Crucea Roșie Internațională dixit: 271.000, nu 6 milioane! Câți germani au fost exterminați după 1945?
florin serban yesterdayemail not available

Acesta este articolul la care făceam referinţă:
#M5
ART. 6
(1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a genocidului, a crimelor contra umanităţii şi a crimelor de război, astfel cum sunt definite în dreptul internaţional, în Statutul Curţii Penale Internaţionale şi în Carta Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, şi recunoscute ca atare printr-o hotărâre definitivă a Curţii Penale Internaţionale, a Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, a Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, a Tribunalului Penal Internaţional pentru Rwanda sau a oricărui altui tribunal penal internaţional înfiinţat prin instrumente internaţionale relevante şi a căror competenţă este recunoscută de statul român, ori a efectelor acestora se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(3) Săvârşirea faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) prin intermediul unui sistem informatic constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Este vorba „în mod evident” de „minimalizarea în mod evident”.
Cu instanţele din România devine chiar periculos să fie sesizat procurorul de unul gen Florian. (gen fără punct !). Că de-ajungi la judecată, te trezeşti cu ceva precum Decizia numarul 1709 din 9 martie 2012 dată de înaltA curtE de casaţiE şi justiţiE, care reţine că „mişcarea legionară a fost în esenţă, organizaţie de tip paramilitar terorist, de orientare naţionalist fascistă, cu caracter mistic religios, violent anticomunist, dar printre altele şi antisemit”. Este citat după dînşii, mă rog via răspunsul avocatulUI poporulUI către AFDPR cu privire la petiţia prin care se cerea sesizarea Curţii Constituţionale asupra neconstituţionalităţii legii 217 pe 2015, (penultimul paragraf, deasupra semnaturii vizionabil la http://afdpr.ro/informativ/avo… ).
În jalbă sunt menţionate ca fiind încălcate art.29 alin.(1) privind libertatea conştiinţei, articolul 30 alin. (7) referitor la libertatea de exprimare şi articolul 40 privind dreptul de asociere.
Nu există cenzură în România, Răspunderea civilă pentru informatia sau pentru creatia adusă la cunostintă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, in conditiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.
Mai revin cu alte compuneri lamuritoare.