din umbră organizaţiile revizioniste maghiare din emigraţie, care
revendicau Transilvania cu glas tare.
De asemenea, sovieticii au catalizat revendicările bulgarilor faţă de sudul
Dobrogei. În iunie 1971, cu ocazia vizitei în China, Nicolae Ceauşescu a fost
informat de preşedintele Mao şi de premierul Ciu En Lai că Moscova acţionează
împotriva României mai ales prin agentura compusă din personalităţile politice,
informative şi militare care făcuseră studiile în U.R.S.S. şi slujeau în continuare
internaţionalismul comunist, în general şi Uniunea Sovietică, în special.
În cursul revoltei populare şi al loviturii de stat din România(decembrie 1989),
Ungaria a fost implicată direct în destabilizarea României, iar acţiunile diversioniste s-au desfăşurat în formele cele mai violente în Transilvania, mai ales de-a
lungul unui aliniament de frontieră a provinciei istorice (Timişoara, Arad, Cugir,
Sibiu, Braşov, Târgu Secuiesc, Miercurea Ciuc şi altele).
Prof. univ. dr. Corvin Lupu (Preluare din articolul Preliminarii la evenimentele de la Târgu-Mureș, 1990, în „Vitralii-lumini şi umbre”-Revista veteranilor din
serviciile române de informații, Anul IV, nr. 10/2012, pp. 23-30).
Alex Mihai Stoenescu, Din culisele luptei pentru putere. 1989-1990. Prima
guvernare Petre Roman, Editura RAO International PublishingCompany, Bucureşti, 2006, pp. 180-182.
Pentru a sprijini gruparea condusă de Ion Iliescu, serviciile secrete britanice
au trimis la Bucureşti dosarele de agenţi ai spionajului britanic în România ai
unora dintre liderii naţional-ţărănişti, inclusiv ale lui Iuliu Maniu (nume conspirativ Tom), pentru ca Ion Iliescu să-l poată şantaja pe Corneliu Coposu şi conducerea P.N.Ţ.C.D. Vezi şi Virgil Măgureanu, Alex Mihai Stoenescu, De la regi-mul
comunist la regimul Iliescu, Editura RAO International Publishing Company,
Bucureşti, 2008, pp. 157-158.
Vezi Corvin Lupu, România în contextul relaţiilor internaţionale actuale,
Editura Techno Media, Sibiu, 2006, p. 94 sqq.
Cristian Troncotă, Duplicitarii. O istorie a Serviciilor de Informaţii şi Securitate ale regimului comunist din România, Editura Elion, Bucureşti,2003, pp. 147,
149 şi 151.
Înţelegerea sovieto-germană pentru dezmembrarea unor state din centrul şi
sud-estul Europei şi împărţirea dominaţiei în această regiune a Europei (1990)
Page 3 of 6
În ianuarie 1994, în revista britanică Intelligence Digest, care se distribuie pe
bază de abonamente pentru persoane selecţionate din mediile serviciilor speciale şi care cuprinde numeroase informaţii confidenţiale, a fost publicat un articol, de către redactorul şef, Joseph de Courey, referitor la un acord între Uniunea Sovietică şi Germania, încheiat cu prilejul unor discuţii secrete, la Geneva, în
septembrie 1990. Cele două părţi au abordat problemele sferelor de influen-ţă
în centrul şi estul Europei. Redactorul şef al revistei spunea că, ulterior, veridicitatea informaţiilor i-a fost confirmată şi dintr-o altă sursă, neaşteptată, care
a dat gir informaţiilor iniţiale.
Astfel, în septembrie 1990, la Geneva, germanii şi sovieticii au căzut de acord
asupra următoarelor decizii:
1. Uniunea Sovietică nu se va opune dezmembrării Cehoslovaciei.
2. Republica Cehă va deveni parte a sferei de influenţă economică a Germaniei, cu scopul posibil de încorporare politică a regiunii în următorii 12-15 ani
în Germania.
