Stimaţi domni din Organizaţia Supravieţuitorilor Holocaustului,

Numele meu este ION COJA, sunt profesor la Bucuresti, la Universitate, tată a doi copii, scriitor etc. In urmă cu două săptămâni am primit o scrisoare al cărei autor a semnat cu numele organizaţiei Dumneavoastre. Textul scrisorii îl veţi găsi reprodus în continuare. Până la proba contrarie sunt gata să cred că există această organizaţie, că Dumneavoastră înşivă existaţi şi că mi-aţi scris, drept care vă scriu şi eu pentru un scurt comentariu pe marginea scrisorii cu care m-aţi onorat, dar şi mai tare m-aţi îngrijorat.

Am de făcut, din capul locului, următoarea precizare: Textul care a stârnit mânia dumneavoastră este un text falsificat. Falsificat prin omisiune. Lipseşte din citatul care v-a incitat aşa de tare continuarea pe care eu o făceam. Spuneam, într-adevăr, că nu este exclus să mai facem un holocaust, unul «cu acte-n regulă. Cu martori, cu documente, cu victime garantate» şi continuam: « Dar sigur cu alţi parteneri, nu cu evreii din România de azi, nişte pârâcioşi şi nişte mincinoşi fără leac !» Aurel Vainer, liderul – după părerea mea lider nedemn al comunităţii evreieşti din România, a preluat numai prima parte a afirmaţiei mele şi a umplut presa română şi din Israel cu dezvăluirea că «Ion Coja vrea un nou Holocaust»! Enormitatea acestei afirmaţii ar fi trebuit să vă stârnească suspiciuni şi să n-o luaţi în serios ! Sunt dezolat că nu sunteţi singurii, mă gândesc în primul rând la cei 10 rabini, cum au putut Eminenţele lor să dea crezare unei vorbe atât de smintite ?! Eu am intenţionat să iau uşor în glumă acest subiect, am auzit numeroase glume evreieşti pe tema holocaustului, am citit că se fac în Israel şi vodeviluri, spectacole de revistă în care evreii mai au puterea să glumească pe această temă, am încercat şi eu. Poate că nu mi-a ieşit prea bine, dar numai un dobitoc nu era în stare să-şi dea seama că, totuşi, glumesc. Dobitocul acela a fost Aurel Vainer…

Ataşez celor de mai sus textul pe care l-am scris în toamna anului trecut împotriva lui Aurel Vainer, care, ca reprezentant al evreilor în Parlamentul României, a comis un act inadmisibil, de trădare deopotrivă a evreilor şi românilor, intrând în subordinea politicii UDMR. L-am acuzat de lucruri pe care i le reproşează şi evreii serioşi din conducerea comunităţii. Ştiu că mulţi evrei s-au bucurat de adevărul şi corectitudinea acuzaţiilor mele. Probabil că resentimentele numitului Vainer împotriva mea, consolidate prin atacul din presă pe marginea prestaţiei sale lamentabile ca deputat, l-au împins la gestul atât de incorect, de-a dreptul mizerabil, prin care a vestit lumii întregi că trăieşte în România un profesor care doreşte repetarea holocaustului… Repet ce am mai spus despre individ: este un caz tipic de evreu mediocru care vrea să facă carieră publică de pe urma anti-semitismului, stârnindu-l în jurul său prin tot ce face.

Ataşez la aceste rânduri şi textul scrisorii deschise adresate lui Traian Băsescu în Noiembrie 2006. Am subliniat pasajul cu pricina. Trimit şi textul lămuritor intitulat Eu nu neg Holocaustul. Eu neg participarea românilor la Holocaust. Textul a fost publicat în presă.

Aş fi bucuros să primesc un răspuns de confirmare din partea Dumneavoastră că aţi primit aceste rânduri. Vă voi trimte şi câteva cărţi de-ale mele. Alea mai antisemite…

Cu urări de bine, Ion Coja
Bucureşti,12 martie 2007