Valeriu Dulgheru
Basarabie răstignită
(16)

Chişinău 2020
CZU 323(478) +94(478)
D88
Redactor: Valeriu Dulgheru
Autor: Valeriu Dulgheru
Procesare computerizată: Valeriu Dulgheru
Prezentare grafică: Natalia Dulgheru
Coperta: Maxim Vaculenco

ISBN 978-9975-45-215-1 © Valeriu Dulgheru, 2020
Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii
Dulgheru, Valeriu.
Basarabie răstignită / Valeriu Dulgheru – Chișinău, 2020 (Tipografia
„Balacron”). 288 p., 400 ex.
[Vol.] 16. – 2020. – 304 p.: fot.– 400 ex. – ISBN 978-9975-45-215-1

Basarabie răstignită (16) 3
CUPRINS
Prefaţă…………………………………………………………………………………………… 5
Capitolul I. Basarabie încotro?……………………………………………………….. 7
Noua guvernare în durerile facerii!………………………………………………… 8
Forfotă postelectorală………………………………………………….. 12
Blocul acum aflat între Scila și Caribda……………………………….. 16
Basarabie răstignită încotro?…………………………………………………………. 20
Quo vadis Basarabia? (1)………………………………………………. 24
Quo vadis Basarabia? (2)………………………………………………. 28
Quo vadis Basarabia? (3)………………………………………………. 32
Imperiul Dragnea a căzut. Pe când să cadă și imperiul Plahotniuc?……. 37
România a ales Europa, iar Basarabia…………………………………. 41
Dictatorul a căzut. Ce mai departe?………………………………………………… 44
Dictatorul într-adevăr a căzut. Ce mai departe?……………………………….. 50
Două concerte în două lumi paralele…………………………………… 55
Guvernul reformator și Dodon trădătorul……………………………… 60
Cine seamănă vânt culege furtună……………………………………… 63
Câinii latră iar caravana merge………………………………………… 66
Ecoul zilei de comemorare a tuturor victimelor regimurilor
totalitare în cel de-al doilea război mondial la Chișinău………………. 71
PDM-ul de ieri și umbra lui de astăzi………………………………….. 74
Pericolul căderii premature a guvernului……………………………… 77
Nori negri planează asupra guvernului Maiei Sandu,
dar și asupra democrației în Basarabia în general……………………… 80
Căderea premierilor……………………………………………………. 86
Masochismul – caracteristică generală la români!……………………………. 89
Masochismul drept trăsătură națională………………………………… 92
Spinoasa cale de unire a unioniștilor…………………………………… 95
Povara neunirii noastre………………………………………………… 99
Reformatarea dreptei a început. Într-un ceas bun!……………………………. 105
Spinoasa cale a reunificării dreptei……………………………………. 109
Dreapta în durerile refacerii……………………………………………. 113
Avem un pseudopreședinte de râsul lumii. Ni-l dorim în continuare?….. 119
Suntem o societate cu demnitari nesimțiți……………………………… 123
Capitolul II. Alegeri compromise……………………………………… 127
Îndemn către moș Ion: nu vota cu satana……………………………… 128
La rampa electorală e îmbulzeală……………………………………… 133
Cine vor fi vinovați de pierderea alegerilor?……………………………………. 137
Maestrul Botgros s-a retras. Ce așteaptă ceilalți?…………………………….. 142
Politica este arta compromisului………………………………………. 145
Alegerile au avut loc. Ce mai departe?……………………………………………. 148
Alegerile au trecut. Alegerile vin!.…………………………………….. 151
4 Valeriu Dulgheru
Forfota electorală nu a luat sfârșit……………………………………… 156
Dragi chișinăuieni! Nu-l votați pe satana!……………………………………….. 160
Chișinău mereu în fierbere……………………………………………… 163
Ivan Vasilievich își schimbă profesia………………………………….. 166
Cine este mai vinovat? Alegătorul care votează incorect
sau intelectualul care nu-l informează corect………………………….. 169
Jocul infantil de căutare a candidatului unic la prezidențiale!……………. 168
Continuăm să excelăm în arta de a ne hărțui…………………………… 178
Capitolul III. Putinism, plahotniucism, dodonism si alte isme………… 181
Un „țar” la rang de rușine națională…………………………………… 182
Rușinea națiunii – Dodon……………………………………………… 187
Putin și anacronica invenție „Lumea rusă”……………………………. 191
Ciuma roșie a inundat Basarabia………………………………………. 196
„Iudele Moldovei” – un nou proiect al lui Dodon……………………… 201
Cum e Tanda așa-i și Manda…………………………………………… 208
Plahotniuc – răul absolut!……………………………………………………………… 213
Plahotniucii vin și pleacă. Poporul rămâne……………………………. 219
După faptă și răsplată………………………………………………….. 227
Două lichele de la răsărit – kremlinezii Dodon și Ceban……………… 231
Cine va stăvili tăvălugul dodonist?…………………………………………………. 236
Kremlinezul Dodon și guvernul lui tehnocrat(iță)……………………… 241
Dodon – groparul reformelor privind dezoligarhizarea statului……….. 246
Pisica Dodon și șoricelul Plahotniuc…………………………………… 251
Suntem tratați de „frații mai mari” ca niște ciucci basarabeni!…………… 254
Capitolul IV. Portrete în timp, opinii, reflecţii………………………… 259
Nonagenarul Corneliu Constantinescu – un mare matematician
și patriot român………………………………………………………… 260
Omul care a schimbat sensul ştiinţei -academicianul Ion Bostan
la 70 de ani…………………………………………………………….. 264
Erudit de talie internațională și mare patriot (acad. Gh. Ghidirim)……. 270
Se duc profesorii, se duc…(prof. V. Mândâcanu)……………………… 274
Se duc profesorii, se duc…(prof. A. Marinciuc)……………………….. 277
Napoleon Antonescu – un nume notoriu în lumea
învățământului și științei românești……………………………………. 279
Maestrul Gheorghe Rădulescu la 70 de primăveri împlinite…………… 283
Recomandare (prof. Vasile Puiu)……………………………………… 286
Apeluri……………………………………………………………………. 288
Aprecieri………………………………………………………………….. 294
Un inginer pus pe scris…………………………………………………. 294
Laureaţii săptămânalului „Literatura şi arta” pe anul 2019…………… 297