3. Germania va compensa Rusia pentru daunele economice suferite prin
pierderea influenţei în Europa de Est.
4. Ungariei i se va permite urmărirea scopului ei de a-şi recâştiga teritoriile
pierdute după primul război mondial prin Tratatul de la Trianon, în faţa României, Ucrainei, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei.
5. Germania va spori ajutorul economic acordat Ungariei, pentru a o face mai
atractivă decât vecinii ei.
6. Uniunea Sovietică se angaja să nu ridice obiecţii la divizarea Iugoslaviei şi să
accepte intrarea Croaţiei şi Sloveniei în sfera economică germană de interese
7. Uniunea Sovietică era rugată să accepte unirea Ucrainei Transcarpatice cu
Ungaria, dacă naţionaliştii ucraineni ar desfăşura activităţi „distructive”.
8. În afară de compensaţia economică pentru pierderile suferite, Germania se
angaja să „nu fie activă” în chestiuni privind Ucraina şi statele baltice şi să nu le
considere parte a sferei de influenţă economică a Germaniei.
Prăbuşirea lui Mihail Gorbaciov şi a Uniunii Sovietice, ca urmare a schimbării
modului de promovare a propriilor interese de către Federaţia Rusă, a grăbit
procesul de extindere a Uniunii Europene şi a modificat proiectele germano-ruse
privitoare la centrul şi estul Europei. Noile proiecte apărute au fost elabo-rate
pornindu-se de la premisele unificării europene şi extinderii cât mai adânc către
estul bogat în resursele de energie, materii prime şi pieţe de desfacere care să
alimenteze uriaşa economie europeană, mai ales pe cea a Germaniei.
Înţelegerile germano-sovietice din anul 1990, chiar dacă au născut planuri
începute şi apoi trecute în conservare, se aseamănă izbitor cu Pactul MolotovRibbentrop. Deosebirea este doar de imagine. Clasa politică internaţională şi
mass-media au condamnat în mod repetat şi vehement Pactul Molotov-Ribbentrop, ca şi dezmembrările Cehoslovaciei, României şi Iugoslaviei, din anii 1939-
1941. În schimb, înţelegerile din 1990, dezmembrarea Cehoslovaciei şi Iugosla-
Page 4 of 6
viei şi încercările evidente de acelaşi fel din România, nu sunt combătute, ci, din
contră, sunt privite pozitiv şi încurajate de forţe aparent nevăzute.
Proiectele şi acţiunile politice sunt mult asemănătoare, pe alocuri identice,
dar poziţia comunităţii internaţionale faţă de ele este nu numai diferită, ci uneori
opusă. Acest lucru nu poate să ne facă să nu constatăm identitatea, în aceste
cazuri, a politicilor hitleristo-comuniste din anii 1939-1940, cu cele din anii 1989-
1990, ale regimurilor „democratice” din Germania şi Uniunea Sovie-tică, ale lui
Kohl şi Gorbaciov.
Pentru unii aceste concluzii par dureroase. Este doar o percepţie datorată
imensei manipulări a opiniei publice de pretutindeni, preocupare care înghite
energii colosale şi reprezintă a doua mare cheltuială de resurse, după cursa
înarmărilor.
Când lumea va înţelege aceste realităţi, regimul politic „democratic” se va
putea reforma şi, eventual, îşi va putea prelungi existenţa. După deceniile care
au trecut de la înţelegerile germano-ruse, e timpul să examinăm cu seninătate
aceste concluzii.
Prof. univ. dr. Corvin Lupu
(Articol apărut în „Vitralii-lumini şi umbre”-Revista veteranilor din serviciile
române de informații, Anul IV, nr. 10/2012, pp. 37-38)
Propaganda germană continuă să uneltească pentru dezmembrarea României
Grație propagandei antiromânești,românilor le-a fost inoculată ideea că sunt
un neam de trădători, leneși, corupți și hoți și de aceea nu sunt capabili să se
conducă singuri, musai să fie conduși de alogeni!
