C ă t r e
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
Domnului Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte

Stimate domnule prim-vicepreședinte,
Alături de mulți, foarte mulți români am recepționat cu bucurie / satisfacție declarația făcută de dvs. într-o convorbire la un post TV cu dl dr. ec. Radu GOLBAN, declarație preluată de dl deputat Liviu PLEȘOIANU printr-o postare pe FB (anexa): „LA PUȘCĂRIE CU SUCCESORII HITLERIȘTILOR”.
Din convorbiri avute cu numeroși prieteni liberali vechi, care au salutat cu entuziasm această sinceră / bine venită declarație a dvs. – demnă să contribuie la sporirea prestigiului și credibilității PNL-ului -, a rezultat însă că ar fi de dorit ca PNL-ul să nu recurgă la inițierea de măsuri vizând întemnițarea indivizilor care au inițiat procedura de obținere a succesiunii asupra averilor / bunurilor deținute I L E G A L de organizația nazistă Grupul Etnic German din România, care, dând curs cu obediență / violență dispozițiilor Germaniei hitleriste, a declanșat vaste operațiuni de batjocorire / jefuire a comunității evreiești.
A fost predominantă părerea că ar fi de dorit ca PNL-ul să întreprindă demersurile legale necesare pentru a obține:
1.- Anularea sentinței criminale prin care Forumul Democat al Germanilor din România a fost declarat succesor al Grupului Etnic German din România;
Să se lase la latitudinea procuraturii / a instanției de judecată întemnițarea / ne-întemnițarea vinovaților.
2.- Cedarea către comunitatea evreiască din România a bunurilor / averilor confiscate I L E G A L de Grupul Etnic German din România.
Considerăm că în decursul celor peste 4 (patru) luni care au trecut de când ați făcut publică declarația sus-menționată PNL-ul a reușit să identifice procedura prin care va acționa pe tărâm juridic pentru a se impune restabilirea legalității în această speță de mare, foarte mare interes pentru majoritatea covârșitoare a românilor.
Este cert că o asemenea procedură va contribui enorm la sporirea prestigiului și credibilității Partidului Național Liberal atât în rândurile românilor plătitori de taxe și impozite, cât și pe plan internațional, îndeosebi printre comunitățile evreiești din România și din alte țări ale lumii.
Așteptăm cu mare interes să ne comunicați măsurile pe care le veți întreprinde pentru a se face dreptate în această speță.
Vă mulțumim !

Cu deosebit respect,
Prof. Toma Bălășoiu
Contribuabil la bugetul statului
Membru activ al electoratului român

*

Nota redacției: Mi-am spus părerea despre Rareș Bogdan, în urmă cu ceva vreme. Aș fi bucuros să am motive să mi-o schimb.