NOI, membrii Fundaţiei Academia DacoRomână TDC, constituită în scopul cunoaşterii, cercetării, creării, stimulării, promovării, apărării şi eternizării valorilor dacoromâneşti de pretutindeni şi pregătirii spirituale a renaşterii pentru reîntregirea naţiunii dacoromâne de pretutindeni în contextul valorilor umane universale, vă înaintăm următorul protest reieşit din propria noastră conştiinţă.

Cu profundă mâhnire şi tristeţe în suflet am aflat despre producerea unei agresiuni fără precedent împotriva fiinţei neamului nostru.

Mormintele unde-şi dorm somnul de veci voievozii cei străvechi au rămas printre puţinele locuri de alinare sufletească. Românii le percep ca locuri sfinte, de mângâiere spirituală, care exprimă imaginea simbolică a neamului de la facerea lumii noastre creştine.

Profanarea mormintelor voievozilor noştri de la începuturile statelor medievale româneşti are o ţintă bine şi tainic gândită de duşmanii neamului nostru.

Cu minte de creştin şi suflet de român ne întrebăm, retoric, de ce trebuie să privim neputincioşi la o astfel de blasfemie şi de ce nu avem curajul să ne opunem cu toate forţele acestei agresiuni perfide asupra identităţii noastre naţionale?

Au fost primii voievozi români păgâni sângeroşi, care au apărut în spaţiul carpato-danubiano-pontic pentru a le crea românilor nevolnici un stat pe care aceştia nu erau capabili să-l creeze şi să-l menţină?

Simte vreun om român nevoia ca în această situaţie-limită să arate Europei comunitare că pe aceste meleaguri n-au fost niciodată ţări româneşti, ci regate cumane sau altaice, construite prin sabie de către strămoşii unor venerabili comunitarişti, cumano-fanarioţi şi altor internaţionalişti?

Cum a fost posibil ca indivizi cu nume cumane, ungare sau altaice să intre în lăcaşurile sfinte ale neamului pentru a spinteca trupurile unor voievozi care-şi dorm somnul de veci în respectul generaţiilor de români care i-au urmat?

Ce face Parchetul, atât de activ când e vorba de încăierarea politicienilor pe lucruri de nimic? Nu are ochi a pentru a vedea, preveni şi contracara un asemenea atentat la memoria socială a neamului nostru?

Ce fac aşa-numitele Societăţi culturale, atât de guralive în deceniul trecut? Constatăm că au muţit în faţa unor asemenea nemernici, care îşi impun rânjind voinţa de a arăta Europei democratice că românii nu-s capabili să creeze un stat şi să-şi menţină statul.

Ştim că acele morminte, aşezate în vremuri străvechi în aşezămintele eclesiastice ale neamului, pentru a imortaliza şi întări pecetea neamului, sunt în custodia şi în răspunderea Patriarhiei Române.

De aceea, nu ne putem explica tăcerea Patriarhiei Române şi starea de letargie a clerului ortodox, în faţa acestui act necugetat, permis de o putere politică violentă unor indivizi al căror ADN merită cercetat, pentru a vedea dacă sunt oamenii locului sau sunt străini vatra noastră ancestrală.

În vremurile trecute, de urgie nestinsă, biserica ortodoxă a fost o ecclesia militans, sub faldurile căreia românii s-au strâns încrezători şi au depăşit vremurile de răstrişte, menţinâdu-şi identitatea de neam.

Ne întrebăm, cum v-a lăsat sufletul de creştin să le îngăduiţi acelor indivizi să-şi etaleze nemernicia într-un sfânt lăcaş creştin, atătând unei lumi năucite puterea lor de a-i depune pe primii voievozi români în lada de zestre a unui neam migrator care a stăpânit vremelnic o parte din teritoriul vechii Dacii?

Apelăm la Înaltul cler al Bisericii Ortodoxe Române, pentru a lua o atitudine energică şi hotărâtă împotriva acestei samavolnicii.

Vă rugăm, cu tot respectul, opriţi blasfemia la adresa memoriei istorice a neamului românesc!

 

”Aşa să ne ajute Dumnezeu!”

 

București, 2 iulie 2012, în amintirea  Domnului Ștefan cel Mare și Sfânt, la Putna

Senatul  ACADEMIEI DACOROMÂNE