Mai jos, o să lămurim enorma minciună cu „trădarea față de nemți”, trâmbițată de propaganda germană, devenită foarte activă în România începând cu
anul 1990 prin resuscitarea europeană a Coloanei a V-a. Germania şi-a reactivat
Coloana a V-a din ţările cu minoritate germană,la fel ca pe vremea Propagandei
germane conduse de Goebbels.
Mişună pe forumurile din Transilvania, dar și la nivel national, o grămadă de
saşi şi şvabi emigrați, care postează, din Germania, comentarii propagandistice
şi manipulatorii în limba română, îndemnându-i pe ardeleni și bănățeni la secesiune.
În ciuda acestor manipulări sau poate chiar din cauza reușitei acestei strategii propagandistice, noi continuăm să-i lingușim pe germani, ba există și români
dobitoci care sunt tare mândri că sunt conduși de un „neamț”, care a fost numit
Gauleiter peste colonie. Doar naivii – ca să nu spun „proștii grămadă”! – pot să
creadă că Iohannis a fost ales prin vot, el fiind doar o marionetă cu misi-uni clare
în România: jefuirea țării și dezmembrarea ei.
Nemţii ne-au urât dintotdeauna şi ne-au considerat trădători pentru întoarcerea armelor din 23 august 1944, uitând că mai întâi ne-au trădat ei prin
Dictatul de la Viena (30 august 1940), când au dat ungurilor jumătate din teritoriul Transilvaniei. La fel,germanii ne-au trădat şi prin Pactul Ribbentrop –
Page 5 of 6
Molotov (23 august 1939) când s-a pecetluit soarta Basarabiei, care a fost
răpită de URSS în iunie 1940!

Germania vrea să dezmembreze România, la fel cum a procedat cu Iugoslavia
şi Cehoslovacia!
Nu-i o noutate, deoarece şi în trecut prusacii „ne-au purtat sâmbetele” şi prin
Pactul odios Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939 Germania a fost de acord
ca prietenii lor de la vremea aceea, sovieticii, să-şi pună labele jegoase pe
Basarabia! Ceea ce ceștia şi fac în iunie 1940!
Prietenia germano-rusa din 1940 a reînviat în anii aceştia şi Germania ne
obligă şi acuma să recunoaştem acelaşi pact ticălos, o dovadă că istoria este
ciclică şi se repetă: http://adevarul.ro/international/europa/rusine-germaniarusia-someaza-romania-recunoasca-pactul-ribbentrop-molotov1_5253fd44c7b855ff5613639d/index.html
Aceiaşi nemţi, care i-au urât pe romani dintotdeauna, considerându-i rasă
inferioară, au dat ungurilor jumătate din Transilvania prin Dictatul de la Viena
din 30 august 1940!
În plus, Germania sprijină şi acuma Ungaria în pretenţiile ei revizioniste, fiindcă ungurii au fost aliații cei mai de nădejde ai nemţilor de-a lungul istoriei!
În multiplele întâlniri dintre Helmut Kohl şi Mihail Gorbaciov (11-15 iunie 1989
în RFG, 19 iulie 1990, la Jeleznovodsk şi septembrie 1990, la Geneva) când s-a
pecetluit soarta blocului estic comunist, s-au trasat viitoarele zone de influenţă,
exact cum o făcuseră pe vremuri Ribbentrop şi Molotov.
În linii mari cam astea erau cele stabilite: Rusia să nu se opună divizării Cehoslovaciei, viitoarea republică Cehă va trece sub „aripa ocrotitoare” a Germaniei
în scop de asimilare ulterioară; Ungaria, susţinută de Germania, va recâştiga
teritoriile pierdute prin Tratatul de la Trianon (1920); Germania va spori ajutorul economic acordat Ungariei pentru a asigura acolo un standard al vieții mai
ridicat decât cel din Slovacia, făcând astfel mai atractivă ideea unificării Slovaciei cu Ungaria; după dezmembrarea Iugoslaviei, Croaţia si Slovenia vor intra în
sfera de interese economice a Germaniei; unirea Ucrainei Transcarpatice cu
Ungaria, daca naţionaliştii ucraineni ar desfăşura„activităţi distructive”; în afară
de compensaţia economică pentru pierderile suferite, Germania se angajează să
nu intervină în chestiuni privind Ucraina şi statele baltice.
