Nr. 3425 București, 15 decembrie 2018

C ă t r e
ACADEMIA ROMÂNĂ

Domnului academician Ion Aurel POP
Președinte

Stimate domnule președinte,

Suntem convinși că, în calitatea dvs. de respectat / înalt calificat istoric, vă sunt temeinic cunoscute aprigile controverse existente în societatea românească, inclusiv între colegi ai dvs. de profesie, pe tema exterminării foarte multor evrei în timpul celui de-al doilea război mondial.

Un recent demers jurnalistic legat de această abominabilă crimă ne-a determinat să vă adresăm rugămintea de a confirma dacă este reală afirmația potrivit căreia dl Klaus IOHANNIS „…a acceptat, fără vreo expertiză din partea Academiei Române, conceptul de „Holocaust al României”, așa cum relatează reputatul jurnalist Ion SPÂNU în articolul „Proiectul lui Iohannis trebuia să fie „România mediată” („Cotidianul”, 07.12.2018; rugăm vedeți anexa).

Elemente deosebit de incitante privind această tragedie a evreilor sunt prezentate de cunoscutul publicist Ion COJA în articolul „Este o infamie fără seamăn ca în locul recunoștinței cu care dumneavoastră evreii le sunteți datori românilor, să-i acuzați de crima cea mai inumană, cea mai abjectă: genocidul !…” (articolul îl puteți găsi pe site-ul publicației „Justițiarul”, 14.12.2018).

Este fără putință de tăgadă că dvs. știți foarte bine că, reflectând disputele înverșunate existente în rândurile populației pe această temă, asemenea articole (unele chiar cu caracter provocator / antisemit) au fost / sunt publicate de presa română, ceea ce, după părerea noastră, ar trebui să constituie pentru instituția dvs. o dovadă concretă privind necesitatea stringentă de a face lumină în problema implicării / neimplicării României în genocidul împotriva evreilor (!?).

Menținerea în permanentă actualitate a acestei controversate teme impune necesitatea unei riguroase clarificări științifice U R G E N T E de către cel mai competent forum științific al României, respectiv de către Academia României, care nu numai că dispune de istorici cu înaltă pregătire științifică specializați în probleme privind ororile comise împotriva evreilor în timpul celui de-al doilea război mondial, dar căreia îi și revine menirea / îndatorirea de a se pronunța calificat / științific, pe bază de documente / probe convingătoare, asupra unei probleme care afectează în bună măsură raporturile interumane în cadrul societății românești.

Așteptăm să ne comunicați hotărârea pe care o veți adopta.
Vă mulțumim !

Cu deosebit respect,
Prof. Toma Bălășoiu
Contribuabil la bugetul statului