Domnule profesor, mulți ani sănătoși și cu putere de muncă.!
Am făcut cunoștință cu Andrei Marga în 1978. În următorii 32 de ani ne-am întâlnit face to face în conversații varia de vreo 15 ori, el – doctor în filosofie, eu – doctor în filosofie; el – cadru didactic universitar, eu – cadru didactic universitar, el – publicist, eu – publicist. Amândoi am predat – el, la Cluj, eu, la Iași – aceeași disciplină, după același manual universal obligatoriu. El, membru PCR, eu – membru PCR; el – lector al Cabinetului PCR-Cluj, eu – lector al Cabinetului PCR Iași. El – familist, eu – familist. Deosebirile dintre noi sunt mai multe, dar una atrage atenția: în 2009 CNSAS m-a chemat în judecată că aș fi fost colaborator al Securității RSR. În 2011 Înalta Curte de Casație și Justiție a respins acțiunea definitiv și irevocabil ca fiind nefondată. Am mai scris-o: dosarul cu pricina se află în sertarul biroului meu privat și e comentat într-un fișier din calculator pe vreo 600 pagini. Activitatea mea teoretică se întinde pe vreo 4000 de file, publicate, și cuprinde exclusiv domeniile Logicii, Retoricii, Dreptului. Din activitatea teoretică a lui Andrei nu am parcurs decât vreo 5-6oo de pagini, de filosofie. Politic vorbind n-am avut niciodată vreo funcție, administrativ am fost pentru patru luni subprefect de Iași în 1990 și prodecan al facultății de drept din Timișoara în perioada 1996-2000. Andrei a fost în conducerea PNȚCD, Rector la Cluj, ministru al învățământului, ministru de externe și Președintele I.C.R. Dintr-o discuție de prin anul 2001 am înțeles că ar face parte dintr-o lojă masonică, informație care m-a lăsat pe deplin indiferent.  Din câte știu, începând cu Adrian Năstase nici un ins nu poate fi ministru de externe dacă nu e mason. Asta e problema lui, mi-am spus. Și eu sunt membru al Uniunii Juriștilor din România, ba și al unei societăți internaționale francofone de filosofie (nu știu dacă am scris exact!). Fiecare cu drumul pe care și-l alege.Nu-mi dau seama de locul pe care îl va ocupa Andrei într-o viitoare istorie reală a filosofiei românești, deoarece nu-mi permite cultura să-i evaluiez contribuția originală în domeniul căruia s-a consacrat.
Firește, amândoi am terminat facultatea de filosofie în care prioritatea absolută o avea studierea marxismului sub numeroase aspecte. Ni s-au predat la facultate  ontologie marxistă, gnoseologie, axiologie, praxiologie, sociologie, estetică, metodologie, psihologie, economie etc, toate marxiste. Ni s-au predat la facultate tot felul de critici: a ideologiei  burgheze, a esteticii, a ontologiei, a religiei, a etc., toate burgheze. Pentru care eram examinați și ni se puneau note. Mărturisesc, domnule profesor, n-am student de nota zece, nici de nouă, măcar. Profesorii mei m-au apreciat pentru două considerente: sârguincios și cu o bună origine socială. Acestea două m-au dus în învățământul superior, fără ca cineva să declare că aș fi fost profund, strălucitor, merituos. După 1990 originea socială a căzut în ridicol, rămânând sârguința care s-a concretizat în vreo 35 de cărți și peste 300 de studii și articole publicate, în două titluri de doctor și alte două de d.h.c. De pe aceste poziții câștigate prin sârguință, prin sacrificii, prin efort despre care n-are rost să vorbesc îmi pot da cu părerea despre materialul dlui Marga, pe care mi l-ați trimis cu atâta bunăvoință.