Cancelarul german a insistat ca Transilvania să revină Ungariei. Acesta a fost
şi scopul luptelor stradale din martie 1990 de la Târgu Mureş:Transilvania
trebuia sa fie primul „Kosovo” din Europa, dar nu a ţinut şmecheria, din fericire pentru România!
Germanii, în ura lor istorică faţă de sârbi, au dezmembrat Iugoslavia şi tot ei
au împărțit în două Cehoslovacia! După căderea Cortinei de Fier, doar Germa-nia
s-a unificat în Europa, în timp ce alte ţări s-au dezmembrat şi se vor mai
fragmenta! De ce nu s-a unit şi Romania cu Moldova? De aceea, pentru că nu au
vrut germanii şi ruşii!
Page 6 of 6
La fel,s-a mințit propagandistic și manipulator, prin intermediul televiziunilor
aflate sub control sionist, despre cum ne-au salvat pe noi străinii, despre binefacerile regilor germani, prin rescrierea istoriei și omitere faptelor reprobabile
ale veneticilor încoronați și încornorați.
Intoxicarea cu regii germani și „minunile” făcute de ei pentru români este un
fals, la care s-a lucrat intens din 1990 încoace. Ba, se pare că „germanii” mult
lăudați au fost evrei, conform celor spuse de Nicolae Iorga despre familia Hohenzollern, afirmații care i-au adus și moartea, aruncată în mod mincinos și infam
asupra legionarilor.
Afacerea Strousberg, un fel de „Bechtel”pe vremea lui Carol I,prin care statul
român a fost păcălit de către nemți cu sume uriașe de bani, prin acte de corupție la nivel înalt, este trecută sub tăcere.
La fel,s-a uitat răscoala din 1907 cu mii de răzvrătiți împușcați,când sub Carol
I țăranii români trăiau ca în Evul Mediu, țara noastră fiind cea mai înapoiată din
Europa.
De fapt, Carol I a abdicat, înainte de moarte, fiindcă nu a vrut ca România să
lupte împotriva nemților cărora el le rămăsese loial toată viața.
Ferdinand a fost un pămapălău care,la fel,s-a opus războiului împotriva nemților și austriecilor,fiind împiedicat să semneze predarea necondiționată a întregii țări (pacea de la Buftea) doar de regina Maria.
În fond, singurul „rege bărbat” și care a iubit cu adevărat România a fost… regina Maria. Dar, din păcate pentru cei cu filogermanismul în cap, ea a avut tată
englez și mamă rusoaică!
S-au organizat, în scopul promovării străinilor, emisiuni televizate cu clasamente ale celor mai mari„români”, unde s-a încercat impunerea regilor ger-mani
pe primele locuri, în detrimentul domnitorilor români.
Evreul comunist Richard Wurmbrand, convertit la evanghelism lutheran, un
personaj de care nu auzise nici dracu’, a fost scos prin „vot popular” pe locul cinci
în acest clasament făcut de niște proști ticăloși și manipulatori pentru alți proști,
naivi și manipulabili: https://ro.wikipedia.org/wiki/Mari_rom%C3%A2ni
Alogenii care au condus și conduc România cu sprijinul partidelor politice trădătoare, din 1990 până în prezent, au reușit să golească țara de români ca să creeze spațiu vital pentru alte popoare, care deja ne invadează. Unele fățiș, prin mult
trâmbițata migrație a „refugiaților”, altele subtil și mult mai pervers.
Departe de mine gândul de a mă erija în oracol,dar tare mă tem că peste foarte
puțini ani românii vor deveni străini în țara lor!

Marius Albin MARINESCU