Basarabie răstignită (16) 5

PREFAŢĂ

„Sunt 16 secole de când alături de generația mea îndemnăm
românii de pretutindeni „Hai să dăm mână cu mână… Căci
…Unde-i unul nu-i putere…”. Neamul meu din nou la răspântie și
frumoasa mea Moldovă, „Scumpă Moldovă! țară de jale! Ah! În ce
stare tu ai ajuns! Lasă-mă –a plânge rănile tale”.

(Testamentul lui V. Alecsandri)

Este strigătul autorului pentru unificarea forțelor eurounioniste, care trece
ca un fir roșu prin întreg volumul „Basarabie răstignită (16)”, un strigăt mai mult
în surdină, un strigăt în jungla dreptei unioniste extrem de dispersate. Mereu
prezent în sufletul autorului visul reunificării Basarabiei cu tara mamă s-a
transformat într-un puternic strigăt de trezire, măcar în ceasul al doisprezecelea a
celor care mai pot face ceva în această situație extremă, strigăt exprimat prin
minunatele versuri ale marelui poet român Gr. Vieru „Din Basarabia Va scriu,/
Dulci frați de dincolo de Prut./ Vă scriu cum pot și prea târziu, / Mi-e dor de voi
și Vă sărut” și ale lui A. Silvestru „E trist să ai o dreaptă dezbinată. E trist să fii
în țara ta străin…”.

Basarabie răstignită (16) vine după Anul Centenar, compromis într-un fel
pe ambele maluri ale Prutului, după alegeri parlamentare și locale în Basarabia,
după debarcarea regimului totalitar al lui Plahotniuc și încercarea guvernului
Maiei Sandu de a guverna altfel, după întărirea extremă a poziției președintelui
socialist prorus I. Dodon. Volumul este structurat în patru capitole: Basarabie
încotro?; Alegeri compromise; Putinism, plahotniucism, dodonism și alte isme;
Portrete în timp, opinii, reflecţii.