Semnatarul respectivului material nu are cunoștințele necesare și suficiente care să-i susțină aserțiunile; face dovada simplă că nu a înțeles religia, cu atâta mai puțin religia creștină, defel creștinismul ortodox. Mai grav, mi se pare, e faptul că nu cunoaște istoria spirituală europeană, n-a găsit timp să aprofundeze axio și praxio teologia secolelor II-IV era noastră. Este uimitor pentru un gânditor de talia lui Andrei Marga să nu găsească interpretarea adequatio rei et intellectibus a valorilor de dincolo de evreitate, de dincolo de romanitate, de dincolo de răutățile filosofilor și ”filosofilor” germani din sec. XX. Orice abordare (?) despre Iisus fără Hristos e un scientism viclean și, deci, pervers
Lămurirea e de o simplitate dezarmantă: Iisus e întruparea lui Hristos, iar Hristos e Logosul, Cuvântul lui Dumnezeu mai înainte de toți vecii omenești. Că Logosul  s-a întrupat acolo, atunci e de meditat. La fel, a reduce semitismul la evreitate e stupiditate, a identifica iudaitatea  cu evreitatea și israelitatea mi se pare aberație. Din text, Andrei pare a fi rămas la Feuerbach, poate, la Bebel, nu cred că l-a descifrat pe Gadamer, ca să nu-i mai amintesc pe Noica, pe Steinhardt, pe Stăniloaie. Și, Doamne, domnule profesor, Andrei a fost contemporan cu aceștia (și nu numai). Nemărginita mea mirare e că eu, un pricăjit oarecine, i-am găsit (pentru că i-am căutat), iar el nu ori nu găsi COMUNICAREA.
Mă nespus întristează filosoful (căci este filosof) Andrei Marga, clujeanul, urmaș al lui Blaga (nu?), pentru textul pe care mi l-ați trimis.
Poți să transmiți și altora acestr mesaj. G.
Nota redacției: Autorul acestui text este o mai veche cunoștință a noastră, a celor legați de acest site: domnul profesor  GHEORGHE  MIHAI. Să ne trăiți, domnule profesor! Vă mulțumim!
PS 31 decembrie 2013: Dl prof Gheorghe Mihai revine cu următoarele precizări:
 On Tuesday, December 31, 2013 1:55 PM, Gheorghe Mihai @yahoo.com> wrote:
Ar mai fi de spus și altele. Nimeni nu e absurd să pretindă unui autor invocarea unei bibliografii exhaustive la tema abordată, nici a unei bibliografii parcurse de el, cititorul. La fel, argumentării unei aserțiuni originale sau însușite de alții, cu argumente proprii și/sau preluate de la alți,  i se răspunde cu contraargumente, adică critica armelor e înlocuită cu arma criticii (Marx), într-un dialog peirastic și diaporematic (Aristotel), posibil într-o democrație cum este a noastră. Între altele, dl. profesor preia o idee vehiculată, dezvoltând-o pe scurt, publicistic. Unii au proclamat că românii sunt genetic antisemiți; dl. profesor sau nu e român sau a făcut dovada că proclamația e falsă prin atitudinea intelectuală față de Iisus Hristos și față de anumite colinde românești. Colindele fac parte din tradiția neamului românesc. Unele colinde sunt creștin ortodoxe, altele sunt profane; ele sunt perpetuate de minimal un mileniu, din generație în generație, împreună cu doinele, cu baladele, cu strigăturile etc. Cercetându-le descoperim că, prin unele, românii nu apar ca genetic antisemiți (evrei), ci și antimaghiari și antițigani și antiruși. Problema e că românitatea este fie anterioară stabilirii în spațiul ei a evreilor, maghiarilor,  țiganilor, rușilor sau, dimpotrivă, este  posterioară stabilirii în spațiul ei spiritual a evreilor, maghiarilor, țiganilor și rușilor; dacă e anterioară genetica e infirmată, dacă e posterioară dl. Marga e orice altceva decât român.
La un nivel primar, dl. Marga are dreptate prin separarea Omului Iisus de Logos-Fiul lui Dumnezeu, pentru că e detectabilă plasarea unui craniu, de pildă, prin cercetări minuțioase, că ar aparține cutărui sau cutărui; ceea ce nu pot arheologii, antropologii, istoricii ș.a. e detectarea spiritului și, prin urmare, a Spiritului. Că Iisus s-a născut om, în carne și oase, atunci-acolo, e vrerea Tatălui și prin Duhul Sfânt, dincolo de înțelegerea scientistă. Că apăru acolo-atunci ne minunăm, căci ”ai Lui nu L-au vrut.”, subiecte ale libertății de alegere.
Am urmărit un filmuleț ”Iisus dincolo de mit”. E o ticăloșie fără seamăn, căci Iisus nu e nici dincolo, nici dincoace de mit. Asta înseamnă să nu ai habar ce înseamnă mit. Viracochia sau Budha pot fi tratați în asemenea termeni, nu și în privința Mântuitorului Neamurilor. Cât privește colindele românești, știu ele ce știu. G.M.       .