Prezentul volum reprezintă o radiografie a vieţii politice, sociale, culturale
din Basarabia în anul care a trecut. Ca şi în volumele anterioare, Profesorul
Dulgheru include în acest volum 49 de articole publicate preponderent în revista
„Literatura şi arta”, dar şi în mediu on-line, folosind rețelele de socializare ca
un bun mijloc de diseminare a articolelor. Cele 28 de articole din capitolul
„Basarabie încotro?” cuprind luări de poziţie, comentarii, critici asupra actualei
activități politice din Basarabia, încercări de căutare a căii de mai departe a
acestui colț de țară – Basarabia cum o numește autorul. Al doilea capitol este
dedicat dureroasei probleme a alegerilor, care în repetate rânduri în Basarabia au
fost compromise, fiind compromise și cele parlamentare și locale din anul trecut
prin coruperea electoratului de către guvernarea lui Plahotniuc și a acoliților săi
Șor, Dodon ș.a.

În cele 14 articole din capitolul al III-lea autorul bate din toate tunurile în
Valeriu Dulgheru
răul absolut la moment Plahotniuc care, în sfârșit, este doborât, dar și în noul rău
absolut I. Dodon, totalmente vândut Kremlinului, care face totul pentru a prelua
locul lui Plahotniuc în ceea ce privește capturarea puterilor în stat, preluarea
schemelor frauduloase de corupere, preluarea mediului audiovizual.
Atent mereu la valorile științifice şi culturale din Basarabia şi România,
Profesorul Dulgheru prezintă în cel de-al IV-lea capitol mari personalități ale
științei și culturii românești. Cu sensibilitatea care-l caracterizează, Profesorul
Dulgheru îi omagiază pe academicienii Ion Bostan și Napoleon Antonescu ajunși
la un frumos jubileu, pe nonagenarul, mare matematician și patriot român
Corneliu Constantinescu ș.a.

Profund deranjat de soarta Basarabiei, autorul este foarte atent la grupurile
de interese ce fac jocurile în detrimentul interesului național. Umorul fin cu toată
amărăciunea se simte în multe articole. „Țara arde baba se piaptănă”, „Ce dorim
noi de la moș Gerilă? Să ni-l aducă pe moș Crăciun” (A. Păunescu), „Dragul
meu și scump părinte, / Eu îți scriu, al tău Ion / Mă întreb,…de ce tătaie, / Mă tot
vinzi pe-acest Dodon?!”.

Prin motoul luat la unul din articole preluat din „Drum spre Arania” (Daniel
Dragan) „Daca o iei la stânga, mori de sete, daca o iei la dreapta, mori de foame,
daca te întorci, iți blestemi zilele…” autorul a dorit să prezinte situația extrem de
incertă de la începutul verii anului trecut când s-a format acea atipică coaliție
ACUM+PSRM.

Parafrazând-o pe reputatul filozof american Ayn Rand (1950) „Când vei
înțelege că o mulțime de oameni se îmbogățesc prin luare de mită şi influența lor
e mai eficace decât munca lor, când vei descoperi că este răsplătită corupția iar
onestitatea devine un sacrificiu de sine, atunci vei putea spune, fără teama de a
greși, că soarta societății în care trăiești, este condamnată”, care corespunde în
mare măsură situației actuale din Basarabia, autorul conchide că societatea
basarabeană este condamnată.

Autorul volumului „Basarabia răstignită” (16) ne prezintă o realitate
dureroasă a fraților de peste Prut. Valeriu Dulgheru, bătăios și optimist, nu
cedează. De admirat inițiativa, curajul și perseverența autorului! Doar prin
unitatea tuturor s-ar mai putea împlini visul de secole al ReUnirii!
Recomand cu multă căldură volumul „Basarabia răstignită (16)”, purtând
semnătura profesorului Valeriu Dulgheru.

Ion Paraschivoiu, P.Eng.,PhD, DHC
Profesor Polytechnique Montreal, Canada
Emeritus President of American Romanian Academy (ARA)
Membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România